Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

łańcuch dostaw | psychologia w marketingu | determinanty dochodu narodowego | ROS | rentowność | kryzys gospodarczy | weryfikacja hipotez | non profit | promocja | sprzedaż osobista | badania rynkowe | wykłady z geografii ekonomicznej |

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Elementy pracy to: historia i rozwój polskiego rynku kapitałowego, prawa akcjonariuszy, rodzaje akcji, wybrane terminy giełdowe - giełda, papier wartościowy, akcja, dywidenda, transakcja giełdowa, obrót niematerialny, indeks giełdowy, hossa, bessa, inwestor, makler, emitent, ceduły, data zlecenia, dogrywka, doradztwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, instrumenty pochodne, kontrakty terminowe, kurs akcji, kurs odniesienia, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, obligacje, opcja, zlecenie po cenie rynkowej (PCR), zlecenie po każdej cenie (PKC), rynek pierwotny i wtórny, warranty, WIG, WIG20, WIRR, Warszawski Indeks Rynku Równoległego, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. [Stan prawny na rok 2000]. (22 strony)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #Giełda Papierów Wartościowych #GPW #akcje #papiery wartościowe


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Rynek kapitałowy

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pobrały na dysk również:
Analiza techniczna - opracowanie (Liczba stron: 8)
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego (Liczba stron: 18)
Papiery wartościowe - akcje i obligacje (Liczba stron: 9)
Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 12)
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)
Polski rynek kapitałowy (Liczba stron: 19)


Krótko, ale na temat:
WARSET - W sierpniu 1998 r. Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę z giełdą francuską (SBF- Paris Bourse) i spółką Euronet na dostarczenie nowego systemu giełdowego. Termin realizacji wyznaczono początkowo na 29 września 2000r. lecz przesunięto go później na 17 listopada 2000 r. Giełda...
Historia polskiego rynku kapitałowego - Pierwsza polska giełda papierów wartościowych otwarta została w Warszawie dnia 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się wtedy jedynie w godzinach od 12.00 do 13.00. Przedmiotem handlu na warszawskiej giełdzie były głównie weksle i obligacje. Z kolei handel akcjami na...
Publiczny obrót papierami wartościowymi - Możemy podzielić na: • pierwotny • wtórny Publicznym obrotem pierwotnym jest nabywanie lub proponowanie przez emitenta praw z emitowanych papierów wartościowych. Publicznym obrotem wtórnym jest nabycie lub proponowanie przez osoby inne niż emitent praw z emitowanych papierów wartościowych. Aby nabyć takie prawa, to...
Ryzyko lokat - Lokowanie kapitału w papiery może niezależnie od korzyści przynosić stratę kapitału. Ryzyko sprowadza się do: - bankructwa emitenta (majątek nie pokrywa zobowiązań). Akcje tracą całkowicie na wartości, natomiast część kapitału lokowana w obligacjach może zostać przy likwidacji firmy; - przejściowe ograniczenie lub...
CeTO - Centralna Tabela Ofert - To nieurzędowy, publiczny rynek papierów wartościowych, który powstał w roku 1996 z inicjatywy głównych polskich banków i domów maklerskich. Rynek pozagiełdowy CeTO jest uregulowanym ustawowo segmentem polskiego rynku kapitałowego. Regulację stanowi Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. CeTo pełni rolę...


Nowe artykuły: Artykuł 15 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 70 na studia