Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

prognozowanie | zysk netto | historia bankowości | ocenianie pracowników | marketing mix | doskonalenie kadr | krzywa podaży | majątek trwały | współczynnik zmienności | teoria XY | konflikt w organizacji | rezerwa obowiązkowa |Dołącz do grona czytelników Newslettera serwisu ABC Ekonomii i skorzystaj!

Jako czytelnik Biuletynu otrzymujesz m.in.:

  • bieżące informacje o nowościach w serwisie

  • informacje o aktualizacjach działu z opracowaniami dla studentów

  • najnowsze poradniki i kursy dla studentów ekonomii

  • dostęp do opracowań niepublikowanych w serwisie

  • możliwość udziału w konkursach, gdzie upominkami są hasła dostępu do plików z opracowaniami

  • ważniejszych aktualizacjach CD Student

Obecni czytelnicy Biuletynu pomagali we wdrażaniu nowych rozwiązań w serwisie, za co otrzymali darmowe hasła do prac.

Pamiętaj, że z uczestnictwa z grupie możesz zrezygnować w każdej chwili. Wystarczy jeden klik z link i to wszystko.

ZAPRASZAMY! Dołącz do grupy dobrze poinformowanych czytelników Biuletynu ABC Ekonomii

Serwis Studentów Ekonomii
www.abc-ekonomii.net.pl
Nowe artykuły: Artykuł 32 Nowy | Zobacz też: Artykuł 102 nagrodzony