Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

prace magisterskie z marketingu | zarządzanie produkacją | funkcja Cobba-Douglasa | rynek kapitałowy | dźwignia operacyjna | wykłady z makroekonomii | podstawy bankowości | historia myśli gospodarczej | analiza portfolio | miary klasyczne | ERP II | Giełda Papierów Wartościowych |

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego

Skład pracy: istota i cel prywatyzacji, metody (rodzaje) prywatyzacji, prywatyzacja kapitałowa, likwidacyjna, informacje dotyczące przedsiębiorstwa na przykładnie którego napisana została praca, struktura organizacyjna, controlling jako instrument zarządzania, zadania controllera, etapy procesu controllingu operacyjnego, zadania controllingu strategicznego, analiza swot, organizacja marketingu w przedsiębiorstwie, sprzedaż i marketing w spółce, prace badawcze - wdrożeniowe nowych technologii i wyrobów, szczegółowe zamierzenia marketingowe w zakresie realizacji strategii rozwoju firmy. (41 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #prywatyzacja #prywatyzacja kapitałowa #controlling


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego pobrały na dysk również:
Prywatyzacja - referat (Liczba stron: 11)
Koszty w rachunkowości (Liczba stron: 43)
GATT - referat (Liczba stron: 6)
Optimum producenta i konsumenta - referat (Liczba stron: 25)
Rola banku centralnego - referat (Liczba stron: 18)
Wycena przedsiębiorstwa (Liczba stron: 17)


Krótko, ale na temat:
Przedsiębiorstwo sprywatyzowane - zasady działania - Głównymi zasadami sprywatyzowanego przedsiębiorstwa są założenia: - za błędne decyzje w kierowaniu przedsiębiorstwem konsekwencje ponoszą prywatni właściciele, nie zaś całe społeczeństwo; - uruchomienie mechanizmów konkurencji, które zmuszają do bardziej skutecznego działania, do wzrostu sprawności kierowania przedsiębiorstwem; - przedsiębiorstwo może swobodnie kształtować swoją strukturę...
Budowa modeli ekonomicznych - W procesie budowy modeli ekonomicznych firmy należy brać pod uwagę następujące założenia: 1. Funkcjonowanie firmy w warunkach niepewności (brak informacji o rynkach i konkurentach) 2. Wpływ polityki państwa na funkcjonowanie przedsiębiorstw 3. Wpływ międzynarodowych powiązań państw i przedsiębiorstw
Zadania logistyki - To: 1. Skrócenie i przyspieszenie wszystkich procesów na każdym etapie dystrybucji. 2. Koordynacja przepływów surowców, materiałów od produkcji i wyrobów gotowych 3. Minimalizacja kosztów tego przepływu 4. Porządkowanie działu logistycznego wymaga usługi klienta – podaż żądanego poziomu usług. 5. Optymalizowanie działań w celu osiągnięcia...
Podstawowe zadania stawiane logistyce - To: 1. Skrócenie i przyspieszenie wszystkich procesów na każdym etapie dystrybucji. 2. Koordynacja przepływów surowców, materiałów od produkcji i wyrobów gotowych 3. Minimalizacja kosztów tego przepływu 4. Porządkowanie działu logistycznego wymaga usługi klienta – podaż żądanego poziomu usług. 5. Optymalizowanie działań w celu osiągnięcia...
Corporate governance - To nadzór korporacyjny, system prawnych i ekonomicznych instytucji (formalnych i nieformalnych reguł działania) służących regulowaniu stosunków kontraktowych pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie korporacji (akcjonariuszy, kredytodawców, menedżerów, pracowników, dostawców).


Nowe artykuły: Artykuł 49 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 84 na studia