Mapa kategorii


Analiza finansowa (strona 1)
Analiza finansowa (strona 2)
Analiza finansowa (strona 3)
Analiza marketingowa (strona 1)
Analiza rynku (strona 1)
Analiza rynku (strona 2)
Analiza strategiczna (strona 1)
Analiza strategiczna (strona 2)
Badania marketingowe (strona 1)
Badania marketingowe (strona 2)
Bankowo뜻 (strona 1)
Bankowo뜻 (strona 2)
Bankowo뜻 (strona 3)
Bankowo뜻 (strona 4)
Bankowo뜻 (strona 5)
Bankowo뜻 (strona 6)
Bankowo뜻 (strona 7)
Bankowo뜻 (strona 8)
Bankowo뜻 (strona 9)
Bankowo뜻 (strona 10)
Biznes plan (strona 1)
Branding (strona 1)
Branding (strona 2)
Branding (strona 3)
Branding (strona 4)
Branding (strona 5)
eBiznes (strona 1)
Ekonometria (strona 1)
Ekonomia (strona 1)
Ekonomia (strona 2)
Ekonomia (strona 3)
Ekonomia (strona 4)
Ekonomia matematyczna (strona 1)
Finanse midzynarodowe (strona 1)
Finanse midzynarodowe (strona 2)
Finanse przedsibiorstwa (strona 1)
Finanse przedsibiorstwa (strona 2)
Finanse przedsibiorstwa (strona 3)
Finanse przedsibiorstwa (strona 4)
Finanse przedsibiorstwa (strona 5)
Finanse przedsibiorstwa (strona 6)
Finanse przedsibiorstwa (strona 7)
Finanse przedsibiorstwa (strona 8)
Finanse publiczne (strona 1)
Finanse publiczne (strona 2)
Finanse publiczne (strona 3)
Finanse publiczne (strona 4)
Fundusze inwestycyjne (strona 1)
Geografia ekonomiczna (strona 1)
Gospodarka (strona 1)
Gospodarka (strona 2)
Handel zagraniczny (strona 1)
Historia gospodarcza (strona 1)
Historia my턫i ekonomicznej (strona 1)
Historia my턫i ekonomicznej (strona 2)
Hotelarstwo i turystyka (strona 1)
Integracja Europejska (strona 1)
Integracja Europejska (strona 2)
Inwestycje (strona 1)
Inwestycje (strona 2)
Inwestycje (strona 3)
Inwestycje (strona 4)
Inwestycje (strona 5)
Kredyty (strona 1)
Kredyty (strona 2)
Logistyka (strona 1)
Logistyka (strona 2)
Logistyka (strona 3)
Logistyka (strona 4)
Logistyka (strona 5)
Logistyka (strona 6)
Logistyka (strona 7)
Logistyka (strona 8)
Logistyka (strona 9)
Logistyka (strona 10)
Makroekonomia (strona 1)
Makroekonomia (strona 2)
Makroekonomia (strona 3)
Makroekonomia (strona 4)
Makroekonomia (strona 5)
Marketing (strona 1)
Marketing (strona 2)
Marketing (strona 3)
Marketing (strona 4)
Marketing (strona 5)
Marketing (strona 6)
Marketing (strona 7)
Marketing (strona 8)
Marketing (strona 9)
Marketing (strona 10)
Marketing (strona 11)
Marketing (strona 12)
Marketing (strona 13)
Marketing (strona 14)
Marketing (strona 15)
Marketing (strona 16)
Marketing (strona 17)
Marketing (strona 18)
Marketing (strona 19)
Marketing (strona 20)
Marketing (strona 21)
Marketing (strona 22)
Marketing (strona 23)
Marketing (strona 24)
Marketing (strona 25)
Marketing (strona 26)
Marketing (strona 27)
Marketing midzynarodowy (strona 1)
Marketing midzynarodowy (strona 2)
Marketing midzynarodowy (strona 3)
Matematyka finansowa (strona 1)
Midzynarodowe stosunki gospodarcze (strona 1)
Mikroekonomia (strona 1)
Mikroekonomia (strona 2)
Mikroekonomia (strona 3)
Mikroekonomia (strona 4)
Mikroekonomia (strona 5)
Mikroekonomia (strona 6)
Mikroekonomia (strona 7)
Mikroekonomia (strona 8)
Mikroekonomia (strona 9)
Mikroekonomia (strona 10)
Nieruchomo턢i (strona 1)
Nieruchomo턢i (strona 2)
Nieruchomo턢i (strona 3)
Plan marketingowy (strona 1)
Prawo cywilne (strona 1)
Prawo gospodarcze (strona 1)
Prognozowanie i symulacje (strona 1)
Przedsibiorczo뜻 (strona 1)
Psychologia (strona 1)
Psychologia (strona 2)
Psychologia (strona 3)
Psychologia (strona 4)
Public relations (strona 1)
Public relations (strona 2)
Rachunkowo뜻 finansowa (strona 1)
Rachunkowo뜻 finansowa (strona 2)
Rachunkowo뜻 zarz켨cza (strona 1)
Rachunkowo뜻 zarz켨cza (strona 2)
Rachunkowo뜻 zarz켨cza (strona 3)
Reklama (strona 1)
Reklama (strona 2)
Reklama (strona 3)
Rynek kapita쿽wy (strona 1)
Rynek kapita쿽wy (strona 2)
Rynek kapita쿽wy (strona 3)
SEO i SEM (strona 1)
Socjologia (strona 1)
Socjologia (strona 2)
Statystyka (strona 1)
Statystyka (strona 2)
Ubezpieczenia (strona 1)
Ubezpieczenia (strona 2)
Ubezpieczenia (strona 3)
Ubezpieczenia (strona 4)
Zarz켨zanie (strona 1)
Zarz켨zanie (strona 2)
Zarz켨zanie (strona 3)
Zarz켨zanie (strona 4)
Zarz켨zanie (strona 5)
Zarz켨zanie (strona 6)
Zarz켨zanie (strona 7)
Zarz켨zanie (strona 8)
Zarz켨zanie (strona 9)
Zarz켨zanie (strona 10)
Zarz켨zanie (strona 11)
Zarz켨zanie (strona 12)
Zarz켨zanie (strona 13)
Zarz켨zanie (strona 14)
Zarz켨zanie (strona 15)
Zarz켨zanie (strona 16)
Zarz켨zanie (strona 17)
Zarz켨zanie jako턢i (strona 1)
Zarz켨zanie jako턢i (strona 2)
Zarz켨zanie produkcj (strona 1)
Zarz켨zanie produkcj (strona 2)
Zarz켨zanie ryzykiem (strona 1)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 1)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 2)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 3)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 4)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 5)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 6)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 7)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 8)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 9)
Zarz켨zanie strategiczne (strona 10)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 1)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 2)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 3)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 4)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 5)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 6)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 7)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 8)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 9)
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi (strona 10)

Leksykon ekonomii


Czym jest alternate text (ALT)?
Kim jest Influencer?
Chat GPT - czym jest AI i jak jej u퓓wa?
Metoda ilo턢iowa
Niccolo Machiavelli - 퓓cie i twrczo뜻
Strategia firmy Adidas
Obliczanie rat kredytu hipotecznego w Excelu
Slogan racjonalny - definicja i przyk쿪dy
Co to jest jako뜻?
Marketing zr璨nicowany
PENCILS Philipa Kotlera - akronim opisuj켧y Public Relations
Marketing do턻iadcze - tworzenie interakcji z mark
Strategie konkurencji wg. Portera
Ofensywne strategie marketingowe wg. P. F. Druckera
Strategie zajmowania okre턫onej pozycji na rynku wed퀅g Kotlera
Marketingowa strategia pull i push
G농wne strategie marketingowe typu jako뜻 - cena
Strategie marketingowe wg zachowa i preferencji nabywcw
Rodzaje strategii marketingowych produkt - rynek wg Ansoffa
Klasyfikacja strategii w zarz켨zaniu
Honda - historia firmy, wynalazki, sukcesy i pora퓃i rynkowe
Kwalifikacja w zawodzie - co to tak w쿪턢iwie jest?
Na czym polega marketing w mediach spo쿮czno턢iowych?
Psychologia - definicja i obszary zainteresowa
Windykacja nale퓆o턢i
Toyota - historia firmy, wynalazki, sukcesy i pora퓃i rynkowe
Jakie s metody zarabiania na blogu?
Landing page - co to jest i jakie s korzy턢i ze stosowania?
Fazy formu쿽wania strategii marketingowej
4 poziomy strategii wg Thompsona i Stricklanda
Model 7S firmy McKinsey
Marketing afiliacyjny - definicja istota dzia쿪nia i zalety
Przyk쿪dy reklam nieetycznych
Reklama nieetyczna
D펧ignia operacyjna oraz d펧ignia finansowa i po낢czona
Proces zakupu - 5 faz procesu zakupowego
Utarg ca쿸owity - definicja, wzr i zadanie z rozwi콄aniem
Utarg przecitny - definicja, wzr i zadanie z rozwi콄aniem
Wp퀉w reklamy na zachowanie konsumentw
Outsourcing kapita쿽wy (wewntrzny)
Outsourcing kontraktowy (zewntrzny)
Zasady i funkcje public relations
Czy lobbing w Polsce jest legalny
Lobbysta w sejmie
Przyk쿪dy lobbingu w Polsce
Kto to jest lobbysta
Weryfikacja modelu ekonometrycznego
Jednorwnaniowy model ekonometryczny
Dane do modelu ekonometrycznego - gdzie ich szuka
Pomys na model ekonometryczny - 50 gotowych pomys농w
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Jak zbudowa model ekonometryczny
Problemy i b녠dy oceny pracownikw
Co to jest analiza finansowa?
