Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

zapasy w przedsiębiorstwie | zarządzanie | strategia ceny | zarządzanie wiedzą | weryfikacja hipotez | controlling w przedsiębiorstwie | dług publiczny | rentowność przedsiębiorstwa | analiza konkurencyjności | cash flow | psychologia | strategia dystrybucji |

Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją

Skład pracy: krzywa Phillipsa - omówienie oraz wykres krzywej, wersja zmodyfikowana krzywej Philipsa (wraz z wykresem), Milton Friedman i monetaryści, naturalna stopa bezrobocia a inflacja (wraz z wykresem), monetarystyczny model krzywej. (7 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #krzywa Phillipsa #bezrobocie #inflacja #monetaryzm


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Krzywa Phillipsa pobrały na dysk również:
Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa (Liczba stron: 5)
Bezrobocie na rynku pracy (Liczba stron: 34)
Wykłady z mikroekonomii (Liczba stron: 25)
Podstawy mikroekonomii - wykłady (Liczba stron: 33)
Budżet państwa - referat (Liczba stron: 6)
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 2 (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat:
Krzywa agregatowego popytu - Ukazuje zależność agregatowego popytu od ogólnego poziomu cen towarów (zakładamy, że pozostałe czynniki determinujące agregatowy popyt są niezmienne). Krzywa ta określa łączne ilości towarów, jakie nabywcy decydują się zakupić przy poszczególnych poziomach ich cen; krzywa ta opada - przy niższych...
Krzywa jednakowego produktu - czyli izokwanta - jest to krzywa która pokazuje obszar możliwych kombinacji ilości pracowników i maszyn pozwalających wyprodukować tą samą ilość produktu.
Krzywa Laffera - Polityka podatkowa w wielu krajach wskazuje, że zależność między stopą opodatkowania dochodów a wielkością wpływów do budżetu państwa może oddziaływać nie tylko korzystnie, ale także niekorzystnie na sytuacje finansową państwa. Tę zależność dobrze ilustruje krzywa Laffera. Krzywa ta opiera się na...
Krzywa przeciętnego kosztu stałego - Krzywa przeciętnego kosztu stałego (AFC) opada na całej swojej długości. Dzieje się tak, gdyż wraz ze wzrostem produkcji te same koszty stałe rozkładają się na coraz większą liczbę produktów.
Krzywa Philipsa - Krzywa Philipsa to graficzna prezentacja zależności pomiędzy stopą bezrobocia i inflacją płac. Krzywa Philipsa w kształcie zaproponowanym w 1958 roku przez Albana W. Phillipsa jest krzywą substytucji czyli zamiany wysokiej inflacji oraz niskiego bezrobocia na niską inflację oraz duże bezrobocie i...


Nowe artykuły: Artykuł 73 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 78 przeczytany 688 razy