Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

siatka kierownicza | rachunkowość zarządcza | gospodarka rynkowa | analiza otoczenia | analiza czynnikowa | renta | rachunek wyników | wykłady z mikroekonomii | strategia reklamy | dochody gminy | teoria Herzberga | neurolingwistyka |

Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w przedsiębiorstwie

Skład pracy: geneza Total Quality Management, najważniejsze elementy TQM, sekwencje działań w procesie budowy kompleksowego zarządzania jakością, nakierowanie na klienta, zadania kierownictwa, struktura organizacyjna, działania nakierowane na pracowników. (8 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #zarządzanie jakością #TQM


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w przedsiębiorstwie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie jakością

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w przedsiębiorstwie pobrały na dysk również:
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM (Liczba stron: 5)
TQM - praca (Liczba stron: 24)
Six Sigma - referat (Liczba stron: 7)
Analiza FMEA - praca (Liczba stron: 14)
Analiza FMEA (Liczba stron: 17)
Diagram Ishikawy (Liczba stron: 4)


Krótko, ale na temat:
Sterowanie jakością (kompleksowe sterowanie jakością) - Kompleksowe Sterowanie Jakością (ang. TQC - TOTAL QUALITY CONTROL) to filozofia jakości koncentrująca się na tym, jak wykonujemy pracę, a nie, jaki jest jej wynik. Ten etap rozwoju zarządzania jakością obejmuje większość funkcji zarządzania, w szczególności akcentując funkcję regulowania, składającą...
Zarządzanie jakością i przez jakość - TQM - Współcześnie najdoskonalszą formą zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest zarządzanie przez jakość (TQM). Idea zarządzania przez jakość sprowadza się do uznania, że wszystkie materialne oraz niematerialne składniki przedsiębiorstwa produkcyjnego wpływają na jakość produktów i procesów wewnętrznych oraz zewnętrznych, a więc zarówno jakość...
Kompleksowe sterowanie jakością - To system organizacyjny ujmujący zespół najistotniejszych czynników, których oddziaływanie powoduje uzyskanie i utrzymanie ekonomicznie najkorzystniejszej jakości wyrobu we wszystkich stadiach jego istnienia.
Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM - To nastawienie kultury organizacji na zadowolenie klientów przez zastosowanie zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkolenia. TQM wiąże się z ustawicznym doskonaleniem procesów stosowanych w organizacji, prowadzących do wysokiej jakości wyrobów i usług. Koncepcja TQM powstała w latach 40-tych naszego stulecia w...
Przyczyny wzrostu znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi - To: - w nowoczesnym przedsiębiorstwie koszty pracy są wysokie, stanowiące znaczny udział w łącznych kosztach działalności - zarządzanie zasobami pracy ma wpływ na produktywność, co oddziałuje na konkurencyjność przedsiębiorstwa - ludzie (zasoby pracy) zatrudnieni w przedsiębiorstwie generują innowacje, które mają podstawowe znaczenie dla...


Nowe artykuły: Artykuł 22 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 32 na topie