Rozliczanie dzia쿪lno턢i - rycza퀃 sk쿪dka zdrowotna 2024
Lobbing w Polsce - definicja i sfery zainteresowania
Rodzaje lobbingu
Karty kontrolne Waltera Shewharta
Komptencje pracownika - kompetencje mikkie i twarde
Brand Metrics
Zmienne asortymentu produktu
Downsizing jako strategia marketingu
7K
D퀅go뜻 linii produktw i ich rozci켫anie
Benchmarking - definicja historia i rodzaje benchmarkingu
Cechy dobrego planu
촵d쿪 w쿪dzy w organizacji wg French i Ravena
Delegowanie uprawnie
Zale퓆o뜻 stylu kierowania od modelu organizacji - ewolucja roli kierownika
5 wymiarw tre턢i zada w pracy J. Hackmana (Model Charakteru Zadania)
Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
칎lazne prawo oligarchii Michelsa
Biurokracja - zasady cechy i dysfunkcje
Etapy bada marketingowych
Alianse strategiczne
Alianse przedkonkurencyjne
Alianse niekonkurencyjne
Alianse na rzecz konkurencji
Alianse konkurencyjne
Umowa leasingowa - na co zwrci uwag przed jej podpisaniem
Strony umowy leasingowej
Za쿽풽nia rynku o konkurencji doskona쿮j
Rynek o doskona쿮j i niedoskona쿮j przejrzysto턢i
Kryteria wyboru projektu inwestycyjnego na podstawie IRR
Kryteria wyboru projektu inwestycyjnego na podstawie NPV
Metody oceny projektw inwestycyjnych
Warto뜻 bie엽ca pieni켨za w czasie - definicja i wzr
Warto뜻 przysz쿪 pieni켨za w czasie - definicja i wzr
Przedsibiorczo뜻 i przedsibiorca - definicja cechy funkcje
Zadania kierownika
Jak brzmi definicja motywacji - 20 definicji wg r璨nych autorw
Typy kultury organizacyjnej wg Rogera Harrisona
Role kierownicze - wed퀅g Quinna i Mintzberga
Kierowanie
8 cech doskona퀉ch firm wg Peters i Waterman
Zasady zarz켨zania wg Fayola
Demarketing i remarketing
Stopa redyskontowa
U퓓teczno뜻w ekonomii
Margin call
Obligatariusz
Nieruchomo뜻 budynkowa
D펧ignia operacyjna - definicja wzr i zadanie z rozwi콄aniem
Cafh flow
4C
Definicja i znaczenie negocjacji zbiorowych
Kanban
Podej턢ie do zapasw w systemie Just in time
Teoria kosztw transakcyjnych
Zbiorowo뜻 przedsibiorstw
Bancassurance - definicja i korzy턢i
Balanced scorecard (Zrwnowa퓇na karta wynikw) - geneza powstania i omwienie koncepcji
Granica racjonalnych strat (punkt optymalny)
Korzy턢i i niekorzy턢i skali
Koszty ekonomiczne
Logistyka w konkurencji globlnej
Synergia - definicje i znaczenie efektu synergicznego
Cele TQM
Formalizacja
Internacjonalizacja oraz elementy strategii internacjonalizacji
Wirtualne przedsibiorstwo (wirtualna organizacja)
Definicja globalizacji oglnej oraz w wymiarze gospodarczym
Mezzanine finance - hybrydowe finansowanie przedsibiorstwa kapita쿮m w쿪snym i obcym
Stopa procentowa - definicja i rozwi콄ane zadanie na sta낢 i zmienn stop procentow kredytu mieszkaniowego
Silna marka jako 펢d쿽 przewagi konkurencyjnej ju w momencie zakupu
Przyk쿪dowe atrybuty marek znanych na rynku
Lampy kryszta쿽we od Elite Bohemia z Czech
Slogany reklamowe - rodzaje sloganw oraz przyk쿪dy z rynku
Typy mened풽rw czyli mened풽rowie ktrzy rz켨z w firmach
Macierz Ansoffa
4 funkcje zarz켨zania
Czy warto kupi meble kuchenne na wymiar?
Dobra luksusowe czyli towary ekskluzywne
Swarovski
Wska펝ik Value at Risk jako metoda pomiaru ryzyka
Czym tak w쿪턢iwie jest timesharing?
Plan marketingowy
Taxi Pruszcz Gdaski
Jak osi켫n길 niezale퓆o뜻 finansow?
Efekt substytucyjny
Boom kredytowy
Zasady zarz켨zania czasem
Hipoteka jako zabezpieczenie sp쿪ty kredytu bankowego
Rodzaje i formy faktoringu cz. 2
Zalety faktoringu cz沅 2
Kreatywno뜻 w reklamie
Dlaczego wybr profesjonalistw ma znaczenie - Agencja Hostess Krakw
Definicja logistyki oraz jej rys historyczny
Definicja zarz켨zania
Struktura funkcjonalna
Kluczowe czynniki sukcesu (KCS) - definicja, podzia, pomiar, przyk쿪dy znanych marek
Influencer marketing - definicja, wybr Influencera, rynkowe przyk쿪dy wsp車prac
Rodzaje sponsoringu
쫞edni wa퓇ny koszt kapita퀅 - WACC
WACC - 턳edni wa퓇ny koszt kapita퀅
Etapy lejka sprzeda퓇wego AIDA w 3 etapach i 9 krokach
Macierz McKinseya (General Electric - GE)
Transakcje z u퓓ciem kart - strony i przebieg rozlicze transakcji
Brzytwa Ockhama - definicja i przyk쿪dy
Ubezpieczenia spo쿮czne - definicja, elementy systemu, umowa midzypokoleniowa
Kiedy zaczyna si Stalking - czym jest, jakie s jego przejawy oraz formy
Globalizacja - definicja procesu i korzy턢i z udzia퀅 w rynkach globalnych
Coaching - definicja, SMART, rodzaje coachingu, Mentoring
Cechy negocjacji
Koszt marginalny (koszt kracowy) - definicja oraz zadanie z rozwi콄aniem
Poda - definicja poda퓓 wyja턭iona na prostych przyk쿪dach
Gospodrowanie
Ryzyko projektu inwestycyjnego
Metoda General Electric (macierz GE)
Promocja
Metoda liniowa amortyzacji
Metody wyceny przedsibiorstw oraz ich zalety i wady
Suma ubezpieczenia - definicja i przyk쿪dy
Reasekuracja
Sk쿪dniki zarz켨zania marketingowego wraz z przyk쿪dami
Handel zagraniczny
Podmarka - co to takiego? Definicja i przyk쿪dy sub-brandingu
Psychologia zarz켨zania
Dual branding - definicja i przyk쿪dy z rynku
Lejek sprzeda퓇wy - definicja, etapy, narzdzia, strategie
Wolne przep퀉wy pieni轅ne (FCF - Free Cash Flow) - interpretacja FCF oraz wzr z wyja턭ieniem
Zarz켨zanie warto턢i przedsibiorstwa (VBM - Value-Based Management)
Czym jest misja przedsibiorstwa
Badanie ankietowe - definicja i cechy bada marketingowych
Ekonomia normatywna i ekonomia pozytywna
Polityka fiskalna - jej definicja rodzaje i elementy
Operacje po퓓czkowe (OverNight, Tomorrow-Next, Spot-Next)
Definicja biznes planu
Ankieta
Prba w badaniach statystycznych
Polityka monetarna - definicja wraz z wyja턭ieniem na przyk쿪dzie 퓓cia rodziny
Controlling
Mikroekonomia
CRM - Customer Relationship Mangment
Iloczynowe ujcie motywacji w teorii oczekiwa
Co to jest credit scoring
Cechy otwartej gospodarki rynkowej
Marka Ballantines - historia brandu oraz obecno뜻 w popkulturze
Marka Jack Daniels - historia brandu oraz obecno뜻 w popkulturze
Definicje i rodzaje przedsibiorstw sp車dzielczych
10 definicji logistyki
Dropshipping - co to jest, charakterystyka, historia, zalety i wady
Elementy obs퀅gi klienta w logistyce
Logistyka Mix - definicja, za쿽풽nia i przyk쿪d
Efekt Pigmaliona
Efekt Golema
Dlaczego warto napisa biznes plan?
Jak zdoby warto턢iowe linki do w쿪snej strony internetowej lub sklepu?
Co jest obecnie najwa퓆iejsze w SEO?
Potencja pracy
Zadania dysjunktywne - definicja, zalety i wady, strategie efektywnego rozwi콄ania
Podej턢ie poznawcze w motywacji
Marketing szeptany - definicja, rodzaje, zalety i przyk쿪dy rynkowe
Szczeble zarz켨zania
Metody portfelowe - omwienie 19 metod portfelowych
Zarz켨zanie marketingowe
Strategie dystrybucji
Promotion mix
Z쿽ta regu쿪 bilansowa
Komrka organizacyjna
Gaslighting - nie daj si psychologicznej manipulacji
Paradoks Veblena
Czarny PR - definicja i przyk쿪dy
Funkcja stymulacyjna bud풽tu
Macierz ADL - A. D. Little
Model Freda Fiedlera (teoria NLW - Najmniej Lubianego Wsp車pracownika)
Teoria produkcji
Funkcje ekonomiczne c쿪
Klasyfikacja controllingu - podzia, definicje i zadanie z rozwi콄aniem
Wska펝ik rotacji 턳odkw trwa퀉ch - definicja i przyk쿪dowe zadanie
Metoda wielkiego ko쿪 - definicja, omwienie i przyk쿪dowe zadanie
Zasada malej켧ych korzy턢i marginalnych - wyja턭ienie i przk쿪dowe zadanie z rozwi콄aniem
Styl konsultacyjny - definicja, wady i zalety
Etapy budowy kwestionariusza
Funkcje bud풽tu jednostki samorz켨u terytorialnego
Zarz켨zanie - podej턢ie funkcjonalne i instytucjonalne
Czynniki wp퀉waj켧e na skuteczno뜻 przywdztwa
Czynno턢i logistyczne
Wizi w organizacji
Promocja midzynarodowa
Funkcje planu marketingowego
Motywacja w psychologii humanistycznej
Struktura produkcyjna
Marketing mix wg Philipa Kotlera
Zarz켨zanie - definicja, teorie zarz켨zania, elementy zarz켨zania
Przewodzenie - czym ono tak w쿪턢iwie jest?
Zmiana nieci켫쿪
Strategie przestrzennej ekspansji rynku
Koszty kontrolowane
Jakie poziomy kana농w dystrybucji wyr璨nia Philip Kotler
즑cuch dostaw
Efekt zarz켨zania logistycznego
Cechy kredytu
Deflacja
Rodzaje inforacji
Strategia imitacji
Typy strategii marek
Grupa niespo쿮czna
TQC - Total Quality Control
Styl bezosobowy (biurokratyczny)
Analiza u퓓teczno턢i ca쿸owitej i kracowej
Etapy kontroli marketingowej
Teoria wzmocnienia
Marka wsplna (co-branding)
Promocja uzupe쿻iaj켧a
Formu쿪 4K
Strategia Przedsibiorcze Judo
SJB - Strategiczna jednostka biznesu
Konflikt motyww mieszanych
Typy stylw kierowania wg Likerta
Cele logistyki
Formy pieni켨za
Pieni켨z
Rodzaje zakupw
Utarg kracowy - definicja, wzr i zadanie z rozwi콄aniem
Kameralizm
Definicja strategii wg Mintzberga (5P)
Dobr wewntrzny (rekrutacja wewntrzna) - definicja oraz zalety i wady
CFROI (Cash Flow Return on Investment)
Co to jest cena i jakie s rodzaje cen?
