Top strony
Wyszukiwarka serwisu
obligacje skarbowe | płynność przedsiębiorstwa | metoda fmea | analiza kosztów | motywacja pracowników | koszty logistyczne | PR | sponsoring | promocja | marketing usług medycznych | kanban | strategia ceny |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Rynek kapitałowy Analiza techniczna i fundamentalna - Wykłady Ściągi

Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego (30 stron)
Inwestycje kapitałowe (33 strony)
Rynek finansowy (28 stron)
Rynek kapitałowy (63 strony)
Rynek kapitałowy z przykładowymi zadaniami (18 stron)
Rynek papierów wartościowych (52 strony)
Rynki finansowe (37 stron)
Rynki kapitałowe (25 stron)
Analiza akcji (15 stron)
Giełda (44 stron)
Giełda i transakcje na giełdzie (11 stron)
Giełda papierów wartościowych (14 stron)
Miary ryzyka akcji (13 stron)
Warszawska giełda papierów wartościowych (11 stron)
Akcje (21 stron)
Akcje jako instrument właścicielski (12 stron)
Analiza fundamentalna (6 stron)
Analiza portfelowa spółek (22 stron)
Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych (21 stron)
Giełda papierów wartościowych jako rynek wtórny (61 stron)
Historia giełd polskich
Historia polskich giełd pieniężnych (8 stron)
Indeksy (17 stron)
Indeksy giełdowe (7 stron)
Papiery wartościowe (18 stron)
Papiery wartościowe notowane na CETO (13 stron)
Rynek papierów wartościowych (16 stron)
Umorzenie akcji (8 stron)
Giełda - ściąga
Rynek papierów wartościowych i giełda - ściąga
Akcje - funkcje i rodzaje
Akcje (16 stron)
Akcje i obligacje (6 stron)
Charakterystyka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (13 stron)
Czynniki wahań notowań giełdowych (14 stron)
Domy maklerskie
Giełda (5 stron)
GPW (13 stron)
Komisja Papierów Wartościowych
Papiery wartościowe, akcje, obligacje (9 stron)
Prospekt emisyjny
Przestępstwa giełdowe
Sesja giełdowa
Warset (11 stron)
Wycena akcji zwykłych
Akcje (12 stron)
Akcje (9 stron)
Analiza techniczna (8 stron)
Credit rating
GPW (24 strony)
Instrumenty pochodne (26 stron)
Kontrakty Forward (25 stron)
Kontrakty futures (20 stron)
Kontrakty futures i forward (7 stron)
Obligacje
Opcje i instrumenty pochodne (26 stron)
Papiery wartościowe
Rating papierów komercyjnych (10 stron)
Rynek kapitałowy (10 stron)
Rynki i Instytucje Finasowe (10 stron)
Akcje
CAMP
Cena akcji
Zagadnienia (19 stron)
Zagadnienia (29 stron)
Analiza cen akcji
Giełda i jak funkcjonuje (6 stron)
Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym (11 stron)
Instrumenty pochodne (10 stron)
Instytucje finansowe jako pośrednicy finansowi (22 strony)
Instytucje na rynku kapitałowym (5 stron)
Inwestowanie na rynku kapitałowym
Obrót papierami wartościowymi (15 stron)
Opcje (7 stron)
Papiery wartościowe (12 stron)
Papiery wartościowe, akcje i obligacje (11 stron)
Papiery wartościowe (5 stron)
Problematyka publicznego obrotu papierami wartościowymi
Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych (6 stron)
Rynek pieniężny (5 stron)
Rynki kapitałowe w dobie UE (16 stron)
SWAPY (4 strony)
Transakcje międzynarodowe SWAP (17 stron)
Transakcje SWAP (12 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Rynek kapitałowy Analiza techniczna i fundamentalna ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Analiza techniczna - opracowanie
8 stron(-y)
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego
18 stron(-y)
Papiery wartościowe - akcje i obligacje
9 stron(-y)
Polski rynek kapitałowy
19 stron(-y)
Wprowadzanie na rynek nowego produktu (etapy)
7 stron(-y)
Plan marketingowy restauracji
10 stron(-y)