Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

cele zarządzania | użyteczność | rekrutacja | doskonalenie pracowników | non profit | segmentacja rynku | marketing polityczny | DMAIC | ROE | ekonomiczna wartość dodana | public relations | łańcuch dostaw |

Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami

20 zadań z rozwiązaniami, a w nich m.in.: produkcja i dochód narodowy (DN) a konsumpcja, inwestycje i popyt globalny, dochód narodowy zapewniający równowagę, produkt narodowy brutto (PNB) w równowadze - w gospodarce zamkniętej, PNB w równowadze a wzrost inwestycji, wielkość planowanych wydatków, zmiana poziomu zapasów, wielkość oszczędności, wielkość faktycznych realizowanych inwestycji, krańcowa skłonność do oszczędzania w przedziale dochodu narodowego, krańcowa skłonność do konsumpcji dla poziomu dochodu narodowego między, wyliczenie zerowych oszczędności, gdy podana jest funkcja konsumpcji i DN, DN i planowana konsumpcja a planowane inwestycje, oszczędności, popyt globalny, nie planowana zmiana zapasów i faktyczne inwestycje, wpływ zmiany krańcowej skłonności do konsumpcji na poziom dochodu narodowego zapewniającego równowagę, wpływ zmiany krańcowej skłonności do oszczędzania na wielkość dochodu narodowego zapewniającego równowagę, poziom popytu globalnego, nadwyżka popytu / podaży, wysokość nie planowanej zmiany zapasów, poziom równowagi dochodu i wydatków, wielkość nie planowanej zmiany zapasów, wyjściowy poziom równowagi dochodu i oszczędności, poziom inwestycji odzwierciedlający wzrost optymizmu wśród przedsiębiorców, wielkość mnożnika, nowa funkcja popytu globalnego po wzroście krańcowej skłonności do oszczędzania, dochód równowagi przy danej funkcji konsumpcji, poziom produkcji w stanie równowagi, zmiana produkcji zapewniająca równowagę przy zmianie wydatków rządowych, mnożnik wydatków budżetowych, mnożnik podatkowy, wielkość deficytu budżetowego przy dochodzie narodowym na poziomie zapewniającym równowagę, nadwyżka budżetowa. (15 stron)

Podobne opracowania: #podstawy makroekonomii #zadania z makroekonomii #makroekonomia


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Makroekonomia pobrały na dysk również:
Inflacja - referat (Liczba stron: 6)
Budżet państwa - referat (Liczba stron: 6)
Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa (Liczba stron: 5)
PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia (Liczba stron: 4)
Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją (Liczba stron: 7)
Cykl koniunkturalny - referat (Liczba stron: 11)


Krótko, ale na temat:
Makroekonomia jako nauka - Makroekonomia jest nauką, która zajmuje się współzależnościami w gospodarce jako całości. Podstawowym zjawiskiem, które bada ekonomia, jest problem ekonomiczny.
Makroekonomia - Zajmuje się gospodarką jako całością i badaniem zjawisk jakie dotyczą całej gospodarki. Nazwa makroekonomia pojawiła się około 1929r. Wprowadził ją R Frisch. Makroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk oddziałujących na globalny popyt i globalna podaż w gospodarce a także zajmuje się...
Podział ekonomii - Ekonomię dzielimy na mikroekonomię i makroekonomię. 1. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania producentów i konsumentów jako podmiotów życia gospodarczego, jest zainteresowana jednostką. Do badania zachowań producentów wykorzystuje się: - Zysk - Koszty - Stopę procentową - Rentę Mikroekonomia odpowiada na pytanie: co określa poziom cen, co...
Działy ekonomii czyli makro i mikroekonomia - Ich definicje możemy przedstawić następująco: Mikroekonomia - zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych producentów i konsumentów jako przedmiotów życia gospodarczego zarówno w toku produkcji jak i konsumpcji, aby na tej podstawie wskazać im drogę do maksymalizacji ich przychodów. Patrzy na gospodarkę narodową...


Nowe artykuły: Artykuł 16 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 24 na studia