Funkcje dystrybucji
Groupthink (my턫enie grupowe)
Techniki debiasing - zapobieganie b녠dom poznawczym
Bariera nadmiernej ufno턢i
Normy subiektywne
Model wykszta쿬enia stereotypu ni퓋zego rzdu
Model buchalteryjny
Na jakie pytania odpowiada biznes plan?
Elastyczno뜻 popytu - definicja, wzr i zadanie z rozwi콄aniem
4 style zarz켨zania Blancharda - Teoria Przywdztwa Sytuacyjnego
Kierowanie a zarz켨zanie - czy s to synonimy?
Funkcje zarz켨zania - 5 funkcji zarz켨zania wg Henriego Fayola
Rodzaje zarz켨zania
Rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce
Marketingowa rola reklamy
Co to jest upad쿽뜻 konsumencka i jak funkcjonuje ona w Polsce?
Wsp車czynnik wyp쿪calno턢i banku - definicja, wzr i zadanie z rozwi콄aniem
Wsp車czynnik wyp쿪calno턢i - definicja, wzr oraz zadanie z rozwi콄aniem
Kredyt konsorcjalny - syndykacja
Teorie zmiany postaw - dwutorowo턢i perswazji
Strategia ofensywna H.I. Ansoffa
Drzewo klasyfikacyjne - algorytm RP
Strategia me too
Etapy wprowadzania nowego produktu na rynek
Zasady polityki personalnej
System motywacji na przyk쿪dzie przedsibiorstwa
Pocz켾ki marketingowej orientacji na klienta w ewolucji my턫i marketingowej
Obraz i s쿽wo w reklamie perswazyjnej
Struktura wielobran퓇wa (wielowydzia쿽wa)
Potrzeba uznania
Elastyczno뜻 퀅kowa - definicja, wzr i przyk쿪dowe zadanie z rozwi콄aniem
Efekty na턫adownictwa i demonstracji
Rynek doskona퀉
Dystrybucja fizyczna
Koszty zarz켨u - koszty oglnozak쿪dowe
Cechy potrzeb
Instrumenty konkurencji
Istota marki
Deindywidualizacja
Wymiana
Co to jest weksel?
Rachunki dochodu narodowego
Test r璨nicowania semantycznego (profili semantycznych)
Strategie wej턢ia na rynek
Czym jest reklama
Historia Audi pocz콁szy od Horch & Cie Motorenwagen-Werke A.G.
Z쿽ta regu쿪 finansowa
Teoria struktury intelektu Guilforda - my턫enie dywergencyjne i konwergencyjne
My턫enie metaforyczne i dywergencyjne wg Guilforda
Synektyka
Cykl Juglara
Gospodarka nakazowo-rozdzielcza
Leasing norweski
Podej턢ie japoskie jako filozofia zarz켨zania
Z쿽ta regu쿪 finansowa w zarz켨zaniu finansami osobistymi
Podej턢ie behawioralne w motywacji
Podej턢ie do motywowania od strony procesu - teoria procesu
Segment strategiczny
Dynamika rynku oraz czynniki na ni wp퀉waj켧e
Zewntrzny rynek pracy
Efekt underdog
Efekt bandwagon (Bandwagon effect)
Wp퀉w reklamy na zachowanie konsumenta
Istota procesu kadrowego
Domicyliat
Produkty epizodycznego zakupu
Leasing operacyjny
Koncepcja lean management - czyli odchudzone zarz켨zanie
Style reklamy
Marketing dbr i us퀅g
CRM a utrzymanie wizi z klientem
Historia firmy Volkswagen (VW)
Podstawowe elementy umowy leasingu
Proces sprzeda퓓 w CRM (Customer Relationship Management)
Promocja handlowa
Model Howarda Shetha
Linia produktu
Model PESTEL - czym jest i jakie grupy czynnikw analizuje?
Rodzaje szkole
Funkcje finansw publicznych
Tworzenie sieci franchisingowej
Strategia kana퀅 dostawczego
Karta p쿪tnicza - definicja i rys historyczny
Kierowanie patronalne (patronat - nepotyzm)
System logistyczny
Formu쿪 (koncepcja) 7W dzia쿪 logistycznych
Logistyczna Formu쿪 7W
Funkcje zapasw w przedsibiorstwie
Zapasy
Funkcje bud풽tu JST (jednostki samorz켨u terytorialnego)
Metoda Najmniejszych Kwadratw
Styl osobisty
Czym charakteryzuje si autokrata z klasyfikacji J. A. C. Browna?
Osobowo뜻 spo쿮czna
Funkcje i zadania logistyki
Kim by Frederick Winslow Taylor i jaka jest istota tayloryzmu?
Poziomy strategii
Zalety i wady Reengineeringu
Teoria 턢ie퓃i do celu
Lokaty midzybankowe
Zarz켨zanie zobowi콄aniami krtkoterminowymi
Chrematystyka
Bankowe operacje po턳ednicz켧e
X-Engineering
Strategie pozycjonowania marki - omwienie 22 strategii pozycjonowania marki
Kim jest CEO?
Umiejtno턢i mened풽rskie
Jakie s obecnie najpopularniejsze formy finansowania przedsibiorstw?
Anio biznesu - definicja, istota, zalety i wady
Jaka jest najefektywniejsza forma reklamy czyli s농w kilka o reklamie w sieciach spo쿮czno턢iowych
Venture capital - jakie s jego wady i zalety?
Equity crowdfunding czyli crowdfunding udzia쿽wy
Crowdfunding udzia쿽wy - jego definicja oraz wady i zalety
Jak znane marki walcz ze sob na rynku?
촵d쿪 w쿪dzy mened풽rw
Co oznacza termin mened풽r (manager)?
Szczeble mened풽rskie
Rodzaje mened풽rw wed퀅g szczebla zarz켨zania
Wydatki rz켨owe
Etapy planowania strategicznego
Po퓓czka - definicja, charakter, maksymalne oprocentowanie
Efekt nadmiernego uzasadnienia
Lego - historia, ciekawostki, popkultura
Funkcje kontroli marketingowej
Motywacja wg Fredericka Taylora
Ceteris paribus
Podstawowe funkcje produktu
System wymiarowy opakowa - system norweski i szwajcarski
Lider cenowy
Wewntrzny rynek pracy
Marka 낢czona
Polaryzacja grupowa
Dobra finalne - czym si charakteryzuj i jaki maj zwi콄ek z dochodem narodowym
Zysk rezydualny - ekonomiczny
Etapy budowy strategii promocji
Monitoring finansowy
Nale퓆o턢i i roszczenia
Strategia konkurencyjna (mini-maxi)
Funkcja produkcji Koopmansa-Leontiefa
Reklama pionierska
Rodzaje reklam - podzia reklam
Auto Casco (AC) - co to jest i dlaczego warto je posiada?
Planowanie jako funkcja zarz켨zania
Mar풹 kursu terminowego (spread)
Blockchain - na czym polega zdecentralizowana wymiana informacji?
Kryptowaluty - czym tak naprawd s i co je wyr璨nia?
Historia powstania BitCoina
Zasada 5R - 5W
Otoczenie midzynarodowe przedsibiorstwa
Nota pokrycia
Regu쿪 6R
Strategia marketingowa wg Kotlera
Powody utrzymywania zapasw
Strategia na턫adownictwa
Stany popytu - wed퀅g modelu popytu Carla Kordiny
Model 8 stanw popytu Philipa Kotlera
Bie엽ce trendy w marketingu
Mar풹 odsetkowa
Rozpito뜻 odsetkowa
Marketing dbr konsumpcyjnych
Co to jest ETF (Exchange-Traded Fund)?
Proces promocji - definicja, strategie i techniki oraz przyk쿪dy kampanii z rynku
Nota pokrycia - coverage ratio
Co to jest link kanoniczny?
Co to jest link juice w SEO?
Czym r璨ni si link z atrybutem dofollow od nofollow?
Co to s linki zwrotne (backlinki) do strony internetowej?
Wizerunek (image) firmy - definicja oraz sk쿪dowe i zalety wizerunku wraz z przyk쿪dami z rynku
Jak wygl켨a strategia piramidy linkw w SEO?
Czym jest strategia Tier 2 w pozycjonowaniu stron internetowych (SEO)?
Strategia luki rynkowej - definicja, etapy oraz przyk쿪dy rynkowe
Strategia okazji rynkowej - definicja oraz przyk쿪dy z rynku
Z쿽ta regu쿪 bankowa
Marketing medyczny - definicja, cechy charakterystyczne, przyk쿪dy dzia쿪 marketingowych
Raportowanie spo쿮czne
Asortyment produktw
Co to jest handel hurtowy?
Dzia쿪nia marketingowe w przedsibiorstwie
Rola turystyki w gospodarce kraju
Przedsibiorczo뜻 indywidualna - definicja i znaczenie dla gospodarki
Funkcje przedsibiorcy
Zadania koniunktywne - definicja i przyk쿪dy zada koniunktywnych
Bezrobocie chroniczne
Sales promotion czyli promocja sprzeda퓓
Cross marketing czyli co to jest co-marketing - definicja, zalety i przyk쿪dy z rynku
Czym r璨ni si co-branding (cross branding) od co-marketingu (cross marketingu)?
Cross branding czyli co to jest co-branding - definicja, zalety i przyk쿪dy z rynku
Poziomy marki
Zasady marketingu w firmie Adidas - strategia marketingowa
Zasady marketingu w firmie Nike - strategia marketingowa
Historia Ferrari - ciekawostki, sukcesy i pora퓃i aut, wyniki finansowe
Skala Aakera - pomiar osobowo턢i marki
Osobowo뜻 marki
Atrybuty marki - definicja, przyk쿪dy atrybutw, przyk쿪dowe atrybuty firm
Czym r璨ni si 턻iadomo뜻 marki od rozpoznawalno턢i marki?
쫤iadomo뜻 marki - co to jest i jak j mierzy?
