Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

teoria treści | promocja | prawa akcjonariuszy | test Durbina-Watsona | techniki projekcyjne | bank centralny | logistyka dystrybucji | dobra Giffena | operacje repo | wskaźniki du Ponta | elastyczność krzyżowa | system walutowy |

Działalność kredytowa banku - opracowanie

Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu, funkcje i klasyfikacja kredytów, definicje - kredyt obrotowy, płatniczy, inwestycyjny, gotówkowy, odnawialny, dyskontowy, lombardowy, hipoteczny, dewizowy; umowa kredytowa, ryzyko kredytowe jako szczególny rodzaj ryzyka bankowego, ryzyko aktywne i pasywne, formy zabezpieczenia spłat kredytu, podział i klasyfikacja zabezpieczeń, czynniki decydujące o wyborze prawnego zabezpieczenia. (18 stron) [Stan prawny: Dz.U. Nr 14 0, poz. 939 - ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku]

W pracy zawarte są ✅przypisy.

Podobne opracowania: #działalność kredytowa #ryzyko kredytowe #zabezpieczenia kredytów


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Działalność kredytowa banku - opracowanie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Działalność kredytowa banku pobrały na dysk również:
Metody określania zdolności kredytowej (Liczba stron: 32)
Rola banku centralnego - referat (Liczba stron: 18)
Wykłady z bankowości - opracowanie (Liczba stron: 30)
Czynne operacje banku komercyjnego (Liczba stron: 17)
Niezależność banku centralnego - referat (Liczba stron: 12)
Bierne operacje bankowe (Liczba stron: 17)


Krótko, ale na temat:
Działalność kredytowa banku - Jest dla banków podstawowym źródłem dochodu i finansowo najkorzystniejszą formą zarobkowania, lecz udzielenie dobrego kredytu nie jest prostą czynnością a skomplikowanym procesem wielopłaszczyznowego badania różnych rodzajów ryzyka. Podstawę prawną działalności kredytowej banku komercyjnego stanowią: Ustawa o Narodowym Banku...
Linia kredytowa - To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy. Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny, gdyż po każdym wykupie kredyt odnawia się do pierwotnej wysokości, albo jako nieodnawialny, wówczas każdy wykupiony weksel pomniejsza wysokość przyznawanego kredytu. Lub inaczej: Linia kredytowa udzielana jest...
Karta kredytowa - Karta kredytowa (ang. Credit Card) to rodzaj kart, których uzyskanie nie wiąże się z koniecznością otwierania rachunku w banku na który będą wpływały nasze wynagrodzenia czy inne dochody. Do otrzymania karty kredytowej najczęściej w ogóle nie musimy posiadać ani otwierać...
Banki komercyjne - (kredytowe, depozytowe) zajmują się przede wszystkim przyjmowaniem depozytów i kredytowaniem wkładów w postaci udzielania kredytów oraz dokonywaniem na ich podstawie rozliczeń bezgotówkowych. Tradycyjnie udzielają one przede wszystkim kredytów krótkoterminowych, ale obecnie także średnio i długoterminowych. Ponadto banki komercyjne na zlecenie...
Kredyt refinansowy - Udzielany jest bankom przez NBP w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Za pomocą kredytów refinansowych bank centralny ma wpływ na działalność banków operacyjnych przez określenie warunków kredytowych. Przy udzielaniu kredytu refinansowego NBP kieruje się zdolnością banku do spłaty tego kredytu...


Nowe artykuły: Artykuł 4 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 39 nagrodzony