Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

budżet gminy | zarządzanie kadrami | łączenie przedsiębiorstw | analiza branży | badania marketingowe | czynniki wpływające na kurs walutowy | BEP | integracja europejska | analiza XYZ | negocjacje | krzywa Phillipsa | metoda najmniejszych kwadratów |

Kredyt hipoteczny - referat

Skład pracy: definicja kredytu hipotecznego, zastosowanie oraz charakterystyczne cechy, organizacja rynku hipotecznego (pierwotny i wtórny rynek hipoteczny - wraz ze schematem), definicja banków hipotecznych, organizacja banku hipotecznego (wraz ze schematem), zasady bezpieczeństwa systemu banków hipotecznych (schemat), bezpieczeństwo jako emitenta listów zastawnych, zasada specjalizacji, zasada szczególnego nadzoru, list zastawny - definicja i podział listów zastawnych, zastosowanie dodatkowych norm ostrożnościowych podlegających szczególnemu nadzorowi, granica pokrycia dla listów zastawnych (schemat), zasada kongruencji (zgodności, odpowiedniości), zasada pierwszeństwa zaspokojenia (przywilej upadłościowy), ewidencja pokrycia listów zastawnych, rozwiązania systemowe gwarantujące pewność zabezpieczenia hipotecznego, rodzaje hipoteki, specjalne procedury wyceny nieruchomości. (21 stron) [Stan prawny w oparciu o: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r o listach zastawnych i bankach hipotecznych]

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #kredyt hipoteczny #zabezpieczenia kredytów #list zastawny


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Kredyt hipoteczny - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Kredyt hipoteczny pobrały na dysk również:
Kredyt gotówkowy - opracowanie (Liczba stron: 11)
Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu (Liczba stron: 1)
Czynne operacje banku komercyjnego (Liczba stron: 17)
Działalność kredytowa banku - opracowanie (Liczba stron: 18)
Eurosystem logistyczny (Liczba stron: 31)
Metody określania zdolności kredytowej (Liczba stron: 32)


Krótko, ale na temat:
Kredyt hipoteczny - Jest to kredyt budowlano-mieszkaniowy lub też kredyt mieszkaniowy, którego celem jest sfinansowanie zakupu lub budowy domu, mieszkania, działki lub innej nieruchomości. Zakup ten może mieć miejsce na rynku pierwotnym lub wtórnym. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Kredyt...
Kredyt hipoteczny - pojęcie - To kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w nieruchomości, zabezpieczony hipoteką na nieruchomości stanowiącej własności kredytobiorcy. Cechą wyróżniającą tę formę kredytu jest właśnie wpis rejestrujący w księdze wieczystej obciążenie nieruchomości, umożliwiający kredytodawcy zaspokojenie swych roszczeń w razie odmowy spłaty kredytu przez dłużnika...
Międzynarodowy rynek kapitałowy - Obejmuje transakcje średnio- i długoterminowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez renomowane korporacje i instytucje międzynarodowe. Dzieli się na rynek akcji i obligacji, i obejmuje rynki: pierwotny i wtórny. Międzynarodowy rynek kredytowy obejmuje transakcje pomiędzy bankami handlowymi i instytucjami finansowymi a podmiotami o...
Hipoteczny list zastawny - Jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych.
Produkty bankowe - to między innymi: - kredyt samochodowy - kredyt inwestycyjny (na zakup środków rzeczowych majatku trwałego, na inwestycje w papiery wartościowe) - kredyt mieszkaniowy - kredyt dewizowy - kredyt obrotowy - konta (osobiste, a vista, bony lokacyjne, lokaty terminowe) - depozyty - lokaty - doradztwo inwestycyjne - poręczenia i gwarancje - pośrednictwo...


Nowe artykuły: Artykuł 91 Nowy | Zobacz też: Artykuł 94 dla studentów