Rozpoznawalno뜻 marki
Zasada optymalizacji decyzji w mikroekonomii
Jako뜻 towaru
Fazy rozwoju logistyki
Zalety i wady zarz켨zania przez cele
Podstawowe za쿽풽nia teorii Keynesa
Przyczyny interwencjonizmu pastwowego
Efektywna obs퀅ga klienta - Efficient Consumer Response (ECR)
Anglosaski model systemu bankowego
Cechy statystyczne
Historia BMW (Bayerische Motoren Werke AG) - ciekawostki, sukcesy, pora퓃i
Zasada czworga oczu
Podej턢ie humanistyczne (psychodynamiczne) w motywacji
Role kierownika - wed퀅g Mintzberga
Skale behawioralne (BARS)
Strategie content marketingowe i etapy procesu ich tworzenia
Brand awareness czyli dlaczego wa퓆a jest 턻iadomo뜻 marki w턳d klientw?
Jak mierzy brand awareness?
Piramida Diltsa
Archetypy marki
Diamenty - ciekawostka nie tylko inwestycyjna
Ile kosztuje prywatna wyspa oraz co decyduje o jej warto턢i?
Fact-checking czyli weryfikacja faktw w publikacjach
Zalety i wady planowania strategicznego
Zalety i wady zarz켨zania strategicznego
Model mno퓆ika akceleratora
Rwnowaga bud풽towa
Pozycja p퀉nno턢i
Analiza retrospektywna
Analiza prospektywna
Struktura hybrydowa przedsibiorstwa - jej definicja i zalety - wady oraz przyk쿪dy
Downsizing w marketingu - definicja i przyczyny
Spo쿮czna odpowiedzialno뜻 biznesu
Zarz켨zanie zrwnowa퓇nym rozwojem
Geneza i rozwj oraz zalety zarz켨zania strategicznego
Podmioty rynku
Ceny czynnikw produkcji
Nowoczesne formy marketingu
Content marketing - czym jest i do czego s퀅퓓
Problem rzadko턢i
Eksploracja trendw
Efekt widowni
Efekt Zajonca czyli Efekt czystej ekspozycji
Facylitacja spo쿮czna
Jak obliczy 턳edni arytmetyczn? - wzory i przyk쿪dowe zadania
Jak obiczy odsetki od lokaty bankowej? - wzory oraz przyk쿪dy z rozwi콄aniami
Cechy rynku kapita쿽wego
Mercedes-Benz - historia firmy, wynalazki, sukcesy i pora퓃i rynkowe
칪ciorys Henry Forda i historia powstania firmy Ford
Oddzia퀉wanie komunikatu reklamowego a DIPADA
Bulionizm
Segmentacja rynku w ujciu logistycznym
Teorie tre턢i
Optimum produkcji czynnikw
Czym s fundusze inwestycyjne oraz jakie s zalety i wady inwestycji w takie fundusze?
Etapy produkcji
Marka wg definicji American Marketing Association
Funkcje bada marketingowych
Publicity - definicja, cele, funkcje, wady i zalety
Cechy strategii
Koncepcja Alfreda Adlera
Aport
SEM czyli co to jest reklama (marketing) w wyszukiwarkach internetowych
Co to jest SEO - czyli na czym polega pozycjonowanie stron internetowych
Co to jest remarketing - czyli definicja, koszty, wady i zalety remarketingu
Programmatic Advertising czyli reklama programowa - czym jest i jakie s jej wady i zalety
Native Advertising - czym jest, jak dzia쿪, jakie s jego wady i zalety?
Co to w쿪턢iwie jest Influencer marketing?
Jakie s obecnie najskuteczniejsze metody promocji i reklamy w Internecie?
Metody wyceny stron internetowych czyli sposoby oceny ich warto턢i
Metody wyceny przedsibiorstwa
Systematyzacja metod wyceny przedsibiorstwa - podzia metod
Co to jest i jak obliczy procent sk쿪dany? Zobacz wzory i przyk쿪dowe zadania
Jak obliczy procenty?
7 podstawowych cech zarz켨zania wg Druckera
Rynek potencjalny
Obligacja z warrantem
Popyt pochodny
Jakim pieni켨zem s SDR-y i ECU?
Funkcje pieni켨za
Z jakich elementw sk쿪da si system gospodarczy?
Na czym polega ekonomiczna zasada gospodarczo턢i?
Ocenianie pracownikw
Motywowanie pracownikw
Szkolenie (rozwj) pracownikw
Rekrutacja i selekcja - definicja, etapy, techniki doboru
Planowanie zasobw ludzkich
Historia pieni켨za - pierwsze formy pieni켨za
Podstawowe zadania logistyki
Bancassurance - definicja, przyczyny stosowania, korzy턢i
Typy osobowo턢i
Definicja produktu w ujciu marketingowym
Czynniki determinuj켧e rozwj marketingu
Slogan reklamowy - definicja i przyk쿪dy sloganw reklamowych
Scoring behawioralny
Rachunkowo뜻 zarz켨cza - definicja i geneza (historia)
Jakie s cechy rachunkowo턢i finansowej?
Kana dystrybucji - co to jest i jaki jest podzia kana농w dystrybucji
Podzia (rodzaje) kart p쿪tniczych
Mi쿽뜻 i inne emocje w reklamie perswazyjnej
Jak funkcjonuje system ocen pracownikw w przedsibiorstwie?
Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
Logistyka - jej historia, definicja i istota
Definicja i funkcje ceny
Misja firmy
Strategia - jej definicje i cechy
Rodzaje planw w zarz켨zaniu
Kontrolowanie
Planowanie - definicja planowania i funkcje planw
Organizowanie
Efekt byczego bicza
Co to jest homo oeconomicus?
Konsumpcja naturalna i oparta na wymianie
3 strategie Portera - strategia minimalnych kosztw, zr璨nicowania i koncentracji
Strategie dzia쿪nia firm - strategie ataku i uniku
Strategia rynkowa - dostosowanie ceny i jako턢i produktu lub us퀅gi
Modele zarz켨zania gospodark komunaln
Problemy prywatyzacji gospodarki komunalnej
Stan gospodarki komunalnej w Polsce po 1997 roku
Charakterystyka przemian w Polsce w latach 1990-1996
Gospodarka komunalna w Polsce przed 1990 rokiem
Ustpowanie w negocjcjach
Negocjacje zasadnicze
Czym jest dominacja?
Internacjonalizacja przedsibiorstwa
Jakie s g농wne korzy턢i i koszty globalizacji?
Globalizacja przedsibiorstw
Rozwj standardw rachunkowo턢i
Model Lewina
Definicja grona w zarz켨zaniu strategicznym
Analiza gron w analizie konkurencji i zarz켨zaniu strategicznym
Assessment Center i jego zadania w zarz켨zaniu kadrami
Zalety i wady franchisingu dla dawcy licencji (franchisodawcy)
Zalety i wady franchisingu dla biorcy licencji (franchisobiorcy)
Franchising - jego historia, definicja, umowa franchisingowa
Wady franchisingu dla biorcy licencji
Kierunek Human Relations
쫞edniowieczne monety polskie
Pojcie, geneza i rozwj leasingu
Zarz켨zanie logistyczne
Zalety i wady mass mediw - gazet, magazynw, radia i telewizji
촵d쿪 finansowania sk쿪dnikw maj켾ku przedsibiorstwa
Outplacement - definicja, cele, etapy wdra풹nia oraz korzy턢i outplacementu
Koncepcja zarz켨zania wiedz
7 definicji zarz켨zania wiedz
Outsourcing - definicja koncepcji, efekty, wady i zalety
Koncepcja Business Process Reengineering (BPR)
Podstawowe za쿽풽nia nowoczesnych koncepcji zarz켨zania
Model Andrewsa (LCAG)
Jakie s przyczyny powstawania aliansw strategicznych?
Jakich informacji dostarcza mapa grup strategicznych?
Jak zbudowa map grup strategicznych?
Identyfikacja grup strategicznych
Bariery wej턢ia i wyj턢ia z sektora
Kryteria oceny gospodarek
Funkcja stabilizacyjna finansw publicznych
Jakie umiejtno턢i powinien mie mened풽r do spraw marketingu?
Co to jest Double opt-in?
Oszczdno턢i i inwestycje gospodarstw domowych
Sk켨 gospodarstwa domowe czerpi dochody?
Gospodarstwa domowe i ich funkcje na rynku
Popyt rynkowy
Marketing mix - 5P
Dobra substytucyjne
Metody analizy otoczenia przedsibiorstwa
Czym si r璨ni wizja od misji?
Marki w쿪sne pod koniec lat 90
Style kierowania
Teoria NLW Freda Fiedlera
Jak ewaluowa pieni켨z?
Czym r璨ni si elastyczno뜻 퀅kowa popytu lub poda퓓 od elastyczno턢i punktowej?
Co to jest monopol absolutny?
Co okre턫a wysoko뜻 wymaganej stawki wynagrodzenia kapita퀅?
Cechy wolnego rynku i jego u쿽mno턢i
R璨nica midzy racjonalno턢i rzeczow a racjonalno턢i metodologiczn
Na jakich zasadach opiera si spo쿮czna gospodarka rynkowa?
Mezoekonomia
Defensywna i ofensywna strategia dzia쿪nia firmy
Projektowanie struktury procesowej organizacji
12 regu tworzenia strategii przedsibiorstwa (firmy)
Funkcje kapita퀅 zak쿪dowego
Teoria stylw kierowania R. Likerta
Model zak쿪daj켧y ograniczon racjonalno뜻 cz쿽wieka J. G. Marcha i H. A. Simona
Model stosunkw midzyludzkich Eltona Mayo
Manipulacja w reklamie
Nieingeruj켧y styl kierowania (kierowanie bierne)
Struktura procesu zarz켨zania strategicznego
Jakie s zalety i wady globalizacji?
Jaki jest wp퀉w globalizacji na biznes i gospodark?
