Top strony
Wyszukiwarka serwisu
harmonogram spłaty kredytu | | bilans | EOQ | krzywa podaży | zabezpieczenia kredytu | gotowy biznes plan | psychologia reklamy | kanały dystrybucji | unia monetarna | próg rentowności | użyteczność całkowita |

Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki

Skład pracy: definicja historii myśli ekonomicznej i jej znaczenie, prawo rynku Saya, teoria interwencjonizmu państwowego Johna Maynarda Keynesa, metodologiczne założenia teorii Keynesa, czynniki określające poziom dochodu narodowego, zagadnienie równowagi w gospodarce, zmienne zależne i niezależne modelu Keynesa, mnożnik inwestycyjny, mnożnik zatrudnienia (wzór i przykład), deficyt budżetowy, pusty pieniądz i inflacja według Keynesa, ryzyko monetyzacji długu, pułapka zadłużenia, wywołanie efektu wypychania (z ang. crowding out). (20 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #deficyt budżetowy #inflacja #dług publiczny #John Maynard Keynes


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Historia myśli ekonomicznej

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki pobrały na dysk również:
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce (Liczba stron: 19)
Historia gospodarcza - zagadnienia (Liczba stron: 45)
Cele i przekonania konsumenta (Liczba stron: 5)
Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych (Liczba stron: 10)
Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie (Liczba stron: 12)
Cechy społeczeństwa rynkowego (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Obligacje na pokrycie deficytu budżetowego - Obligacje emituje się w celu pokrycia deficytu budżetowego. Charakteryzują się niższym ryzykiem inwestycyjnym niż inne instrumenty finansowe, jednakże w zamian za to zysk z obligacji...
Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym - To: - System podatkowy – jest to najbardziej czuły punkt dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Właściwy system podatkowy to jeden z najważniejszych elementów w gospodarce. - Poziom...
Sukcesy Planu Balcerowicza - Plan Balcerowicza mimo wysuwanych pod jego adresem zarzutów zakończył się sukcesem. Jest kilka najważniejszych elementów, które się na ów sukces składają: - uruchomienie i rozwój mechanizmów...
Rodzaje deficytu budżetowego - Wyróżnia się najczęściej: - deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w danym roku budżetowym, - deficyt strukturalny – jest wielkością hipotetyczną, założeniem...
Sukces Planu Balcerowicza - Plan Balcerowicza - mimo wysuwanych pod jego adresem zarzutów - zakończył się sukcesem. Jest kilka najważniejszych elementów, które się na ów sukces składają: - Uruchomienie...