Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

algorytm transportowy | Bretton Woods | płynność finansowa | wskaźniki finansowe | przywództwo | mobbing | organizacja fraktalna | rentowność aktywów | prawo podaży | kryzys gospodarczy | konflikt w organizacji | kapitał w przedsiębiorstwie |

Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu

Przykładowy kalkulator kredytowy (rat kredytu) przygotowany jako arkusz kalkulacyjny Excel dla kredytu 20-letniego (np. hipotecznego, mieszkaniowego). Umożliwia dwa sposoby liczenia rat: kredyt w równej racie kapitału (łączna rata kapitałowo-odsetkowa malejąca) oraz w równej racie kredytowo-odsetkowej (tzw. Annuity – raty annuitetowe). Kalkulator liczy ratę kapitału, odsetki, kapitał pozostały do spłaty oraz ratę łączną do zapłaty w danym miesiącu - wszystko dla 240 rat w 20 latach. Obliczona została też łączna kwota zapłaconych odsetek oraz rat kapitału i odsetek. W trzecim arkuszu znajduje się porównanie obu form spłaty, z wyliczoną różnicą nadpłaconych odsetek.

Podobne opracowania: #harmonogram spłaty kredytu #kredyt #bankowość


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu pobrały na dysk również:
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)
Ryzyko kredytowe (Liczba stron: 16)
Działalność kredytowa banku - opracowanie (Liczba stron: 18)
Kredyt hipoteczny - referat (Liczba stron: 21)
Matematyka finansowa - wzory i zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 27)
Biznes plan piekarni (Liczba stron: 29)


Krótko, ale na temat:
Kryteria klasyfikacji kredytów - To: - przedmiot kredytu, - okresu kredytowania, - podmiot finansowania, - forma kredytu, - sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, - waluta kredytu.
Linia kredytowa - To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy. Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny, gdyż po każdym wykupie kredyt odnawia się do pierwotnej wysokości, albo jako nieodnawialny, wówczas każdy wykupiony weksel pomniejsza wysokość przyznawanego kredytu. Lub inaczej: Linia kredytowa udzielana jest...
Cechy kredytu - Podstawowe cechy kredytu to: - Celowość, oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego konkretnego przedsięwzięcia, - Zwrotność, oznacza zobowiązanie do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie, - Oprocentowanie, oznacza wynagrodzenie za użyczenie kapitału.
Zabezpieczenie kredytu - Zabezpieczeniem kredytowym jest wszystko, co zapewnia bankowi odzyskanie zaangażowanej w ramach określonej umowy kredytowej sumy kredytu wraz z odsetkami i prowizją, zwrotem kosztów udzielenia kredytu i ewentualnych kosztów przymusowego dochodzenia wszystkich tych elementów. Zabezpieczenie kredytowe może przybrać postać różnych...
Umowa kredytu - Poprzez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie oznaczoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej zgodnie z warunkami określonymi w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz...


Nowe artykuły: Artykuł 32 Nowy | Zobacz też: Artykuł 99 Tylko do końca tygodnia