쫤iat w obliczu globalizacji
Kryteria wyboru 펢d쿪 finansowania przedsibiorstwa
Przychody i koszty w gospodarce mieszkaniowej
Prywatyzacja i restrukturyzacja us퀅g komunalnych
Definicja czynszu za lokale
Potrzeby mieszkaniowe i czynniki je kszta퀃uj켧e
Planowanie strategiczne jednostek terytorialnych
Cele przedsibiorstwa i ich cechy oraz funkcje
Cechy przedsibiorstwa jako systemu i organizacji rynkowej
Przedsibiorstwo - definicja i zasady funkcjonowania na rynku
Zasady planowania
Czym jest bank - definicja banku i czynno턢i dla niego zastrze퓇ne
Definicja marketingu wed퀅g Philipa Kotlera i Amerykaskiego Stowarzyszenia Marketingu
Analiza warto턢i w biznesie
Kryzys walutowy w Rosji - rok 1998 - przyczyny kryzysu
촵d쿪 bezrobocia w pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej
Sabota us퀅gowy w biznesie
Walt Disney (퓓ciorys i ciekawostki) - cz쿽wiek ktry zmieni 턻iat w bajk
Historia gie쿭 papierw warto턢iowych
Koszty rozwoju miast
Wybr kana농w dystrybucji
Metoda kosztw odtworzenia w wycenie nieruchomo턢i
Proces zarz켨zania
Mo퓄iwo턢i stosowania nowoczesnych koncepcji i metod zarz켨zania us퀅gami publicznymi
Mienie komunalne jako podstawa samodzielno턢i gospodarczej gmin
Metody analizy ekonomicznej w gospodarce lokalnej
Fazy mechanizmu rozwoju miasta w gospodarce rynkowej
Istota u퓓teczno턢i publicznej
Gospodarka finansowa jednostek samorz켨u terytorialnego (JST)
Budowa i zabezpieczenia kart p쿪tniczych
Przybli풽nie pojcia marketingu
Analiza wska펝ikowa - jej cele i zastosowanie
Analiza rachunku przep퀉ww pieni轅nych dla potrzeb analizy finansowej firmy
Analiza rachunku zyskw i strat w analizie finansowej przedsibiorstwa
Analiza bilansu na potrzeby analizy finansowej przedsibiorstwa
Pojcie i funkcje analizy finansowej
Istota i zakres analizy finansowej
Czym jest rachunek przep퀉ww pieni轅nych Cash Flow?
Obowi콄kowe obci굻enia wyniku finansowego w bilansie
Straty i zyski nadzwyczajne w bilansie
Koszty i przychody finansowe w bilansie
Pozosta쿮 koszty i przychody operacyjne w bilansie
Koszty i przychody z dzia쿪lno턢i operacyjnej
Rachunek zyskw i strat w rachunkowo턢i finansowej
Maj켾ek przedsibiorstwa
Umowa leasingu jako umowa zdefiniowana w kodeksie cywilnym
Umowa leasingu jako umowa nienazwana
Leasing odnawialny
Czym jest jednoosobowa dzia쿪lno뜻 gospodarcza?
Czym jest przedsibiorstwo?
Strategia unikania konkurencji
Strategia konfrontacji konkurencyjnej
Strategia kooperacji
Budowa niszy rynkowej
Wizja przedsibiorstwa
Elementy strategii przedsibiorstwa - z przyk쿪dami z rynku
Konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne
Pozytywne i negatywne skutki konfliktu
Konflikty wewn켾rzgrupowe
Etapy konfliktu
Formy 낢czenia przedsibiorstw
Burza mzgw
Zasada Pareto (80/20)
Metoda ABC
Jak przebiega proces selekcji pracownikw w przedsibiorstwie?
Kiedy wybra rekrutacj wewntrzn a kiedy rekrutacj zewntrzn?
Jak przebiega planowanie zatrudnienia w przedsibiorstwie?
Otoczenie i jego wp퀉w na przedsibiorstwa
Rekrutacja
Trzy podstawowe typy kierownikw
Struktury typu H - Struktura holdingowa
Struktura organizacyjna i wizi organizacyjne
Podzia celw wg kryterium funkcji przedsibiorstwa
Analiza strategiczna i SWOT przedsibiostwa
Kszta퀃owanie innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacji
Franchising jako szansa rozwoju przedsibiorczo턢i
Umowa franchisingowa
Istota franchisingu
Funkcje czynno턢i i decyzji kierowniczych
Co to jest HORECA?
Historia powstania Netflixa
Jak poprawi swj credit scoring?
Historia crowdfundingu
Zalety i wady crowdfundingu
Odmiany i ograniczanie luki strategicznej
Zasady analizy strategicznej
Katalog tez jako podstawa oceny kompetencji strategicznej menad풽ra
4 modele rl naczelnego kierownictwa
Klasyfikacja centrw logistycznych
Czym s kontrakty i transakcje
Obs퀅ga klienta jako kluczowy element logistyki
Geneza i historia rozwoju logistyki
Reengineering
Instrumenty polityki pieni轅nej banku centralnego i ich charakterystyka prawna
Cechy korporacji transnarodowych
Formy umidzynarodowienia przedsibiorstw
Przeszkody w opracowywaniu skutecznych planw
Sveriges Riksbank - Bank Centralny Szwecji
Rodzaje (techniki) burzy mzgw
Cele i 턳odki dzia쿪nia nadzoru bankowego
Przew쿪szczenie na zabezpieczenie
Wyga턭icie i rozwi콄anie umowy kredytowej
Konsorcjum bankowe kredytowe
Transport lotniczy
Analiza Pareto-Lorenza
Zasady tworzenia diagramu Ishikawy
Diagram Ishikawy
Budowanie marki placwki medycznej na rynku - branding
Produkt Cena Promocja Dystrybucja
Dokumentacja personalna
Oddzia퀉wania perswazyjne w reklamie
Reklama perswazyjna czyli perswazja w reklamie
Istota reklamy
Rola reklamy
Zarz켨zanie ryzykiem w przedsibiorstwie
Analiza kosztw ca쿸owitych dystrybucji
Centra logistyczne - definicja i zadania
Selekcja pracownikw
Analiza SWOT
Bankowo뜻 elektroniczna
Zdolno뜻 kredytowa
Badanie rynku
Prawo Engla
ISO 9004
Organy Narodowego Banku Polskiego (NBP)
Metoda likwidacyjna
Definicja jako턢i
Ingracjacja
Co to jest crowdfunding
Niekonwencjonalne formy finansowania dzia쿪lno턢i przedsibiorstwa
Wady franczyzy
Proces komunikowania si z klientem w agroturystyce
Przedsibiorczo뜻 jako czynnik sprawczy przedsibiorstw
Etyka w biznesie
Ocena zdolno턢i kredytowej osoby fizycznej (credit scoring)
Zalety franczyzy
Co to jest handel detaliczny?
15 zalet franczyzy (franchisingu)
Obs퀅ga klienta w logistyce i marketingu
Specjalizacja dystrybucji
Pojcie kosztw obs퀅gi klienta
10 najwa퓆iejszych zalet biznes planu
Typy kana농w dystrybucji
Wsp車dzia쿪nie i konflikt w dystrybucji towarw
Strategie kana퀅 marketingowego
Dystrybucyjne kana퀉 korporacyjne
Badania marketingowe jako skuteczna metoda pozyskiwania informacji
Koncepcja logistyki zaopatrzenia
Psychologia reklamy - perswazja i wywieranie wp퀉wu na klienta
Geneza i istota Kanban
Stres w pracy
Przebieg mobbingu - model piciu faz mobbingu
Hierarchia potrzeb turystycznych
Zachowania organizacyjne a nowy model kierowania lud펛i
Internet jako medium reklamowe
Handel elektroniczny
Niepewno뜻
Rozwj produktu w skali midzynarodowej
Czynniki kszta퀃uj켧e popyt na wybrane dobro
Geneza kart p쿪tniczych
Us퀅ga turystyczna w ujciu marketingowym
Definicja CRM - czym jest Customer Relationship Management
Image (wizerunek) firmy - pojcie i istota
Proces podejmowania decyzji zakupu us퀅g turystycznych
Historia CRM - krtka geneza Customer Relationship Management
Narzdzia marketingu mix
Reklama us퀅g agroturystycznych
Co to jest Public Relations?
Rodzaje kredytw bankowych
Zalety Euro
Pozap쿪cowe bod펊e motywuj켧e pracownikw
Promocja us퀅g agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy
Korzy턢i posiadania marki
Model H.J. Leavitta
Kampania reklamowa banku
Leasing lombardowy
Leasing zwrotny
Leasing tenencyjny
Leasing po턳edni
Leasing bezpo턳edni
Leasing finansowy
Wska펝ik p퀉nno턢i przyspieszonej
Wska펝ik 턳odkw pieni轅nych
Wska펝ik treasury ratio
Definicja turystyki i turysty
Kaizen
Ryzyko kursowe
Definicja konfliktu
Socjologia szczeg車owa
Przyczyny utrzymywania zapasw
Czym zajmuje si Narodowy Bank Polski?
Historia bankowo턢i centralnej
Sprawozdania finansowe jako 펢d쿽 informacji o przedsibiorstwie sp車dzielni
Przedsibiorstwo sp車dzielcze w gospodarce rynkowej
Obligacja
Sekurytyzacja
Strategie cenowe przedsibiorstwa
Strategia produktu
Podmioty transakcji faktoringowej
Mechanizmy alokacji zasobw organizacyjnych
Ocena efektywno턢i reklamy
Rozci켫nicie marki
Zale퓆o뜻 kraju pochodzenia produktu w procesie zakupowym klienta
Jak zarz켨za czasem?
Rodzaje grup i osobowo턢i w organizacji
Wewntrzna struktura organizacji
Marketing szeptany - buzz marketing
Strategia skimmingu
Formy bada marketingowych
Reklama pocztowa
쫞odki reklamy
Elementy zarz켨zania strategicznego
Metody programowania linowego w procesach decyzyjnych
Zasady i techniki negocjacji
Elementy logistycznej obs퀅gi klienta
Obszary zainteresowa logistyki
Krzywa Philipsa
Sponsoring
Sprzeda osobista
Koszt alternatywny
Lean management
Narzdzia controllingu operacyjnego i strategicznego
Pojecie, istota i zadania controllingu
Ceny w marketingu midzynarodowym
Metody wyodrbniania kosztw sta퀉ch i zmiennych
Style i metody rozwi콄ywania konfliktw
촵d쿪 i rodzaje konfliktw w organizacji
촵d쿪 i instrumenty finansowania przedsibiorstw
Kryteria podzia퀅 przedsibiorstw
Polityka monetarna i funkcje pieniadza
Model AIDA
Co wzi길 pod uwag przy dokonywaniu wyboru odpowiednich 턳odkw reklamy?
Jak ustali bud풽t promocji?
Jakie wybra formy promocji i jak zaprojektowa jej efektywny przekaz?
Cele promocji w marketingu
Skuteczno뜻 dzia쿪 promocyjnyh
Promotion mix w marketingu
Promocja jako element strategii marketingowej
Pojcie reklamy
Czym jest organizacja - jej cechy i cele
Paradoks Giffena
Efekt owczego pdu
Efekt snobizmu
Efekt synergii
Marka indywidualna rodzinna i kombinowana
Funkcje biznes planw
Inflacja
Strategia rozszerzania marki
Co to jest Head-hunting?
Co to jest Assessment Center?
