Top strony
Wyszukiwarka serwisu
teoria zachowań producenta | szkolenia | wskaźniki finansowe | przedsiębiorczość | weryfikacja istotności parametrów modelu | wykłady z finansów publicznych | uchwalanie budżetu gminy | teoria XY | wykłady z badań marketingowych | prekursorzy socjologii | metody selekcji | podstawy statystyki |

Koszty w rachunkowości

W pracy tej poruszono m.in. następujące tematy: koszty w świetle ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 76 z 2002 roku, poz.694 z późniejszymi zmianami, art. 28, ust. 3.), istota i zakres kosztów, koszty zarządu, przykładowe koszty przedsiębiorstwa oraz ich klasyfikacja i ujęcie w rachunku zysków i strat, koszty działalności statutowej w strukturze porównawczego i kalkulacyjnego rachunku zysków i strat, układy ewidencyjne, funkcjonowanie układu rodzajowego i kalkulacyjnego, koszty w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późniejszymi zmianami), pojęcie kosztu podatkowego, warunki zaliczania kosztu do kosztów uzyskania przychodów oraz zasady potrącania ich w czasie, koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów. (43 strony)

W pracy zawarte są ✅przypisy.

Podobne opracowania: #koszty #rachunek zysków i strat #rachunkowość


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Koszty w rachunkowości należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Rachunkowość zarządcza

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Koszty w rachunkowości pobrały na dysk również:
Podstawy rachunkowości zarządczej (Liczba stron: 11)
Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady (Liczba stron: 14)
Nowoczesne metody rachunku kosztów (Liczba stron: 14)
Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat (Liczba stron: 26)
Analiza progu rentowności - referat (Liczba stron: 12)
Efekty zarządzania logistycznego (Liczba stron: 13)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Koszty pośrednie w rachunkowości - Są to koszty, których nie można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost na określone przedmioty kalkulacji. Koszty te w momencie poniesienia grupuje się...
Koszty bezpośrednie w rachunkowości - Są to koszty, które można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost określonym przedmiotom kalkulacji np. produktom, zleceniom produkcyjnym. Do kosztów bezpośrednich zaliczymy między...
Koszty rachunkowe i ekonomiczne - Wielkość kosztów wynika z pomnożenia ilości kupowanych przez ich cenę wyrażoną w pieniądzu. Tak rozumiane koszty produkcji są zapisywane w rachunkowości przedsiębiorstwa - są to...
Koszty stałe w rachunkowości - Są to koszty niezależne od zmian wielkości produkcji, pozostające w pewnych granicach na jednakowym poziomie. Zaliczamy do nich między innymi opłaty czynszowe, amortyzację liniową, opłaty...
Koszty zmienne w rachunkowości - Są to koszty, które reagują na zmianę w rozmiarach produkcji. Przykładem kosztów zmiennych są koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych w systemie akordowym, koszty zużycia materiałów...