Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

miary klasyczne | teoria użyteczności | ekonomiczna wartość dodana | transformacja gospodarcza w Polsce | Kaizen | zarządzanie kadrami | konkurencja | formuła 4P | podział wyniku finansowego | dobra komplementarne | macierz ADL | komunikacja werbalna |

Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej

Skład pracy: historia (geneza) i definicja metody credit-scoring, punktowa ocena zdolności kredytowej - kryteria i klasyfikacja, rodzaje scoringu (użytkowy, zysku, behawioralny, modele scoringowe, analiza regresji, drzewo klasyfikacyjne (algorytm RP), metoda najbliższego sąsiedztwa, programowanie matematyczne, systemy eksperckie, sieć neuronowa, algorytm genetyczny, zalety i wady credit scoringu. (15 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #zdolność kredytowa #ocena zdolności kredytowej #credit scoring #ryzyko kredytowe


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Credit scoring pobrały na dysk również:
Elektroniczne karty bankowe (Liczba stron: 5)


Krótko, ale na temat:
Credit scoring - System credit-scoringu definiuje się jako wprowadzony w rezultacie doświadczenia i uzasadniony przykładami, statystykami oraz oparty na danych zebranych dzięki empirycznemu porównaniu populacji rzetelnych i nierzetelnych kredytobiorców, którzy starali się o kredyt w pewnym okresie czasu. Rozwinięty w celu oceny zdolności...
Algorytm genetyczny - w ocenie zdolności kredytowej Credit Scoring - Funkcjonowanie systemu opiera się na ideach genetyki i naturalnej selekcji. Zapożycza koncepcje ewolucji naturalnej, stosując je do rozwiązywanego problemu. Algorytm genetyczny nie bazuje na jednym rozwiązaniu, ale na populacji rozwiązań.
Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej (credit scoring) - Jednym z zasadniczych sposobów ograniczania ryzyka kredytowego jest rzetelne badanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i stosownie do uzyskanych wyników podejmowanie właściwych decyzji kredytowych. Warunkiem udzielenia kredytu jest przede wszystkim posiadanie przez potencjalnego kredytobiorcę zdolności kredytowej. Zdolnością kredytową nazywamy zdolność kredytobiorcy od...
Co to jest credit scoring - Przy dokonywaniu analizy zdolności kredytowej osoby fizycznej banki muszą dysponować odpowiednimi danymi statystycznymi i wskaźnikami pozwalającymi na ocenę kredytobiorcy. Metodą, którą można tu zastosować jest określana jako credit scoring. Polega ona na tym, że przy udzieleniu kredytu konsumpcyjnego uwzględnia się...
Scoring użytkowy - Jest procesem oceny pojedynczego wniosku o kredyt lub inny produkt. Ma na celu określenie prawdopodobieństwo sumiennego wywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań. W skrócie polega to na ocenie złożonych przez kredytobiorcę odpowiedzi na szereg pytań zamieszczonych we wniosku. Z każdą odpowiedzią...


Nowe artykuły: Artykuł 73 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 97 na topie