Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wykłady z geografii ekonomicznej | fazy cyklu koniunkturalnego | inflacja | analiza wskaźnikowa bilansu | kredyt | wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi | strategia marki | marketing bezpośredni | marketing w Internecie | promocja | marketing usług medycznych | teorie motywacji |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Ubezpieczenia i ryzyko Marketing ubezpieczeń Reforma ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia i ryzyko
Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce (14 stron)
Ubezpieczenia (25 stron)
Ubezpieczenia gospodarcze (22 strony)
Wstęp do ubezpieczeń (14 stron)
Analiza portfela
Analiza ryzyka (17 stron)
Działalność lokacyjna ZU (30 stron)
Funkcjonowanie PTE oraz OFE (8 stron)
Nadzór ubezpieczeniowy (26 stron)
Ochrona ubezpieczeniowa (10 stron)
Ochrona ubezpieczeniowa (27 stron)
OFE Złota Jesień (10 stron)
Otwarty Fundusz Emerytalny (9 stron)
Pojęcie ryzyka w zarządzaniu (10 stron)
Polska Izba Ubezpieczeń (10 stron)
Polski rynek ubezpieczeniowy (15 stron)
Polski system ubezpieczeń społecznych po reformie (21 stron)
Pośrednictwo (18 stron)
Redystrybucja (6 stron)
Reforma ubezpieczeń społecznych (14 stron)
Renty i zasiłki (12 stron)
Renty i zasiłki z ZUS (10 stron)
Rola ryzyka w działalności gospodarczej (32 strony)
Rola sektora ubezpieczeń w systemie finansowym kraju (24 strony)
System zabezpieczenia społecznego w Szwecji (36 stron)
Ubezpieczenia (12 stron)
Ubezpieczenia majątkowe (16 stron)
Ubezpieczenia społeczne w UE (19 stron)
Ubezpieczeniowy rynek pracy (18 stron)
Umowa ubezpieczenia majątkowego (12 stron)
Zasada branżowości w ubezpieczeniach (9 stron)
Ubezpieczenia - ściąga 1, 2, 3 i 4
Obliczanie awersji do ryzyka (7 stron)
Filar I, II i III - omówienie (10 stron)
Finanse ubezpieczeń społecznych i emerytalnych (10 stron)
Fundusze Inwestycyjne (11 stron)
Fundusze inwestycyjne i emerytalne
II Filar
Instytucje ubezpieczeniowe (16 stron)
Marketing ubezpieczeń (6 stron)
Marketing ubezpieczeń
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
OFE
Pierwszy Filar - ZUS
Pojęcie ryzyka w zarządzaniu (9 stron)
Reforma ubezpieczeń społecznych (6 stron)
Reforma ubezpieczeń społecznych
Rola i istota systemu ubezpieczeń w Polsce
Rynek ubezpieczeń w systemie finansowym (24 strony)
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce (7 stron)
Rynek ubezpieczeń na życie (7 stron)
Ryzyko - czym jest i jakie są jego rodzaje
Ryzyko ubezpieczeniowe (8 stron)
Składka ubezpieczeniowa
Skłonność do podejmowania ryzyka (23 strony)
System emerytalny (18 stron)
System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce (6 stron)
Zagadnienia (10 stron)
Ubezpieczenia społeczne (7 stron)
Ubezpieczenia gospodarcze (18 stron)
Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce (15 stron)
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia społeczne
Umowa ubezpieczenia (6 stron)
Wstęp do ubezpieczeń (14 stron)
Zakłady ubezpieczeniowe (9 stron)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportowym (13 stron)
Zasady ubezpieczeń społecznych
ZUS i OFE (11 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Ubezpieczenia i ryzyko Marketing ubezpieczeń Reforma ubezpieczeń społecznych? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
20 stron(-y)
Analiza ryzyka - referat
16 stron(-y)
Budżet gospodarstw domowych
15 stron(-y)
Struktura organizacyjna firmy
17 stron(-y)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym
14 stron(-y)
Ryzyko bankowe
7 stron(-y)