Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

pareto | innowacje | analiza rachunku zysków i strat | model AIDA | elastyczność popytu | strategia Portera | wykłady z makroekonomii | zdolność kredytowa | zarządzanie projektami | historia myśli ekonomicznej | analiza progu rentowności | rachunek kosztów pełnych |

Etyka prawnicza - referat

Skład pracy: definicja etyki i rys historyczny (od Sokratesa po współczesność), etyka zawodowa, fundamentalne zasady zawodowej etyki prawniczej, zasada kompetencji, profesjonalizmu, tajemnicy zawodowej (poufności informacji), konfliktu interesów, honorowania wynagrodzenia, granic wolności słowa; podstawowe sankcje za naruszanie norm etyki prawniczej. (12 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #etyka w biznesie


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Etyka prawnicza - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Etyka prawnicza pobrały na dysk również:
Etyka w biznesie - referat (Liczba stron: 16)
Etyka biznesu - referat (Liczba stron: 8)
Etyka w relacji z konkurencją (Liczba stron: 10)
Etyka w biznesie - opracowanie (Liczba stron: 10)
Cechy społeczeństwa rynkowego (Liczba stron: 10)
Benchmarking - referat (Liczba stron: 16)


Krótko, ale na temat:
Immanuel Kant i etyka - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania dotyczące życia i postępowania człowieka. Długo, bo jeszcze 200 lat wstecz, etyka była więc traktowana jako nauka o naturze człowieka,...
Etyka zawodowa - Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania pożądanych relacji z otoczeniem społecznym. Kodeksy etyczne są, w przeciwieństwie do praw państwowych, krótkie i zwarte. Inaczej mówiąc są mało...
Etyka w biznesie - U podstaw etyki leżą zwyczaje moralne, które powstawały prawdopodobnie z chwilą tworzenia się społeczności ludzkich. Zwyczaje takie z czasem stawały się wspólne dla coraz szerszych grup. W ten sposób powstawały normy. Nieprzestrzeganie norm było z czasem karane. W ten sposób...
Arystoteles - Uczeń Platona i jego następca. Żył w IV w.p.n.e. W odróżnieniu od Platona był praktykiem, który dużo podróżował, interesował się praktyczną działalnością. Chciał wprowadzić metody rachunkowe w ekonomii, gdyż uważał, że jest to przydatne. Arystoteles zajmował się etyką i ekonomią,...
Autorytet formalny i autorytet rzeczywisty kierownika - Aby kierować innymi ludźmi, trzeba mieć nad nimi władzę. Władza może z kolei wynikać z różnych źródeł. Należą do nich np.: zastosowanie przymusu fizycznego bądź psychicznego (terror, szantaż, zastraszenie itp.), przestrzeganie obowiązujących przepisów wewnętrznych bądź zewnętrznych, własność zasobów wykorzystywanych w...


Nowe artykuły: Artykuł 21 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 28 przeczytany 688 razy