Top strony
Wyszukiwarka serwisu
inflacja | koszty | bankowość elektroniczna | rynek | test istotności parametrów strukturalnych | wykłady z ekonometrii | analiza sektora | integracja europejska | zadania z mikroekonomii | merkantylizm | etapy analizy strategicznej | psychologia w zarządzaniu |

Koszty w rachunkowości

W pracy tej poruszono m.in. następujące tematy: koszty w świetle ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 76 z 2002 roku, poz.694 z późniejszymi zmianami, art. 28, ust. 3.), istota i zakres kosztów, koszty zarządu, przykładowe koszty przedsiębiorstwa oraz ich klasyfikacja i ujęcie w rachunku zysków i strat, koszty działalności statutowej w strukturze porównawczego i kalkulacyjnego rachunku zysków i strat, układy ewidencyjne, funkcjonowanie układu rodzajowego i kalkulacyjnego, koszty w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późniejszymi zmianami), pojęcie kosztu podatkowego, warunki zaliczania kosztu do kosztów uzyskania przychodów oraz zasady potrącania ich w czasie, koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów. (43 strony)

Liczba stron: 43

W pracy zawarte są ✅przypisy

Podobne opracowania: #koszty #rachunek zysków i strat #rachunkowość


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Na stronie znajduje się 537 plików do pobrania. Wyślij link na e-mail

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 537 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają Ci dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 537 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie. Do 6 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do bazy głównej i Premium.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one również dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Koszty w rachunkowości należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Rachunkowość zarządcza

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Koszty w rachunkowości pobrały na dysk również:
Podstawy rachunkowości zarządczej (Liczba stron: 11)
Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady (Liczba stron: 14)
Nowoczesne metody rachunku kosztów (Liczba stron: 14)
Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat (Liczba stron: 26)
Analiza progu rentowności - referat (Liczba stron: 12)
Efekty zarządzania logistycznego (Liczba stron: 13)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Koszty pośrednie w rachunkowości - Są to koszty, których nie można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost na określone przedmioty kalkulacji. Koszty te w momencie poniesienia grupuje się...
Koszty bezpośrednie w rachunkowości - Są to koszty, które można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost określonym przedmiotom kalkulacji np. produktom, zleceniom produkcyjnym. Do kosztów bezpośrednich zaliczymy między...
Koszty rachunkowe i ekonomiczne - Wielkość kosztów wynika z pomnożenia ilości kupowanych przez ich cenę wyrażoną w pieniądzu. Tak rozumiane koszty produkcji są zapisywane w rachunkowości przedsiębiorstwa - są to...
Koszty stałe w rachunkowości - Są to koszty niezależne od zmian wielkości produkcji, pozostające w pewnych granicach na jednakowym poziomie. Zaliczamy do nich między innymi opłaty czynszowe, amortyzację liniową, opłaty...
Koszty zmienne w rachunkowości - Są to koszty, które reagują na zmianę w rozmiarach produkcji. Przykładem kosztów zmiennych są koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych w systemie akordowym, koszty zużycia materiałów...