Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

rentowność aktywów | elastyczność krzyżowa | system walutowy | modele zachowań konsumenta | wykłady ze statystykia | system motywacyjny | równowaga budżetowa | schemat organizacyjny | misja przedsiębiorstwa | zadania transportowe | koszty w logistyce | wprowadzenie na rynek nowego produktu |

Finansowanie przedsiębiorstw

Skład pracy: finansowanie zewnętrzne (własne i obce), finansowanie wewnętrzne, struktura kapitału, cechy i funkcje kapitału własnego i obcego, źródła pozyskiwania kapitału, praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitałów, metody finansowania - samofinansowanie, samospłata, leasing bezpośredni i pośredni oraz finansowy i operacyjny, podstawowe wady i zalety leasingu; kredyty, dotowanie, bon komercyjny, weksle komercyjne. (23 strony)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #finansowanie przedsiębiorstw #kapitał w przedsiębiorstwie #leasing


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Finansowanie przedsiębiorstw należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse przedsiębiorstwa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Finansowanie przedsiębiorstw pobrały na dysk również:
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat (Liczba stron: 7)
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce (Liczba stron: 19)
Prywatyzacja - referat (Liczba stron: 11)
Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 (Liczba stron: 14)
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat:
Kredyt dla gmin - Jak sama nazwa wskazuje jest to kredyt przeznaczony dla gmin, przeznaczany na: - pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy - finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy - finansowanie inwestycji stanowiącej zadanie własne gminy - limit debetowy - inne cele wskazane...
Przyczyny interwencjonizmu państwowego - To: - Państwo musi wyręczać rynek w dystrybucji dóbr i usług publicznych (oświata, opieka, wymiar sprawiedliwości) - Konieczność aktywnej roli państwa w kształtowaniu stanu środowiska naturalnego. - Aktywna rola gospodarcza państwa w sytuacjach kryzysowych (wspomaganie finansowe dużych przedsiębiorstw), np. finansowanie stopnia wodnego Nieszawa...
Cele prywatyzacji - Podstawowe cele prywatyzacji to : - ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, - poprawa efektywności gospodarowania, - poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw, - przystosowanie przedsiębiorstw do realiów gospodarki rynkowej, - zracjonalizowanie zatrudnienia, - umacnianie pozycji przedsiębiorstw na rynku, - poprawa kondycji...
Typy orientacji firm - Wyróżniamy trzy podstawowe typy orientacji firm: 1. Orientacja produkcyjna przedsiębiorstw 2. Orientacja sprzedażowa przedsiębiorstw 3. Orientacja marketingowa przedsiębiorstw (prorynkowa, prokonsumencka)
Formy i klasyfikacja łączenia przedsiębiorstw - Procesy łączenia przedsiębiorstw możemy podzielić na: - fuzje - przejęcia - konsolidacje


Nowe artykuły: Artykuł 12 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 20 przeczytany 688 razy