Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

wykłady z bankowości | użyteczność całkowita | macierz GE | organizacja wirtualna | metody selekcji | branding | kierowanie | metoda simplex | unia monetarna | obligacje skarbowe | siatka kierownicza | controlling strategiczny |

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

Skład pracy: definicja ekonometrii, modelu ekonometrycznego, struktura równania, parametry modelu, zastosowanie modeli ekonometrycznych, klasyfikacja - pod względem wartości poznawczych (modele przyczynowo-skutkowe, symptomatyczne, autoregresyjne, tendencji rozwojowej), ze względu na linię równań w modelu (modele jednorównaniowe opisujące kształtowanie się jednej zmiennej, modele wielorównaniowe opisujące kształtowanie się wielu zmiennych jednocześnie, w których każde równanie objaśnia jedną zmienną), ze względu na postać analityczną zależności funkcyjnych modelu (modele liniowe, w których wszystkie zależności modelu są liniowe, a zmienna objaśniana jest liniową funkcją zmiennych objaśniających i odchylenia losowego; modele nieliniowe to takie w których chociaż jedna zależność jest nieliniowa. Wyróżniamy: wykładnicze, potęgowe, hiperboliczne i złożone), ze względu na rolę czynników czasu w równaniach modelu (modele statyczne które nie uwzględniają czynnika czasu, modele dynamiczne, w których uwzględnia się czynnik czasu przez dodanie zmiennej opóźnionej lub/i zmiennej czasowe), ze względu na charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w modelu wielorównaniowym (modele proste, rekurencyjne, o równaniach współzależnych). (8 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #wykłady z ekonometrii #model ekonometryczny


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Ekonometria

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Klasyfikacja modeli ekonometrycznych pobrały na dysk również:
Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania (Liczba stron: 17)
Podstawy ekonometrii - wykłady (Liczba stron: 29)
Modele zachowań konsumenta (Liczba stron: 9)
Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat (Liczba stron: 26)
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa - rodzaje struktur oraz ich wady i zalety (Liczba stron: 12)
Sterowanie zapasami - referat (Liczba stron: 32)


Krótko, ale na temat:
Co to jest ceteris paribus - Jest to zwrot pochodzący z łaciny, oznaczający dosłownie 'wszystko inne takie samo'. Na język polski tłumaczony najczęściej jako 'przy pozostałych warunkach niezmiennych'. Studenci ekonomii spotykają się z tym zwrotem najczęściej na lekcjach ekonometrii, przy budowie modeli ekonometrycznych. Np. Y = 0.3A +...
Budowa modeli ekonomicznych - W procesie budowy modeli ekonomicznych firmy należy brać pod uwagę następujące założenia: 1. Funkcjonowanie firmy w warunkach niepewności (brak informacji o rynkach i konkurentach) 2. Wpływ polityki państwa na funkcjonowanie przedsiębiorstw 3. Wpływ międzynarodowych powiązań państw i przedsiębiorstw
Ilościowa teoria zarządzania - Koncentruje się na stosowaniu modeli i procesów matematycznych do sytuacji kierowniczych. Ilościowa teoria zarządzania zajmuje się opracowywaniem modeli matematycznych jako pomocy w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. Zarządzanie operacyjne koncentruje się bardziej bezpośrednio na zastosowaniu ilościowej teorii zarządzania w organizacjach. Systemy...
Ekonometria - teoria - Dwa nurty w ekonometrii: — teoria ekonometrii; która obejmuje metody ekonometryczne rozwinięte i dostosowane do szczególnych potrzeb badań ilościowych w ekonomii. — teoria stosowana; czyli wykorzystanie metod ekonometrycznych do prowadzenia konkretnego badania na podstawie danych statystycznych.
Kurs waluty - Jest to cena, według której jedna waluta jest sprzedawana/kupowana za inną walutę. Klasyfikacja kursów walutowych z uwagi na rodzaj transakcji: - natychmiastowe - SWAP - terminowe - przyszłościowe - opcyjne Klasyfikacja kursów walutowych z uwagi na zakres ograniczeń dewizowych stosowanych przez władze monetarne: - kursy waluty wymienialnej - kursy...


Nowe artykuły: Artykuł 25 Nowy | Zobacz też: Artykuł 37 na studia