Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

rachunek kosztów zmiennych | operacje otwartego rynku | historia gospodarcza | GPW | rentowność sprzedaży | analiza strategiczna | prawo Engla | teoria zachowań producenta | weryfikacja istotności parametrów modelu | mikroekonomia | spedycja | CRM |

Etapy analizy strategicznej

W pracy tej omówiono pięć etapów analizy strategicznej: analizę otoczenia, przedsiębiorstwa, formułowanie wariantów strategicznych, ich analizowanie, wybór strategii. (9 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #analiza strategiczna #analiza swot #strategia firmy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Etapy analizy strategicznej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Analiza strategiczna i Swot

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Etapy analizy strategicznej pobrały na dysk również:
Analiza strategiczna - praca teoretyczna (Liczba stron: 10)
Analiza SWOT - TOWS - referat (Liczba stron: 6)
Analiza SWOT - referat (Liczba stron: 10)
Zagadnienia zarządzania strategicznego (Liczba stron: 14)
Elementy analizy otoczenia konkurencyjnego (Liczba stron: 17)
Analiza FMEA - praca (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Analiza strategiczna - Jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które mają na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontację danych dotyczących zarówno samej organizacji jak i jej otoczenia. Wyniki analizy strategicznej mają...
Grupa strategiczna - Grupą strategiczną nazywamy zbiór firm stosujących podobne strategie działania. Analizę grupy strategicznej dokonuje się, dla określenia tych zmiennych, które mają decydujący wpływ na powstawanie barier mobilności, a także dla określenia grup dominujących, ważnych i marginalnych w sektorze. Analizę grupy strategicznej...
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Musi dotyczyć wszystkich jego obszarów, nie tylko sfery ekonomicznej, lecz także technologicznej, marketingowej, społecznej i kulturowej, wymaga zatem łączenia metod jakościowych i ilościowych. Końcowym akordem każdej prawidłowo przeprowadzonej analizy strategicznej jest konfrontowanie wyników analiz otoczenia z analizą wnętrza przedsiębiorstwa i na...
Analiza luki strategicznej - Jest jedną z metod, za pomocą których bada się dostosowanie istniejącej strategii i sposobów działania organizacji do wymogów otoczenia i prognozowanych zmian w otoczeniu w przyszłości. W teorii organizacji i zarządzania luka organizacyjna występuje co najmniej w trzech znaczeniach. Po...
Proces tworzenia polityki strategicznej - Proces tworzenia polityki strategicznej składa się z 3 głównych części, procesów: 1. analizy systemu obejmującej: analizę zew. otoczenia (wraz z przewidywaniem rozwoju tego otoczenia),analizę organizacji (+ przewidywanie jej rozwoju) , analizę SWOT. 2. projektowanie systemu:( rozważania, ocena, decyzje, dokumentacja- akceptacja)-obejmuje: strategie...


Nowe artykuły: Artykuł 22 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 25 przeczytany 688 razy