Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

alianse strategiczne | cash flow | home banking | ilościowa teoria pieniądza | dwuczynnikowa teoria motywacji | łańcuch wartości | majątek przedsiębiorstwa | list zastawny | VBM | system produkcyjny | misja | wzory z matematyki finansowej |

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat

Skład pracy: formy i klasyfikacja łączenia przedsiębiorstw, definicja fuzjii i przejęcia, przejęcie firmy poprzez nabycie akcji (na wniosek i za porozumieniem zarządów oraz przez ofertę nabycia akcji skierowanej przez firmę przejmującą wprost do akcjonariuszy firmy przejmowanej - wrogie przejęcie) lub nabycie aktywów, na co zwracamy uwagę podczas wyboru formy przejęcia przedsiębiorstwa, formy łączenia przedsiębiorstw (omówiono: poziome i pionowe), przyczyny połączeń, przyczyny niepowodzeń fuzji i przejęć. (7 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #fuzje i przejęcia #łączenie przedsiębiorstw #zarządzanie strategiczne


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie strategiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw pobrały na dysk również:
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe (Liczba stron: 25)
Prywatyzacja - referat (Liczba stron: 11)
Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 (Liczba stron: 14)
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych (Liczba stron: 12)
Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw (Liczba stron: 22)
Globalizacja przedsiębiorstw - referat (Liczba stron: 9)


Krótko, ale na temat:
Formy i klasyfikacja łączenia przedsiębiorstw - Procesy łączenia przedsiębiorstw możemy podzielić na: - fuzje - przejęcia - konsolidacje
Sposoby łączenia przedsiębiorstw - To m.in.: 1. Fuzje – występują gdy jedno przedsiębiorstwo przejmuje aktywa i pasywa drugiego przedsiębiorstwa, przy czym to przejmowane przedsiębiorstwo traci osobowość prawną 2. Konsolidacja – gdy dwie łączone firmy tracą osobowość prawną a w ich miejsce powstaje trzeci podmiot 3. Zwykłe przejęcie...
Formy łączenia przedsiębiorstw - Wyróżniamy: 1. Fuzje – występują gdy jedno przedsiębiorstwo przejmuje aktywa i pasywa drugiego przedsiębiorstwa, przy czym to przejmowane przedsiębiorstwo traci osobowość prawną. 2. Konsolidacja (połączenie) – gdy dwie łączone firmy tracą osobowość prawną a w ich miejsce powstaje trzeci podmiot. 3. Zwykłe przejęcie...
Strategie nabywania przedsiębiorstw - To: 1. Strategia portfela - polega na tym, że kupujemy przedsiębiorstwo aby zróżnicować portfel własności w celu zapewnienia właściwej relacji między oczekiwanym dochodem i ryzykiem. 2. Strategia restrukturyzacji - nabywamy firmę, która przeżywa trudności finansowe po to aby poddać ją uzdrowieniu. Po...
Strategie (sposoby) obrony przed przejęciem przedsiębiorstwa - To: - blokowanie oferty przejęcia • zaskarżenie oferty do sądu • lobbing (pozyskanie związków zawodowych, nacisk na urzędy antymonopolowe) • wprowadzenie uprzywilejowania części akcji • inne zmiany zasad kontroli nad spółką - obniżanie atrakcyjności oferty przejęcia (podwyższanie ceny spółki-celu) • zwiększanie prognozy zysków przedsiębiorstwa • wykazanie wysokiego poziomu...


Nowe artykuły: Artykuł 14 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 18 na studia