Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
rynek | szkolenia | ocena zdolności kredytowej | płynność finansowa | negocjacje w biznesie | zachowania konsumenta | produkt narodowy brutto | dobra komplementarne |

Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki

Skład pracy: definicja historii myśli ekonomicznej i jej znaczenie, prawo rynku Saya, teoria interwencjonizmu państwowego Johna Maynarda Keynesa, metodologiczne założenia teorii Keynesa, czynniki określające poziom dochodu narodowego, zagadnienie równowagi w gospodarce, zmienne zależne i niezależne modelu Keynesa, mnożnik inwestycyjny, mnożnik zatrudnienia (wzór i przykład), deficyt budżetowy, pusty pieniądz i inflacja według Keynesa, ryzyko monetyzacji długu, pułapka zadłużenia, wywołanie efektu wypychania (z ang. crowding out). (20 stron)

Liczba stron: 20

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura)

Podobne opracowania: #deficyt budżetowy #inflacja #dług publiczny #John Maynard Keynes

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mi treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania owej zgody.

Na stronie znajdziesz 557 plików (9879 stron A4) w 39 kategoriach. Po ściągnięiu ich na dysk możesz je odczytać (Word, Power Point), edytować, drukować.

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 548 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 takich plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
19.97 zł

Zamów
35.97 zł

Zamów
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt
19.97 zł

Zamów

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt
35.97 zł

Zamów

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają możliwość pobrania wybranych przez Ciebie plików z bazy liczącej 548 plików, zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Dostęp 💎Premium - umożliwia pobranie wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (548 plików) i dodatkowo z bazy Premium (9 plików).

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Historia myśli ekonomicznej

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki pobrały na dysk również:
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce (Liczba stron: 19)
Historia gospodarcza - zagadnienia (Liczba stron: 45)
Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych (Liczba stron: 10)
Cele i przekonania konsumenta (Liczba stron: 5)
Cechy społeczeństwa rynkowego (Liczba stron: 10)
Rola banku centralnego - referat (Liczba stron: 18)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Obligacje na pokrycie deficytu budżetowego - Obligacje emituje się w celu pokrycia deficytu budżetowego. Charakteryzują się niższym ryzykiem inwestycyjnym niż inne instrumenty finansowe, jednakże w zamian za to zysk z obligacji...
Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym - To: System podatkowy – jest to najbardziej czuły punkt dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Właściwy system podatkowy to jeden z najważniejszych elementów w gospodarce. Poziom...
Sukcesy Planu Balcerowicza - Plan Balcerowicza mimo wysuwanych pod jego adresem zarzutów zakończył się sukcesem. Jest kilka najważniejszych elementów, które się na ów sukces składają: uruchomienie i rozwój mechanizmów...
Rodzaje deficytu budżetowego - Wyróżnia się najczęściej: deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w danym roku budżetowym, deficyt strukturalny – jest wielkością hipotetyczną, założeniem...
Sposoby finansowania deficytu budżetowego - Wśród sposobów finansowania deficytu wymienia się najczęściej: Emitowanie skarbowych papierów wartościowych ( bonów i obligacji skarbowych) nabywanych przez podmioty niebankowe tzn. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz...


2001-2024 © ABC Ekonomii