Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

krzywa Laffera | analiza wrażliwości | produkty bankowe | podstawy makroekonomii | wartość bieżąca netto | controlling w przedsiębiorstwie | budżetowanie kosztów | wskaźniki operacyjne | majątek trwały | prognozowanie gospodarcze | integracja europejska | system walutowy |

Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie

Skład opracowania: zasady skutecznego zarządzania majątkiem obrotowym, pojęcie i podział kapitału obrotowego, kapitał obrotowy brutto i netto (kapitał pracujący tzw. working capital), wzory, podział MO wg stopnia płynności, charakterystyka zapasów, należności i roszczeń, krótkoterminowych papierów wartościowych, środków pieniężnych, kapitału własnego, długoterminowych kapitałów obcych, zobowiązań, cykl kapitału obrotowego - schemat wraz z wyjaśnieniem kolejnych etapów cyklu, czynniki warunkujące długość cyklu obrotowego, cykl netto kapitału obrotowego, zarządzanie zasobami pieniężnymi, omówienie aspektów zarządzania, kapitał obrotowy a płynność finansowa. (12 stron)

Podobne opracowania: #kapitał obrotowy #zarządzanie majątkiem obrotowym #kapitał pracujący #płynność finansowa


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse przedsiębiorstwa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie pobrały na dysk również:
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca (Liczba stron: 6)
Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej (Liczba stron: 14)
Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 14)
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) (Liczba stron: 14)
Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej (Liczba stron: 18)
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym (Liczba stron: 16)


Krótko, ale na temat:
Wskaźnik bieżącej płynności - Odzwierciedla podstawowe relacje, jakie powinny zachodzić miedzy majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa a wielkością zobowiązań bieżących. Uznaje się iż bezpieczny poziom tego wskaźnika powinien oscylować wokół 1,5 – 2 razy. Oznacza to iż, majątek obrotowy zaangażowany w przedsiębiorstwie powinien być dwukrotnie większy...
Złota reguła bilansowa - Złota reguła bilansowa zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym oscyluje w granicach 1, oznacza to utrzymanie stabilności finansowej przez przedsiębiorstwo: Kw/Mt≥ 1 gdzie: Kw to kapitał...
Majątek obrotowy - Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku trwałego. a) zapasy, b) należności – wykazuje się kwoty należne danemu podmiotowi gospodarczemu z różnych tytułów o terminie wymagalności krótszym niż 1...
Kapitał obrotowy brutto - Obejmuje ogół źródeł finansowania majątku obrotowego, natomiast pomniejszony o zobowiązania bieżące stanowi kapitał obrotowy netto.
Wskaźnik bieżącej płynności przedsiębiorstwa - Wskaźnik bieżącej płynności jest stosunkiem aktywów bieżących do zobowiązań bieżących. Natomiast różnice miedzy aktywami bieżącymi i pasywami bieżącymi definiuje się jako kapitał obrotowy netto. Wskaźnik bieżącej płynności oblicza się według wzoru: Wskaźnik bieżącej płynności = AB/PB gdzie: AB – aktywa bieżące (majątek obrotowy) PB –...


Nowe artykuły: Artykuł 10 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 95 przeczytany 688 razy