Funkcje Gie쿭y Papierw Warto턢iowych
Zlecenia na Gie쿭zie Papierw Warto턢iowych
Wprowadzenie papierw warto턢iowych do obrotu gie쿭owego
Metoda partycypacji w zarz켨zaniu zmianami
Dystrybucja selektywna
Timingowy portfel inwestycyjny
쫖epy portfel inwestycyjny
Czym jest asset management?
Metody kszta퀃owania pozytywnego nastawienia wobec zmiany
Modele u쿪twiaj켧e akceptowanie zmian
Metody przezwyci轅ania oporw wobec zmian
Zarz켨zanie innowacjami
Model DAGMAR
Przestpstwa gie쿭owe
Value Based Management czyli Zarz켨zanie warto턢i przedsibiorstwa
Podstawy sztuki dobrej obs퀅gi klienta
Public relations (PR)
Historia zarz켨zania wiedz i jej przodownicy
5 definicji zarz켨zania wg Petera Druckera
Funkcje struktury organizacyjnej
Przyk쿪dy mobbingu w pracy
Skutki mobbingu
Typologia praktyk mobbingowych wg Heinza Leymanna
Cechy mobbera
Cechy ofiary mobbingu
Definicja mobbingu oraz jego cel
Przyczyny mobbingu w pracy
Ekonomika turystyki
Jak dzia쿪 coaching rozwojowy i zaradczy?
Co to jest asertywno뜻?
Modele inicjacji centrw logistycznych
Wybr lokalizacji centrum logistycznego
Podzia centrw logistycznych
Roz턳odkowane centrum logistyczne
Ca쿽턢iowa identyfikacja firmowa
Jakie s obowi콄ki brand managera?
Jaki jest zakres obowi콄kw kierownika produktu lub marki?
Jak wygl켨a Test Marketing czyli test marketingowy nowego produktu?
Product Management
Cz쿽wiek jako podmiot gospodarowania
Stosowanie konstansu firmowego na przyk쿪dzie Bibendum firmy Michelin
Rozci켫anie marki i strategii rozci켫ania marki
Branding
Jakie s korzy턢i z posiadania marek globalnych?
Marka w쿪sna
Definicja marki
Pozycjonowanie marki
Zarz켨zanie produktem
Co to s czeki?
Co to s obligacje?
Co to jest akcja gie쿭owa?
Jakie s najwa퓆iejsze cechy wsp車czesnej konkurencji?
Jaka jest istota modelu przewagi strategicznej?
Jakie funkcje pe쿻i misja przedsibiorstwa?
Jakie znasz metody analizy otoczenia dalszego i bli퓋zego?
Co to jest przedsibiorczo뜻?
5 si konkurencyjnych Portera
Elementy sk쿪dowe To퓋amo턢i Mix (Identity Mix)
Corporate identity
Ewolucyjno-rynkowa koncepcja strategii
Teorie motywacji Fredericka Herzberga i Victora H. Vrooma
Teorie wzmocnienia
Proces tworzenia motywacyjnych systemw wynagrodze opartych na przyznawaniu bod펊w p쿪cowych
Czynniki sprzyjaj켧e efektywno턢i motywacyjnych systemw wynagradzania
Socjotechniczne podej턢ie do motywacji
Motywacja a zadowolenie z pracy
Proces motywacyjny - potrzeby a motywy
Motywowanie jako element ekosystemu firmy
Dobre nawyki obs퀅gi klienta
Ton g쿽su w obs퀅dze klienta
Mowa cia쿪 w komunikacji z klientem
Metody wspieraj켧e r璨nicowanie obs퀅gi i dostosowanie jej do potrzeb klienta
Pojcie i rodzaje ryzyka bankowego
Strategia trade-offs czyli strategia bycia o krok przed konkurentem
Strategia najwa퓆iejszego elementu obs퀅gi klienta
Strategia rdzenia umiejtno턢i logistycznych w obs퀅dze klienta
Strategia obs퀅gi ka풼ego klienta przynosz켧ego jakikolwiek zysk
Strategia wysoko zyskownego klienta w logistyce
Strategia doboru klienta w logistyce
Strategia niskich kosztw obs퀅gi klienta w logistyce
Konkurencyjne (konfrontacyjne) strategie obs퀅gi klienta w logistyce
Plan strategiczny w logistyce
Definicja strategii obs퀅gi klienta w logistyce
Potransakcyjne elementy obs퀅gi klienta
Przedtransakcyjne elementy obs퀅gi klienta
Definicja logistyki powtrnego zagospodarowania
Definicja i koncepcja logistyki cz沅ci zamiennych
Koncepcja logistyki dystrybucji
Definicja logistyki dystrybucji
Koncepcja logistyki produkcji
Definicja logistyki produkcji
Definicja logistyki zaopatrzenia
Przygotowanie modelu i systemu logistycznego
Cel i zakres logistyki
Zwi콄ek przedsibiorstwa z klientem
Marketing relacji
Customer care - jako뜻 us퀅g w dzia쿪lno턢i marketingowej przedsibiorstwa
Historia polskiej z쿽twki
Funkcje centrw logistycznych
Dwusektorowe strategie konkurencji
Bankowo뜻 internetowa
Marketing partnerski
Istota analizy wska펝ikowej
Efekt d펧igni operacyjnej
Pojcie analizy SWOT
Metoda SWOT i TOWS
Dystrybucja ekskluzywna
Korzy턢i skali w ekonomii
Wska펝ik terms of trade
Cechy antyprzywdcze
Liderzy przysz쿽턢i wed퀅g Edgara H. Scheina
Rola mened풽ra a rola lidera
Szko쿪 stosunkw midzyludzkich - szko쿪 organizacji i zarz켨zania
Klasyczna szko쿪 organizacji i zarz켨zania
Macierz badania wzgldnego nasilenia oporw przeciw zmianom w firmie
Sposoby przezwyci轅ania oporu przeciw zmianom w przedsibiorstwie
촵d쿪 oporu przeciw zmianom w firmie
Idealne warunki u쿪twiaj켧e zarz켨zanie zmianami
Zarz켨zanie zmianami w przedsibiorstwie
Sk쿪dniki klimatu organizacyjnego
Istota klimatu organizacyjnego
Kultura organizacyjna
Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji
Delegowanie kompetencji (uprawnie)
Czynniki kszta퀃uj켧e formaln struktur organizacyjn
Warunki skutecznego kierowania lud펛i w firmie
Autorytet formalny i autorytet rzeczywisty kierownika
Motywacja negatywna
Biznes plan
Ryzyko kredytowe w bankowo턢i
Ryzyko kursowe w bankowo턢i
Ryzyko stopy procentowej w bankowo턢i
Ryzyko w dzia쿪lno턢i bankowej
Ryzyko p퀉nno턢i w dzia쿪lno턢i bankowej
Macierz Boston Consulting Group (BCG)
Cechy pieni켨za
Motywatory
Na czym polega macierz BCG
Struktura macierzowa - definicja cechy wady i zalety
Strategie komunikacji (promocji) PUSH i PULL
Strategie dyferencjacji
Strategie P. F. Druckera
Efekt Veblena
Counseling
Kontrolowanie jako funkcja zarz켨zania
Motywowanie jako funkcja zarz켨zania
Organizowanie jako funkcja zarz켨zania
Przedmiot Organizacji i Zarz켨zania
Funkcje organizacji i zarz켨zania jako dyscypliny naukowej
Kapita relacyjny
Przelew wierzytelno턢i (cesja)
Przelew wierzytelno턢i
Co to jest weksel w쿪sny in blanco
Motywacyjna funkcja wynagradzania
Stymulacja motywacji
Teoria sprawiedliwo턢i
Teoria oczekiwa
Teoria potrzeb Davida McClellanda
Teoria Fredericka Herzberga
Teoria X i teoria Y Douglasa McGregora
Teoria hierarchii potrzeb wg Abrahama Maslowa
Koncepcja Karen Horney
Koncepcja Ericha Fromma
Koncepcja C. G. Junga
Koncepcja Zygmunta Freuda
Metody motywacji wg Dawida McCllelanda
OSN - obrabiarka sterowana numerycznie
CAD - komputerowo wspomagane projektowanie
CAM - komputerowo wspomagane wytwarzanie
Zalety faktoringu
Rodzaje i formy faktoringu cz. 1
Pojcie faktoringu
Historia (geneza) faktoringu
Model ekonometryczny - definicja elementy sk쿪dowe i etapy budowy
Etapy budowy modelu ekonometrycznego
Sposoby badania sezonowo턢i
Ryzyko stopy procentowej
Jak przygotowa plan marketingowy
Kredyt dewizowy
Kredyty hipoteczne
Kredyt rolowany
Rodzaje faktoringu
Funkcje kredytu
Czym jest motywacja pracownikw
Struktura kapita퀅 w przedsibiorstwie
Strategia przedsibiorstwa i jej cechy
Cechy dobrego kierownika
Definicja zarz켨zania wg Taylora
Kredyt zdyskontowany na bie엽ce potrzeby
Limit debetowy
Kredyt na bie엽ce potrzeby
Kredyt dla gmin
Kredyt factoringowy
Linia kredytowa
Kredyt lombardowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt roll-over
Kredyt czekowy
Kredyt rewolwingowy
Otoczenie bli퓋ze rzedsibiorstwa
Funkcje kapita퀅 w쿪snego i obcego
Hipoteka
