Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

zarządzanie produkacją | non profit | próba | korporacje transnarodowe | model DIPADA | outsourcing | kultura organizacji | wskaźniki analizy finansowej | spółki kapitałowe | controlling w przedsiębiorstwie | zarządzanie logistyczne | optimum Pareto |

Kompetencje menedżerskie

Skład opracowania: w tym krótkim opracowaniu omówione zostały kompetencje menedżera, a wśród nich: kompetencje osobiste tzw. interpersonalne (samoświadomość, kierowanie stresem a także twórcze rozwiązywanie problemów) oraz umiejętności - komunikacja, motywowanie innych, zdobywanie władzy i wpływu, kierowanie konfliktami, delegowanie uprawnień, podejmowanie decyzji w grupie. (3 strony)

Podobne opracowania: #motywacja #kierowanie konfliktem #delegowanie uprawnień #podejmowanie decyzji


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Kompetencje menedżerskie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Kompetencje menedżerskie pobrały na dysk również:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (Liczba stron: 6)
Łańcuch wartości (Liczba stron: 15)
Psychologia decyzji kadrowych (Liczba stron: 35)
Plan marketingowy spółki handlowej branży paliwowej (Liczba stron: 20)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat (Liczba stron: 20)
Zarządzanie przez cele - referat (Liczba stron: 22)


Krótko, ale na temat:
Nadzór bankowy - To 'urząd', w ramach którego grupa ludzi wyposażona przez prawo w odpowiednie kompetencje władcze ogranicza i dozoruje działalność podległych mu banków.
Filozofia technostruktury (Arbreit) - Najwyższe szczeble menedżerskie i zarządzania oraz średni szczebel zarządzania, który ma wpływ na politykę produktową i marketingową firmy. Filozofia ta jest ściśle powiązana z zarządzaniem zasobami ludzkimi, bowiem to ludzie kształtują firmę, politykę firmy, a kadra zarządzająca ma decydujący wpływ....
Wyznaczniki rozpiętości kierowania - To: - wykształcenie, - kompetencje przełożonych i podwładnych, - fizyczne rozproszenia podwładnych, - czynności kierownicze niż nadzór, - zakres pożądanych interakcji, - zakres standardowych procedur, - podobieństwo nadzorowanych zadań, - częstotliwość występowania nowych problemów.
Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych - Zapewnić mogą: - jasno zdefiniowany cel badania - kompetencje zespołu badanego - przygotowanie i odpowiedni poziom zaangażowania moderatora - homogeniczność grupy – uwzględnia jednorodność - sposób rekrutacji respondentów - odpowiednia atmosfera stworzona w czasie sesji - profesjonalna analiza i interpretacja zebranych w toku wywiadu danych.
Czynniki kształtujące wizerunek firmy - To: Tożsamość czyli: - nazwa - logo - ceny - poziom i jakość reklamy Reputacja tzn.: - styl zarządzania i przywództwa - gwarancja poziomu świadczenia usług - kultura organizacyjna skupiona na potrzebach nabywcy Środowisko/otoczenie: - atmosfera - wystrój wnętrza - oświetlenie, layout - architektura - parking Oferta usługowa - usługi podstawowe i dodatkowe - dostępność usług - procedury...


Nowe artykuły: Artykuł 0 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 70 dla studentów