Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
doskonalenie kadr | cele zarządzania | monopol | eurodystrybucja | wykłady z ekonometrii | innowacje | wizja | strategia firmy |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Zarządzanie produkcją Analiza FMEA Diagram Ishikawy Model systemu produkcyjnego

Ekonomika jakości (28 stron)
Zarządzanie jakością - Systemy zarządzania jakością (25 stron)
TQM - praca (23 strony)
TQM- Total Quality Management
Zarządzanie jakością (23 strony)
ISO (18 stron)
ISO 14000 (14 stron)
ISO 18001 (10 stron)
Jakość i polityka jakości (23 strony)
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w przedsiębiorstwie (9 stron)
Różnice pomiędzy edycjami ISO 9000 (12 stron)
Różnice w ISO 9000 (11 stron)
Elementy i wymagania normy 18001
Zarządzanie jakością - ISO 9000 (31 stron)
Jakość (9 stron)
Model zapewniania jakości (9 stron)
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością
Pojęcie i istota jakości
Rola jakości w kształtowaniu wyrobu (10 stron)
Strategia jakości TQM
Systemy jakości (26 stron)
TQM (18 stron)
TQM a ISO
Zarządzanie jakością (7 stron)
Zarządzanie jakością
Znaczenie jakości (8 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Zarządzanie produkcją Analiza FMEA Diagram Ishikawy Model systemu produkcyjnego? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Analiza FMEA i diagram Ishikawy
2 stron(-y)
Diagram Ishikawy
4 stron(-y)
Analiza FMEA - praca (⭐bibliografia)
14 stron(-y)
Analiza FMEA
17 stron(-y)
Wykłady z zarządzania produkcją
20 stron(-y)
Metoda ABC - Activity Based Costing (⭐bibliografia ⭐przypisy)
18 stron(-y)
2001-2024 © ABC Ekonomii