Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

weryfikacja hipotez | rozliczenia bezpotówkowe | strategie marketingowe | ryzyko bankowe | system informacji marketingowej | marketing polityczny | Assessment Center | podstawy logistyki | strategia firmy | rynek kapitałowy | opakowania | gotowy biznes plan |

Etyka w relacji z konkurencją

Skład pracy: definicja konkurencji gospodarczej, jej wady i zalety oraz podział, przykłady odstępstw od reguł uczciwej konkurencji, reguły konkurencji pozytywnej wraz ze szczegółowym omówieniem - zasada niezależnej inicjatywy, działań konstruktywnych, formalnej równości, poszanowania podmiotów zewnętrznych, poszanowania reguł; super i hipermarkety, kartele, przekupstwo, przejęcia i przykłady firm. (10 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #etyka w biznesie #konkurencja #podstawy zarządzania


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Etyka w relacji z konkurencją należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Etyka w relacji z konkurencją pobrały na dysk również:
Etyka w biznesie - referat (Liczba stron: 16)
Etyka prawnicza - referat (Liczba stron: 12)
Etyka biznesu - referat (Liczba stron: 8)
Etyka w biznesie - opracowanie (Liczba stron: 10)
Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej (Liczba stron: 14)
Reklama - referat (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Immanuel Kant i etyka - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania dotyczące życia i postępowania człowieka. Długo, bo jeszcze 200 lat wstecz, etyka była więc traktowana jako nauka o naturze człowieka,...
Etyka zawodowa - Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania pożądanych relacji z otoczeniem społecznym. Kodeksy etyczne są, w przeciwieństwie do praw państwowych, krótkie i zwarte. Inaczej mówiąc są mało...
System produkcyjny - To: a) to układ elementów składowych i relacji między tymi elementami oraz relacji transformacji czynników wejścia w czynniki wyjścia b) to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny i energetyczny, służący produkowaniu dóbr przeznaczony do konsumpcji lub dalszego przerobu
Partner Relationship Management - (PRM) to rozwiązania, które koncentrują się na synchronizacji i lepszej koordynacji relacji z partnerami (w ramach CRM).
Strategiczne zarządzanie ludźmi - Odnosi się do ogólnego kierunku, w którym chce podążać organizm, by osiągnąć założone cele za pośrednictwem pracowników, podkreśla się znaczenie czynnika, jakim jest zasób ludzki, bowiem dzięki jego kompetencjom i właściwościom osobowościowym pracowników, organizacja kreuje przewagę nad konkurencją, tworzy się...


Nowe artykuły: Artykuł 22 Nowy | Zobacz też: Artykuł 46 na studia