Weksel i porczenie wekslowe
Porcznie wed퀅g prawa cywilnego
Stopa dywidendy
Wska펝ik rentowno턢i aktyww
Mar풹 zysku netto
Wska펝ik udzia퀅 kapita농w w쿪snych w finansowaniu maj켾ku
Wska펝ik struktury kapita퀅
Wska펝ik rotacji zapasw przedsibiorstwa
Wska펝ik zapasy w dniach
Kapita obrotowy netto do aktyww og車em
Wska펝ik wyp쿪calno턢i gotwkowej
Wska펝ik podwy퓋zonej p퀉nno턢i przedsibiorstwa
Wska펝ik bie엽cej p퀉nno턢i przedsibiorstwa
Czym jest ocena zdolno턢i kredytowej firmy
Kredyty lombardowe
Kredyt akceptacyjny
Kredyt dyskontowy
Kredyt w rachunku kredytowym
Kredyt kasowy (p쿪tniczy)
Kredyt obrotowy
Kredyt w rachunku bie엽cym
Granica mo퓄iwo턢i produkcyjnych
Dystrybucja
Koszt utraconych mo퓄iwo턢i
Macierz FCB - Siatka FCB
Wybr strategii marki
Slogan brandingowy
Znaczenie marki
Funkcje marketingu
Paradoks spekulacyjny
Sekurytyzacja - jej definicja, przedmioty, podmioty i etapy
Niecenowe determinanty poda퓓
Kilka definicji przedsibiorcy oraz przedsibiorstwa
Definicja inflacji - jej rodzaje, przyczyny i skutki
Definicja bezrobocia - jego przyczyny i skutki
Definicja faktoringu - faktoring w ujciu w켽kim i szerokim
Rodzaje polityki monetarnej i ich wp퀉w na funkcjonowanie gospodarki
Pozytywne i negatywne skutki ingerencji pastwa w gospodarce rynkowej
Automatyczne stabilizatory koniunktury
Obszary ekonomicznej dzia쿪lno턢i pastwa w gospodarce rynkowej
Antycykliczna polityka pastwa
Przyczyny wystpowania recesji
Korzy턢i i koszty wzrostu gospodarczego
Rodzaje systemw ekonomicznych i ich charakterystyka
Charakterystyka podstawowych miernikw makroekonomicznych
Keynesowska funkcja zagregowanego popytu
Tempo wzrostu gospodarczego
Co to jest topa bezrobocia
Stopa inflacji
Teoria decyzji konsumenta
Elastyczno뜻 popytu w ekonomii
Liderzy przysz쿽턢i wg Edgara Scheina
Mened풽r przywdca jutra wg Stephena Coreya
17 kompetencji przywdztwa
Model mened풽ra 3K i 3W
Sk쿪dowe strategii przedsibiorstwa
G농wne orientacje przedsibiorstw na rynku
Ewolucja teorii marketingu
Etapy procesu controllingu operacyjnego
Co to jest strategia push - pull
Funkcje promocji
Rodzaje dystrybucji
Strategie cenowe
Wprowadzenie nowego produktu na rynek
Cykl 퓓cia produktu
Funkcje produktu w ujciu marketingowym
Klasyfikacja produktw w ujciu marketingowym
Krtka historia Nasdaq
Krach na gie쿭zie USA NYSE w 1987 roku
Krach na gie쿭zie USA w 1929 roku
Historia New York Stock Exchange do 1929 roku
Regu쿪 osadu we wk쿪dach
Infrastruktura procesw logistycznych
Co to jest indeks gie쿭owy
Wska펝ik dywidendy DR - dividend ratio
Wska펝ik zyskowno턢i akcji EPS - earnings per share
Wska펝ik warto턢i rynkowej do warto턢i ksigowej C/WK
Wska펝ik poziomu ceny akcji do zysku C/Z
Rodzaje reklamy
Zalety i wady globalizacji
Marketing wewntrzny i jego za쿽풽nia
Zalety reklamy w Internecie
Problemy w organizacji
Rodzaje i funkcje celw w organizacji
Definicja i etapy planowania
Inwestor strategiczny - bran퓇wy
Co to jest Model AIDA
Historia rozwoju ubezpiecze w Polsce
Rodzaje ubezpiecze - podzia ze wzgldu na podmiot ubezpieczenia
Analiza zachowa nabywcw
Analiza conjoint
Definicja i kryteria segmentacji rynku
Narzdzia polityki pieni轅nej banku centralnego
Bank centralny i jego funkcje w gospodarce
Poda i p퀉nno뜻 pieni켨za oraz agregaty
Brief nazewniczy
Cele Public relations
Public Relations
Kredyty w rachunku bie엽cym w ofercie bankw
Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego
Ryzyko bankowe
Kredyty inwestycyjne w ofercie bankw
Banki komercyjne
Funkcje dobrze sformu쿽wanej misji przedsibiorstwa
Cele i misje przyk쿪dowych firm
Etapy rekrutacji
Historia rozwoju Gie쿭y Papierw Warto턢iowych w Warszawie
Fundusze inwestuj켧e w nieruchomo턢i
Private Equity (Venture Capital)
Konta zarz켨zane i programy inwestycyjne
Produkty strukturyzowane
Fundusze funduszy
Fundusze hedgingowe
Just in time
Zasady Just in time
Techniki zarz켨zania przez jako뜻
Wymagania TQM wobec kierownictwa
Wsplne elementy teorii Deminga Jurana i Crosbyego
Koncepcja Philipa Crosby
9 etapw wsparcia usprawniania jako턢i wg Jurana
Koncepcja Josepha Jurana
Zarz켨zanie przez jako뜻 TQM wg Deminga
Determinanty skutecznego motywowania przez wynagrodzenia
Warunki skutecznego premiowania
Premia jako instrument motywowania
Wyniki (efekty) warto턢iowania p쿪cy
Wysi쿮k fizyczny jako kryterium warto턢iowania p쿪cy
Kryteria warto턢iowania p쿪cy
Syntetyczne metody warto턢iowania pracy UMEWAP-87 i UMEWAP-95
Metoda klasyfikacyjna i rankingowa jako metody warto턢iowania pracy
Warto턢iowanie pracy
Dodatek funkcyjny
Dodatek sta퓇wy
Otoczenie organizacji w dzia쿪lno턢i Public Reletions
Public relations a corporate identity
Corporate identity czyli system identyfikacji wizualnej
Zjawisko stabilizacji wizerunku (image) przedsibiorstwa
Zjawisko aureoli i efekt diabelski w image firmy
Wizerunek (image) firmy jako cel Public Relations
Operacyjne cele Public Relations
Polityka Public Relations
Wewntrzne i zewntrzne Public relations
Wybr polityki cen w turystyce
G농wne elementy strategii ECR
Najwa퓆iejsze zasady koncepcji ECR
Geneza koncepcji ECR
Skutki bezrobocia
Typy bezrobocia i ich klasyfikacja
Pojcie i pomiar bezrobocia
Procedura metody ABC
Analiza ABC - zasada Pareto
Zastosowanie wykresu Pareto-Lorenza
Diagram Pareto-Lorenza
Wewntrzna struktura p쿪c
Sk쿪dniki wynagrodzenia
P쿪ca zadaniowa
Formy p쿪c
Udzia wynagrodze w 낢cznych kosztach pracy
Systemy motywowania p쿪cowego
Potencja organizacji a strategia wynagrodze
Wp퀉w strategii organizacyjnej na strategi wynagrodze
Solidarno턢iowy system wynagrodze
Agresywny system wynagrodze
Dwuczynnikowa teoria motywacji wg F. Herzberga
Model teorii motywacji wg V. H. Vrooma
Weksel jako forma zabezpieczenia kredytu
Prawne zabezpieczenia kredytw
Niezale퓆o뜻 Narodowego Banku Polskiego
Lojalno뜻 konsumenta wobec marki
Wska펝iki satysfakcji klienta
Ekonomia neoklasyczna
Klasyczna szko쿪 angielska czyli ekonomia klasyczna
Fizjokratyzm
Ekonomia pozytywna Normatywna i Polityczna
Dzia퀉 ekonomii czyli makro i mikroekonomia
Definicje ekonomii
Logistyka marketingowa i just in time
Koszty ca쿸owite dystrybucji (wzr)
Badanie skuteczno턢i dystrybucji
Rozwi콄ywanie konfliktw w kana쿪ch dystrybucji
Konflikty w kana쿪ch dystrybucji
Agent przemys쿽wy
Agent hurtowy
Kupiec hurtowy
Kszta퀃owanie kana농w dystrybucji
Charakterystyka kana농w dystrybucji
Funkcje dzia쿪lno턢i hurtowej
Kana퀉 dystrybucji w logistyce
Rodzaje (strategie) dystrybucji
G쿽wne funkcje dystrybucji
Definicja dystrybucji
Ustalanie kierunkw polityki cen w turystyce
Ustalanie celw polityki cen w turystyce
Polityka cenowa w us퀅gach turystycznych
Proces badania rynku
Potrzeby i ich hierarchia wg Maslowa
Analiza struktury marketingu
Definicja i istota marketingu
Obligacja Skarbu Pastwa
Obligacje podmiotw gospodarczych
Czym s akcje
Rynek finansowy
Controlling operacyjny
Controlling strategiczny w zarz켨zaniu
Funkcje sk쿪dki ubezpieczeniowej
Kulancja w ubezpieczeniach
Underwriting jako podsystem organizacyjny
Co wp퀉wa na wysoko턢i odszkodowania ubezpieczeniowego?
