Top strony
Wyszukiwarka serwisu
strategia promocji | funkcje pieniądza | elastyczność krzyżowa | hipoteza | metody portfelowe | łańcuch logistyczny | kompetencje pracownika | cykl życia produktu | wykłady z geografii gospodarczej | wykłady z finansów publicznych | marketing międzynarodowy | selekcja pracowników |

Istota motywacji

Skład pracy: definicja motywacji, teorie potrzeb oraz teorie motywacji oparte na nagrodach, hierarchia (piramida) potrzeb Abrahama Maslowa (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, godności, samorealizacji, wiedzy i rozumienia, estetyczne), dwuczynnikowa teoria (Two Factor Theory) Fridericka Herzberga, motywatory, czynniki motywujące i higieniczne, podstawowe instrumenty motywowania pracownika do pracy (środki zachęty, perswazji, partycypacja w zarządzaniu, instrumenty tkwiące w strukturze i metodach zarządzania, instrumenty tkwiące w środowisku). (10 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #motywacja #teorie potrzeb #hierarchia potrzeb Maslowa #teoria Herzberga


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Istota motywacji należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Istota motywacji pobrały na dysk również:
Motywacja do pracy (Liczba stron: 11)
Motywacja jako funkcja zarządzania (Liczba stron: 10)
Proces motywowania - referat (Liczba stron: 12)
Teorie motywacji (Liczba stron: 15)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (Liczba stron: 5)
Motywacja do pracy - referat (Liczba stron: 6)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Teorie motywacji - Wyróżnić możemy m.in. następujące toerie: - motywacja wg Taylora - teoria potrzeb Maslowa - dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga - motywacja wg Alderfera - teoria X i Y McGregora - teoria osiągnięć -...
Teoria motywacji osiągnięć - Teoria D. Mc Clellanda posiada dużą przydatność dla praktyki zarządzania, szczególnie w zakresie motywowania ludzi do pracy. Zostanie ona omówiona z pozycji działalności kierownika. Zdaniem...
Teoria wzmocnienia w motywacji - Analizuje, w jaki sposób skutki wcześniejszego działania wpływają na postawy i zachowania w przyszłości (chodzi o doświadczenia). Dla skonstruowania odpowiednich systemów motywowania należy przeprowadzić: a) analizę...
Tradycyjny model motywacji - Tradycyjny model motywacji wiąże się z Taylorem i szkołą naukowej organizacji. Szkoła ta utrzymywała, że ważnym elementem pracy kierownika jest zapewnienie, by robotnicy wykonywali swoje...
Istota strategii marketingowej - Opiera się ona na tworzeniu odpowiedniej kompozycji określonych elementów oraz wiązania ich w pewną całość, w zależności m.in. od: - tego jaki produkt sprzedajemy - jaki...