Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zdolność kredytowa | rentowność przedsiębiorstwa | podstawy bankowości | wykłady z marketingu międzynarodowego | majątek trwały | wskaźniki operacyjne | marketing usług | strategia przedsiębiorstwa | zabezpieczenia kredytu | budżet JST | promocja | zarządzanie kapitałem obrotowym |

Cykl koniunkturalny - referat

Elementy pracy: pojęcie cyklu koniunkturalnego, fazy (depresja, ożywienie, recesja, boom), koniunktura gospodarcza, cykl Juglara, cykl Kitchina i Kondratiewa, charakterystyka cykli koniunkturalnych, schematyczny obraz klasycznego cyklu koniunkturalnego składającego się z czterech faz, cykl współczesny, porównanie cykli koniunkturalnych klasycznego i współczesnego, przyczyny wahań koniunktury, teorie Keynesa i monaterystów. (11 stron)

Liczba stron: 11

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura)

Podobne opracowania: #cykl koniunkturalny #wzrost gospodarczy #kryzys gospodarczy #wahania koniunkturalne


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Na stronie znajduje się 537 plików do pobrania. Wyślij link na e-mail

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 537 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają Ci dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 537 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie. Do 6 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do bazy głównej i Premium.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one również dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Cykl koniunkturalny - referat należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Cykl koniunkturalny pobrały na dysk również:
Cykl koniunkturalny - uwzględniający mnożnik akceleratora (Liczba stron: 8)
Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza (Liczba stron: 27)
Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej (Liczba stron: 29)
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora (Liczba stron: 14)
Istota zarządzania projektami (Liczba stron: 4)
Atrybuty produktu (Liczba stron: 9)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowa - Tendencja rozwojowa (trend) produkcji to wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań. Faktyczna wielkość produkcji waha się wokół tego hipotetycznego...
Cykl koniunkturalny - Periodycznie powtarzające się wahania (przypływy i odpływy) istotnych składników (przejawów) życia gospodarczego nazywamy cyklem koniunkturalnym. Innymi słowy, są to wahania – choć nieregularne – poziomu...
Cykl koniunkturalny - podział - Ze względu na długość trwania: - cykle małe (tzw. cykle Kitchina), o okresie 4-5 lat, związane są głównie ze zmianami zapasów; - cykle duże (tzw. cykle Juglara),...
Koniunktura makroekonomiczna - Jest to opis makroekonomicznego stanu gospodarki. Do tych opisów służą wskaźniki: poziomu PKB, inflacji, bezrobocia, inwestycji. PKB można liczyć na 3 sposoby: - Suma wartości dodanej (nowo wytworzonej),...
Cykl produkcyjny - To czas od pobrania materiałów do zakończenia wyrobów gotowych. W przedsiębiorstwie odbywa się jednocześnie wiele cykli produkcyjnych. Cykl produkcyjny wyrobu stanowi podstawę do ustalenia planów...