Top strony
Wyszukiwarka serwisu
równowaga konsumenta | opakowania | kompleksowe zarządzanie jakością | marketing sportowy | cash flow | transformacja systemowa w Posce | activity based costing | łańcuch logistyczny | mierniki wzrostu gospodarczego | wpływ reklamy | mikroekonomia | testy psychologiczne |

Działalność marketingowa w przedsiębiorstwie

Skład pracy: funkcje marketingu oraz podstawowe zasady organizacji w przedsiębiorstwie, otoczenia marketingowe (+ schemat) - ekonomiczne, technologiczne, społeczne, demograficzne, międzynarodowe, naturalne; zarządzanie marketingowe, fazy formułowania strategii marketingowej (+ schemat), kryteria segmentacji rynku, marketing mix (wraz ze schematem), macierz BCG (Boston Consulting Group), Swot - silne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia. (14 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #strategia marketingowa #segmentacja rynku #analiza portfelowa #marketing


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Działalność marketingowa w przedsiębiorstwie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Działalność marketingowa w przedsiębiorstwie pobrały na dysk również:
Działalność innowacyjna w firmie (Liczba stron: 18)
Podstawy logistyki (Liczba stron: 22)
Outsourcing (Liczba stron: 9)
Działalność kredytowa banku - opracowanie (Liczba stron: 18)
Strategia i polityka marketingowa firmy (Liczba stron: 14)
Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat:
Marketingowa rola reklamy - Wynika ona z charakteru koncepcji marketingu ukierunkowującego działalność przedsiębiorstwa na dostarczanie nabywcom satysfakcji z nabywanych produktów i usług. Marketing obejmuje też procesy komunikowania się z nabywcami poprzez przekazywanie im informacji o produktach. Reklama, jako składnik promocji, jest jednym z elementów...
Strategia marketingowa 4P wg McCarthyego - To 1. Produkt – (Product) – jakość, asortyment, marka, logo, opakowanie, gwarancja, usługi 2. Cena – (Price) – kredyt, rabat, skonto 3. Dystrybucja – (Place) – kanały dystrybucyjne, fizyczny obieg produktów, logistyka marketingowa 4. Promocja – (Promotion) – reklama, akwizycja sprzedaży, sprzedaż osobista,...
Ryzyko finansowe - Jest to ryzyko związane ze sposobem finansowania działalności, a więc wynikające ze struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Ryzyko finansowe to dodatkowe ryzyko, jakie ponoszą właściciele. Pojawia się ono również, gdy działalność przedsiębiorstwa jest w części finansowana długiem. Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma...
Nazwa marketingowa - To inaczej nazwa brandingowa, nazwa marki (ang. brand name). Jest to nazwa własna produktu, usługi lub firmy (także sklepu, placówki usługowej itp.) nadana im na stałe, w sposób oficjalny i publiczny (rynkowy), w celach brandingowo-promocyjnych; podstawowy nośnik tożsamości marki (główny...
Koncepcja marketingowa - Opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci. Koncepcja marketingowa opiera się na 4 głównych filarach: - rynku docelowym,...