Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wynik finansowy | historia gospodarcza Polski | zasada Pareto | wprowadzenie na rynek nowego produktu | 7W | reengineering | rzadkość dóbr | kultura organizacyjna | zarządzanie jakością | unia monetarna | kluczowe czynniki sukcesu | kapitał w przedsiębiorstwie |

Definicje z psychologii

Zbiór ponad 230 definicji związanych tematycznie z psychologią, a w nich m.in.: psychologia społeczna, osobowości, postaci, podstawowy błąd atrybucji, behawioryzm, samoocena, poznawanie społeczne, zgodność sędziów kompetentnych, metoda korelacyjna, metoda eksperymentalna, realizm psychologiczny i sytuacyjny, dysonans poznawczy i podecyzyjny, technika niskiej piłki, teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości, teoria autoafirmacji, heurystyka dostępnośc i reprezentatywności, heurystyki wydawania sądów, heurestyka zakotwiczenia/dostosowania, ukryta teoria osobowośc, atrybucja zewnętrzna i wewnętrzna, hipoteza mimicznego sprzężenia zwrotnego, teoria spostrzegania siebie, dwuczynnikowa teoria emocji, normy społeczne, teoria wpływu społecznego, norma wzajemności, komunikat perswazyjny, model wypracowania prawdopodobieństw, centralna i peryferyczna strategia perswazji, warunkowanie instrumentalne i klasyczne, teoria reaktancji (przeciwstawienia się), teoria wymiany społecznej, hipoteza empatii-altruizmu, technika 'drzwiami w twarz', technika 'stopy w drzwi', wywiad strukturalizowany. (14 stron)

Podobne opracowania: #podstawy psychologii


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Definicje z psychologii należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Psychologia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Definicje z psychologii pobrały na dysk również:
Definicje z dziedziny psychologii (Liczba stron: 8)
Metody badań w psychologii (Liczba stron: 9)
Psychologia osobowości - referat (Liczba stron: 12)
Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat (Liczba stron: 10)
Psychologia reklamy - referat (Liczba stron: 30)
Proces motywowania - referat (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Abraham Harold Maslow - (1908-70), psycholog amerykański. W latach 1951 - 1969 był profesorem Brandeis University w Waltham. Jeden z twórców psychologii humanistycznej. Sławę przyniosło mu sformułowanie tzw. teorii...
Ubezpieczyciel i ubezpieczający - Definicje: Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący za zezwoleniem organu państwowego (PUNU), działanie w formie S.A. lub Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczający – os. fizyczna lub prawna, której życie, zdrowie...
Psychologia zarządzania - To subdyscyplina psychologii pracy lub organizacji, zajmująca się rolą kierownika, managera w organizacji, interreakcjami między kierownikiem a zespołem, stosunkami pomiędzy osobami tworzącymi zespół – ich...
Czym jest ryzyko - Za ryzykowne uznaje się decyzje o przystąpieniu do działania, w wyniku którego osiągnięcie celu jest prawdopodobne. Czyli w praktyce niemal wszystkie podejmowane przez nas decyzje...
Istota marketingu - Marketing jest zjawiskiem społeczno-ekonomicznym. Zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Marketing, jako dyscyplina naukowa i jako dziedzina wiedzy ma charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że korzysta on z...