Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

majątek trwały | renta | cele zarządzania | prawo Engla | zysk netto | analiza czynnikowa | weryfikacja hipotez | przykładowy biznes plan | coaching | bank centralny | model Portera | przykładowy plan marketingowy |

Europejski system walutowy

Skład pracy: geneza i struktura Europejskiego Systemu Walutowego, 'wąż w tunelu', Bretton Woods, Europejska Jednostka Walutowa - ECU, mechanizm kształtowania i stabilizowania kursów walutowych, mechanizm kredytowy, Traktat z Maastricht - unia walutowa, Euro. (12 stron) [Stan prawny: 2001/2002]

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #europejski system walutowy #kurs walutowy #traktat z Maastricht #unia europejska


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Europejski system walutowy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Integracja europejska

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Europejski system walutowy pobrały na dysk również:
Międzynarodowy system walutowy - referat (Liczba stron: 8)
Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna (Liczba stron: 19)
Kurs walutowy - referat (Liczba stron: 8)
Globalizacja (Liczba stron: 21)
Polityka monetarna - referat (Liczba stron: 20)
System motywacyjny w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 7)


Krótko, ale na temat:
Europejski System Walutowy - Koncepcja Europejskiego Systemu Walutowego powstała na podstawie projektu niemiecko-francuskiego, został utworzony zgodnie z decyzją Rady Europejskiej podjętej w Brukseli 18 grudnia 1978 r. System zaczął obowiązywać od 13 marca 1979 r. na mocy umowy zawartej między bankami centralnymi dziewięciu ówczesnych...
Międzynarodowy system walutowy - Definiować można jako konstrukcję historyczną, obejmującą zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych. Międzynarodowy system walutowy zawiera zasady ustalone i zasady przejęte z dotychczasowego funkcjonowania mechanizmu płatności międzynarodowych. Zawarte...
Kurs walutowy - Jest najważniejszą normą sterującą handlem zagranicznym. Przez kurs walutowy powszechnie rozumie się stosunek, w jakim dokonuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę innej waluty. W gospodarce rynkowej kurs walutowy jest zatem ceną pieniądza zagranicznego, która może być efektywnie...
Waluta wymienialna - Posiada rynek walutowy, na którym kształtuje się jej kurs. Jest to międzynarodowy rynek walutowy w przypadku tych walut wymienialnych, które choć w części spełniają funkcje waluty rezerwowej (funt, marka, jen, dolar) oraz rynek narodowy w przypadku tych walut wymienialnych, które...
Otoczenie marketingu międzynarodowego - Kształtują następujące elementy: - warunki społeczne i kulturowe, - system polityczny, - konkurencja na rynku, - wpływ gospodarki innych krajów na dany rynek, - prawo gospodarcze, finansowe, system walutowy. Jedna z istotnych różnic między marketingiem krajowym i międzynarodowym polega na tym, że w przypadku marketingu międzynarodowego...


Nowe artykuły: Artykuł 5 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 37 nagrodzony