Top strony
Wyszukiwarka serwisu
unia europejska | mikroekonomia | John Maynard Keynes | style kierowania | zadania transportowe | kurs walutowy | wykłady z mikroekonomii | teoria zachowań konsumenta | rachunek kosztów zmiennych | zarządzanie logistyczne | organizacja wirtualna | motywacja pracowników |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - Wykłady Ściągi Referaty

Strategia biznesu (20 stron)
Zagadnienia zarządzania strategicznego (140 stron)
Zarządzanie strategiczne (34 strony)
Zarządzanie strategiczne (73 strony)
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (14 stron)
Zarządzanie strategiczne - notatki (14 stron)
Aktywność strategiczna małych i średnich firm (13 stron)
Alianse strategiczne (14 stron)
Analiza SWOT - praca (11 stron)
Benchmarking (8 stron)
Controlling na przykładzie spółki (18 stron)
Controlling (24 strony)
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania (12 stron)
Fuzje i przejęcia (10 stron)
Globalizacja przedsiębiorstw (9 stron)
Istota Controllingu (13 stron)
Kontrola (15 stron)
Kontrola w zarządzaniu (25 stron)
Łańcuch wartości (15 stron)
Macierz McKinsey i GE (14 stron)
Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa
Misja firmy (21stron)
Benchmarking (16 stron)
Modele Analizy Portfelowej (19 stron)
Ocena strategii firmy (18 stron)
Zarządzanie strategiczne (29 stron)
Zarządzanie strategiczne (36 stron)
Planowanie a skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem (9 stron)
Planowanie i jego rola w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 stron)
Projekt strategii przedsiębiorstwa (13 stron)
Strategia firmy (15 stron)
Strategia organizacji
Strategia rozwoju firmy (17 stron)
Wprowadzenie strategii globalnej w firmie Thomson
Zarządzanie strategiczne i operacyjne (12 stron)
36 zagadnień
Analiza SWOT (10 stron)
Analiza Swot i Tows
Analiza SWOT Polmos S.A.
Opis analizy SWOT
SWOT
Analiza strategiczna - ściąga 1,2 i3
Test z zarządzania strategicznego
Alianse strategiczne (19 stron)
Analiza łańcucha wartości (7 stron)
Analiza portfolio
Analiza Space
Benchmarking (13 stron)
BP - fuzja
Charakterystyka różnych rodzajów planów firmy
Controlling (8 stron)
Strategia rozwoju fabryki mebli (21 stron)
Controlling (9 stron)
Dziedziny zarządzania strategicznego
Istota zarządzania strategicznego
Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Klasyfikacja strategii (8 stron)
Kontrola strategiczna
Macierz McKinseya
Macierze (9 stron)
Macież BCG
Metody analizy strategicznej
Metody portfelowe (7 stron)
Metody portfelowe
Misja i cele organizacji
Outsourcing (9 stron)
Pięć sił Portera (5 stron)
Planowanie strategiczne
Podejmowanie decyzji strategicznych (100 stron)
Porter - identyfikacja optymalnego otoczenia
Proces zarządzania i rozpiętość kierowania
Przydatność analizy SWOT w zarządzaniu
Racjonalizm strategiczny (8 stron)
Reengineering
Porter
Strategia (27 stron)
Strategia organizacji (14 stron)
Strategia w zarządzaniu
Strategie rozwoju i konkurencji (8 stron)
Typologia strategii rozwoju przedsiębiorstw
Zarządzanie strategiczne i strategia (11 stron)
Znaczenie badania trendów w strategiach rozwoju przedsiębiorstw

Zobacz inne opracowania w temacie: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Outsourcing
9 stron(-y)
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania
12 stron(-y)
Reengineering - referat
11 stron(-y)
Podstawy logistyki
22 stron(-y)
Controlling - referat
13 stron(-y)
Alianse strategiczne - referat
14 stron(-y)