Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Statystyka Podstawy statystyki Zadania Analiza statystyczna

Podstawy statystki z przykładami (15 stron)
Teoria i przykłady (9 stron)
Teoria i zadnia z rozwiązaniami (15 stron)
Zadania ze statystyki
Statystyka (57 stron)
Statystyka matematyczna (21 strony)
Statystyka opisowa (24 strony)
Analiza czynnikowa (13 stron)
Analiza statystyczna poziomu życia (22 strony)
Prognozowanie gospodarcze (22 strony)
Prognozowanie gospodarcze
Prognozowanie trendów (11 stron)
Projekt statystyczny - muzyka
Raport statystyczny - analiza długości życia (11 stron)
Statystyczna analiza kursów akcji
Modele szeregów czasowych
100 pytań i odpowiedzi ze statystyki
Zagadnienia i interpretacja wzorów (7 stron)
Ściągi ze statystyki
Wnioskowanie statystyczne - ściąga
Wzory - ściąga
Przykładowe testy ze statystyki
Test ze statystyki
Analiza korelacji i regresji
Analiza regresji między dwiema zmiennymi
Analiza struktury i dynamiki
Dystrybuanta rozkładu normalnego
Estymacja
Kwantyle rozkładu t-studenta
Kwantyle rozkładu x kwadrat
Miary statystyczne - ściąga
Opisowe metody analizy współzależności zjawisk
Podstawowe wzory
Wzory (tabelka)
Statystyka matematyczna - wzory
Analiza szeregu czasowego - akcje
Korelacja - zadania
Zadania (8 stron)
Projekt statystyczny - liczba absolwentów (7 stron)
Przedział ufności
Statystyka - zadania (7 stron)
Statystyka - zadania z szeregów
Statystyka - 2 zadania
Zestaw zadań
Zadanie - korelacja
Zadanie - Wydatki na OZ
Analiza korelacji i regresji
Analiza szeregów czasowych
Analiza współzależności (27 stron)
Analiza współzależności (8 stron)
Estymacja
Korelacja
Metody analizy dynamiki zjawisk masowych
Miary statystyczne (12 stron)
Miary średnie
Miary zmienności
Siła korelacji (9 stron)
Szereg czasowy
Szeregi czasowe (13 stron)
Trend liniowy

Zobacz inne opracowania w temacie: Statystyka Podstawy statystyki Zadania Analiza statystyczna? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Podstawy statystyki - wykłady 17
- Przykładowy test ze statystyki matematycznej 3
- Praktyczne podstawy statystyki - zagadnienia i zadania z rozwiązaniami 15
- Analiza statystyczna - poziom życia 20
- Analiza szeregu szczegółowego - zadania ze statystyki z rozwiązaniami 7
- Statystyka opisowa 14
Nowe artykuły: Artykuł 29 Nowy | Artykuł 40 dla przyszłych biznesmenów | żyrandole kryształowe