Top strony
Wyszukiwarka serwisu
miary klasyczne | ryzyko kredytowe | zasada Pareto | GATT | wprowadzenie na rynek nowego produktu | szkolenia pracowników | metody portfelowe | prywatyzacja bezpośrednia | podstawy mikroekonomii | style kierowania | organizacja wirtualna | metody amortyzacji |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie kadrami - Wykłady Ściągi Referaty

Zarządzanie kadrami (30 stron)
Zarządzanie personelem (43 strony)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (20 stron)
Zarządzanie kadrami (21 stron)
Bezpieczeństwo pracy (13 stron)
Cele i zadania systemu zarządzania zasobami ludzkimi (9 stron)
Dezinformacja (10 stron)
Doskonalenie kadr (9 stron)
Kapitał intelektualny w biznesie
Kierowanie konfliktem (9 stron)
Mechanizm kontroli etycznej (16 stron)
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (7 stron)
Mobbing (9 stron)
Ocena pracowników (17 stron)
Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
Ocenianie pracowników (8 stron)
Personel (19 stron)
Planowanie kariery pracownika (9 stron)
Zarządzanie kadrami (54 stron)
Zarządzanie personelem (30 stron)
Polityka zatrudnienia (15 stron)
Pracownik (5 stron)
Rozkład płac (22 strony)
Rozwój pracownika (11 stron)
Stres w pracy (15 stron)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (15 stron)
Stres w pracy (19 stron)
Szkolenia (15 stron)
Szkolenia (7 stron)
Teorie efektywności kierowania ludźmi (24 strony)
Usprawnienie kierowania zespołem ludzkim (10 stron)
Wartościowanie pracy i ocena pracowników (14 stron)
Znaczenie systemu ocen pracowników (13 stron)
Zarządzanie kadrami - testy, ściągi
Analiza systemu oceny okresowej pracowników
Czas pracy (9 stron)
Kreatywność (15 stron)
Kwalifikacje zawodowe (8 stron)
Manipulowanie ludźmi (9 stron)
Planowanie zasobów ludzkich
Premia (12 stron)
Rozwój pracowników (4 strony)
Socjogram (5 stron)
Stanowisko pracy
Zachowanie pracownika w organizacji (5 stron)
Zawody przyszłości

Zobacz inne opracowania w temacie: Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie kadrami ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
6 stron(-y)
Podstawy zarządzania kadrami
28 stron(-y)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat
20 stron(-y)
Zarządzanie przez cele - referat
22 stron(-y)
Zarządzanie kadrami - ściąga
1 stron(-y)
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami
12 stron(-y)