Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

teorie motywacji | rozliczenia bezpotówkowe | bezrobocie | motywacja | unia monetarna | gotowy biznes plan | strategia | kanban | strategia sprzedaży | analiza finansowa | komunikacja w organizacji | Narodowe Fundusze Inwestycyjne |

Historia gospodarcza - zagadnienia

Skład opracowania: periodyzacja rozwoju gospodarczego świata i Polski, ogólna charakterystyka feudalizmu, gospodarka feudalna w Polsce, dualizm gospodarczy w Europie, kształtowanie się stosunków kapitalistycznych w Europie, kapitalizm wolnokonkurencyjny, rewolucja przemysłowa - proces industrializacji, rozwój kapitalistycznego rolnictwa - rewolucja agrarna, kształtowanie się gospodarki kapitalistycznej na ziemiach polskich, tendencje rozwoju gospodarki światowej 1918-1939, tendencje rozwoju gospodarczego Polski w latach 1918-1939, kapitały zagraniczne w gospodarce Polski, struktura agrarna w Polsce, rozwój gospodarczy ZSRR latach 1917-1941, gospodarka światowa w okresie II wojny światowej w latach 1939-1945, stosunki gospodarcze na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej, tendencje rozwoju gospodarki światowej w latach 1945-1975, kształtowanie się systemu społeczno-gospodarczego i odbudowa gospodarki Polski ludowej w latach 1944-1949, rozwój gospodarczy Polski ludowej w procesie industrializacji w latach 1950-1975. (45 stron)

Podobne opracowania: #historia gospodarcza


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Historia gospodarcza - zagadnienia należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Historia gospodarcza

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Historia gospodarcza pobrały na dysk również:
Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku (Liczba stron: 19)
Wielki kryzys gospodarczy w Polsce w latach 1929 - 1935 (Liczba stron: 11)
Rewolucja przemysłowa w Angii i Niemczech - referat (Liczba stron: 9)
Idea merkantylizmu (Liczba stron: 5)
Merkantylizm - opracowanie (Liczba stron: 8)
Wykłady z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 11)


Krótko, ale na temat:
Ryzyko biznesowe - Związane z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarcza i powstające w wyniku określonych decyzji inwestycyjnych dążących do realizacji określonej strategii rozwoju firmy.
Historia pieniądza i kredytu - Historia kredytu powiązana jest z historią pieniądza, gdyż najefektywniejszy sposób udzielania kredytu występuje w gospodarce pieniężnej. Kredyt jest zjawiskiem starszym niż pieniądz i gospodarka pieniężna. Historia przypisuje wynalazek pieniądza Sumerom, tj. 3100 lat pne. Sumerowie wybierali metale szlachetne do określenia...
Historia myśli ekonomicznej - To nauka o społecznych aspektach gospodarowania. Wyjaśnia kształtowanie się i rozwijanie koncepcji, teorii i poglądów dotyczących życia gospodarczego, stosunków międzyludzkich w zakresie produkcji, podziału i wymiany na przestrzeni całych dziejów ludzkości. Dokonuje krytycznej analizy stosowanych metod dociekań, wykrywanie roli danej...
Działalność gospodarcza - To zarobkowa działalność wydobywcza, wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zasady jej podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców, za wyjątkiem działalności wytwórczej w rolnictwie, określa ustawa z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U....
Schemat biznes planu - Typowy układ i zakres treści biznes planu dla każdego przedsięwzięcia powinien być następujący : 1. Podsumowanie wykonawcze. 2. Krótka historia firmy. 3. Produkt. 4. Rynki, klienci, marketing. 5. Kadry, personel, zarządzanie. 6. Proces produkcyjny. 7. Finanse. 8.Czynniki ryzyka. 9. Harmonogramy. 10. Załączniki.


Nowe artykuły: Artykuł 56 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 100 dla studentów