Top strony
Wyszukiwarka serwisu
rzadkość dóbr | współczynnik zmienności | ilościowa teoria pieniądza | marketing mix | EVA | zdolność kredytowa | statystyka matematyczna | wprowadzenie nowego produktu na rynek | analiza opłacalności | marketing wyborczy | dochody i wydatki JST | list zastawny |

Determinanty dochodu narodowego

Skład opracowania: definicja produkcji potencjalnej i faktycznej, agregatowy popyt i podaż, czynniki od których zależy agregatowy popyt i podaż, krzywa agregatowego popytu i agregatowej podaży, kształt krzywej wg różnych podejść (ekstremalne neoklasyczne, ekstremalne keynesistowskie), podejście popytowe i podażowe, równowaga na rynku towarów, dezagregacja łącznego popytu, funkcja konsumpcji, wpływ dochodów na wielkość wydatków konsumpcyjnych, hipoteza dochodu absolutnego (Keynes), dochodu relatywnego (Duesenberry), dochodu permanentnego (Friedman), efekt majątkowy (bogactwa - Arthur Cecil Pigou), przeciętna i krańcowa skłonność do konsumpcji, przeciętna i krańcowa skłonność do oszczędzania, inwestycje, mnożnik inwestycyjny i podatkowy, krańcowa skłonność do importu. (6 stron)

Podobne opracowania: #determinanty dochodu narodowego #dochód narodowy #PKB


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Determinanty dochodu narodowego należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Determinanty dochodu narodowego pobrały na dysk również:
Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 15)
Wykłady z makroekonomii (Liczba stron: 14)
Podstawy makroekonomii (Liczba stron: 18)
Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki (Liczba stron: 20)
PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia (Liczba stron: 4)
Definicje z mikroekonomii (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Funkcja redystrybucyjna budżetu - Oznacza wtórny podział dochodu narodowego W tej funkcji państwo ściąga do swej dyspozycji część dochodu narodowego i przekazuje go w różnej postaci określonym grupom społecznym...
Rachunek dochodu narodowego - Dla analizy makroekonomicznej ważne znaczenie ma produkt narodowy brutto (GNP – Gross National Product) danego kraju. Wyrażaja on wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych...
Krańcowa skłonność do oszczędzania - Kso = S/ Y (stosunek przyrostów oszczędności i dochodu narodowego) mówi jaką część przyrostu dochodu przeznacza się na oszczędności (im ten stosunek większy tym...
Model równowagi Keynesa - poziom dochodu narodowego i produkcji - W modelu równowagi Keynesa poziom faktycznego dochodu narodowego i produkcji wyznaczony jest przez zrównanie globalnego popytu z globalną podażą, a więc przez pewien stan równowagi...
Determinanty podaży - To: - Ceny czynników produkcji - Technologia - Podatki i subsydia - Przewidywanie cen relatywnych - Liczba przedsiębiorstw i gałęzi