Czynniki obni풹j켧e stopie odpowiedzialno턢i firmy ubezpieczeniowej
System odpowiedzialno턢i firmy ubezpieczeniowej
Warto뜻 ubezpieczeniowa
Oglne Warunki Ubezpieczenia
Prawny przebieg stosunku ubezpieczenia
Stosunek ubezpieczenia
Paradygmat ubezpieczalno턢i ryzyka
Kryteria klasyfikowania ryzyka
Instrumenty manipulowania ryzykiem
Zasady ubezpiecze gospodarczych
Poziom aspiracji
Popularne teorie ryzyka
Czym jest ryzyko
Zarz켨zanie ryzykiem ubezpieczeniowym
Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego
Modele i mechanizmy integracji w gospodarce rynkowej
Uzans
Konosament - co to takiego
Polityka handlowa
Rodzaje ce
3 definicje koniunktury
Funkcje midzynarodowych stosunkw gospodarczych
Podstawowe obszary zainteresowania MSG
Kryzys walutowy w Turcji - rok 2001
Kryzys argentyski
Przyczyny i przebieg kryzysu walutowego w Brazylii
Kryzys walutowy i bankowy w Meksyku
Trendy w rozwoju marketingu us퀅g medycznych
Zastosowanie logistyki w celu osi켫nicia przewagi konkurencyjnej
Formy rekrutacji
Rekrutacja w przedsibiorstwie
Metody planowania kadr
Modele realizacji funkcji personalnych
Stratega push i strategia pull
Techniki negocjajne
Istota i zasady negocjacji
Osoba asertywna i 5 praw cz쿽wieka asertywnego wg Fensterheima
Kapita퀉 w쿪sne i kapita퀉 obce w agroturystyce
Kalkulacja kosztw
Motywacja zewntrzna i wewntrzna w zarz켨zaniu zasobami ludzkimi
System motywacji w zarz켨zaniu
Motywacja a kierowanie
Promocja produktu agrturystycznego
VeChain
Ethereum
Kryptowaluta
Blockchain
Bitcoin
Zasady gospodarki finansowej bud풽tu pastwa
Rezerwa bud풽towa
Wydatki gospodarstw domowych
Oszczdno턢i gospodarstw domowych
Specyfika us퀅g medycznych
Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
Dystrybucja us퀅g agroturystycznych
Strategie gospodarstwa agroturystycznego w zakresie cen
Dzia쿪nia marketingowe gospodarstwa agroturystycznego
Znaczenie instrumentw marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego
Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego
Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego
Ekonomiczna warto뜻 dodana - EVA
Rodzaje leasingu
Obligacje jako 펢d쿽 finansowania przedsibiorstwa
Zalety venture capital
Cechy venture capital
Venture capital
Zadania NBP
Agregaty pieni轅ne - M1 M2 M3 i M4
Pieni켨z i jego funkcje
Samofinansowanie
W쿪sno턢i krzywej obojtno턢i
U퓓teczno뜻 konsumenta
Bud풽t i linia bud풽towa
Cechy preferencji konsumenta
Czynniki kszta퀃uj켧e poda dobra
Co wp퀉wa na popyt na dane dobro
Wielko뜻 i zmiana poda퓓
Wielko뜻 i zmiana popytu
Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku
Gospodarka rynkowa
Rzadko뜻 ekonomiczna
Ilo턢iowa teoria pieni켨za Irvinga Fishera
Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze bud풽towym
Fiskalizm i polityka fiskalna
Model rwnowagi Keynesa - poziom dochodu narodowego i produkcji
Podstawowe Mierniki wzrostu gospodarczego
Prawa ekonomiczne
Zasoby ekonomiczne
Zjawiska ekonomiczne
Wska펝ik rotacji nale퓆o턢i
Wska펝ik rotacji zapasw
Wska펝ik rotacji maj켾ku obrotowego
Wska펝ik rotacji aktyww og車em
Wska펝ik zad퀅풽nia kapita퀅 w쿪snego - przek쿪dnia kapita쿽wa
Wska펝ik oglnego zad퀅풽nia
Wska펝ik bie엽cej p퀉nno턢i finansowej (current ratio)
System gromadzenia informacji o rynku
Istota i znaczenie marketingu us퀅g
Wska펝iki p퀉nno턢i finansowej przedsibiorstwa
Wska펝ik rentowno턢i sprzeda퓓 netto - ROS (return on sales)
Wska펝ik rentowno턢i sprzeda퓓 brutto
Wska펝ik rentowno턢i kapita퀅 w쿪snego - ROE (return on equity)
Wska펝ik rentowno턢i aktyww - ROA (return on assets)
Wska펝iki finansowe
Analiza finansowa
Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju
Cechy dobrego mened풽ra
Zarz켨zanie w podmiotach gospodarczych
Dzia쿪lno뜻 agroturystyczna
Rejestr przedsibiorcw
Dzia쿪lno뜻 gospodarcza
Przedsibiorca
Cechy dzia쿪lno턢i gospodarczej
Podzia ekonomii
Wybr ekonomiczny
Marketing handlu oraz marketing us퀅g
Wsp車czesne kryzysy walutowe
Pochodne instrumenty finansowe
Sp車ka Specjalnego Przeznaczenia (SPV - Special Purpose Vehicle)
Limity koncentracji kredytowej
Faktoring
Funkcje weksla
Bank centralny na rynku pieni轅nym
Akcept bankowy
Rodzaje papierw warto턢iowych
Papiery warto턢iowe - charakterystyka i funkcje
Teoria X i teoria Y - Douglas McGregor
Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa
Co wp퀉wa na wizerunek firmy (przedsibiorstwa)
To퓋amo뜻 przedsibiorstwa a wizerunek przedsibiorstwa
Cechy wizerunku (image) firmy
Wizerunek firmy
Po턳ednie cele public relations
Kierunkowe cele public relations
Strategia w public relations
Oferta handlowa
Formy reklamy (rodzaje reklamy)
Marketing przemys쿽wy
Koncepcja marketingu mix
Etapy przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
Konflikt w przedsibiorstwie
Jakimi cechami powinien odznacza si kierownik
Cele systemu wynagrodze
Projektowanie systemu wynagrodze
Systemy p쿪c
Elementy wynagrodzenia
Korzy턢i z pracy i jej negatywne skutki
Zasady organizacji pracy
Idealna struktura organizacyjna
Kryteria wyboru struktury organizacyjnej
Teoria ERG Claytona Alderfera
Hierarchia potrzeb Maslowa
Teorie motywacji
Pojcie i zastosowanie motywacji
CIM - Komputerowo zintegrowany wytwarzanie
Partia produkcyjna
Cykl produkcyjny
Norma pracy
Produktywno뜻 systemu produkcyjnego
Regionalizacja
Koszty bezpo턳ednie
Koszty bezpo턳ednie i po턳ednie
TQM - Total Quality Management
Istotna cecha TQM
Korzy턢i TQM
Korzy턢i z zastosowania Kaizen
Just in time JiT
Kryteria prywatyzacji
Prywatyzacja przedsibiorstwa pastwowego
Telepraca - praca zdalna
Credit scoring
Zdolno뜻 kredytowa podmiotu prawnego
Koszty zmienne degresywne
Koszty zmienne progresywne
Koszty zmienne proporcjonalne
Bud풽t sprzeda퓓
Bud풽towanie operacyjne
Bud풽t globalny
Warto뜻 pocz켾kowa 턳odka trwa쿮go
Amortyzacja w rachunkowo턢i
Koszty po턳ednie w rachunkowo턢i
Koszty bezpo턳ednie w rachunkowo턢i
Koszty niekontrolowane - definicja i przyk쿪dy kosztw niekontrolowanych
Koszty nieistotne
Koszty zmienne w rachunkowo턢i
Koszty sta쿮 w rachunkowo턢i
Operacje nadzwyczajne
Dzia쿪lno뜻 operacyjna w쿪턢iwa
Koszty sprzeda퓓
Koszty dzia쿪lno턢i pomocniczej i socjalnej
Koszty wydzia쿽we
Koszty dzia쿪lno턢i podstawowej
Przychody
Wydatek
Straty nadzwyczajne
Koszty w rachunkowo턢i
Pojcie rachunkowo턢i zarz켨czej
Elity
Jak ustali kluczowe czynniki sukcesu przedsibiorstwa
Charakterystyka i cechy wizji przedsibiorstwa
Charakterystyka i cechy misji przedsibiorstwa
Budowa zrwnowa퓇nej karty wynikw
Zrwnowa퓇na karta wynikw
Gainsharing
Rodzaje p쿪c zmiennych
Powody dla wprowadzenia wynagrodzenia zmiennego
Premia i dodatki do wynagrodzenia
P쿪ca zasadnicza
Podstawowe kierunki dzia쿪 strategicznych
Etapy reengineeringu
Cel reengineeringu
Holding jako alians strategiczny
Alianse strategiczne komplementarne
Alianse strategiczne addytywne
Alianse strategiczne o charakterze 턢is쿮j integracji
Wymiana technologii
Wymiana handlowa
Czynniki okre턫aj켧e mo퓄iwo턢i konkurowania
Czynniki wp퀉waj켧e na atrakcyjno뜻 rynku
Macierz Profilu Dzia쿪lno턢i
Analiza organizacji w analizie portfelowej
Wielowymiarowy model analizy portfelowej
Zasada synergii
Zakupy rutynowe
Zakupy modyfikowane
Nowe zakupy
Fazy w procesie zakupu
Marketing zakupw
Idealna koncepcja marketingu mix
Marketing mix w dziedzinie us퀅g 7p
Strategia marketingowa 4P wg McCarthyego
Zalety i wady analizy GE
Podstawowe za쿽풽nia Metody GE - General Electric
Analiza BCG - Boston Consulting Group
Udzia w rynku
Cechy fazy schy쿸owej rynku
Cechy fazy dojrzewania rynku
Cechy fazy wzrostu rynku
Cechy fazy tworzenia si rynku
Trzy poziomy konkurencji rynkowej
Analiza segmentowa
Jako턢iowa analiza rynku
Rentowno뜻 rynku
Pojemno뜻 rynku
Wielko뜻 rynku
Strategiczna jednostka biznesu i jej cechy
Funkcje misji
Decyzje marketingowe
Funkcje zarz켨zania marketingowego
Marketing a zarz켨zanie marketingiem
Zasady marketingu
Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstwa
Struktura zarz켨zania przedsibiorstwem
EDI - elektroniczna wymiana danych
Opakowania jednostkowe
Kryteria podzia퀅 opakowa
Opakowanie
System sk쿪dowania
Sk쿪dowanie
Parametry obs퀅gi klienta
Obs퀅ga klienta w logistyce
Zasada systemu EAN
Budowa kodw EAN
Symbol kodu kreskowego
Kod EAN
Identyfikacja towarw kodami kreskowymi EAN
Przyczyny sporz켨zania wyceny przedsibiorstwa
Sposoby 낢czenia przedsibiorstw
Prawo Arthura Okuna
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Stopa bezrobocia
Zasb pracy
P쿪ca realna i nominalna
Praca
Efekt organizacyjny
Cechy kultury organizacyjnej
Reklama a public relations - podobiestwa i r璨nice
Reklama produktu
Reklama firmy
Zasada szczeg車owo턢i (specjalizacji) bud풽tu
Zasada realno턢i bud풽tu
Zasada jedno턢i bud풽towej
Zasada operatywno턢i bud풽towej
Fundusz celowy
쫞odki specjalne
Gospodarstwo pomocnicze
Zak쿪d bud풽towy
Jednostka bud풽towa
Zasada zupe쿻o턢i bud풽tu
Zasada przejrzysto턢i bud풽tu
Zasada jednorodno턢i bud풽tu
Zasada jawno턢i bud풽towej
Zasada rwnowagi bud풽towej
Zasady bud풽towe
Branding w sektorze us퀅g medycznych
Skuteczno뜻 systemu motywacyjnego
Tarcza podatkowa
Efekt tarczy podatkowej
Kod kreskowy
PNN
Socjologia oglna
Konflikt
Rodzaje celw
Dochody bud풽towe
Zarz켨zanie 쿪cuchem dostaw
Socjotechnika
Zadania Rady NBP
Enterprise Resource Planning
Marketing us퀅g
Istota strategii marketingowej
Historia polskiego rynku kapita쿽wego
Definicje marketingu
Bud풽t pastwa
Definicja logistyki
Ksiga wieczysta
Hipoteka zwyk쿪 i kaucyjna
Kredyt hipoteczny
Efektywno뜻
Funkcja fiskalna finansw publicznych
Funkcja redystrybucyjna finansw publicznych
Modele kryzysw walutowych
Metody walki z podrbkami produktw i marek
Kryteria pozycjonowania marki
Strategia marki rodzinnej - wady i zalety
Strategia marki indywidualnej - wady i zalety
Cechy dobrej marki
Kryteria kreowania nazwy marki
Proces tworzenia marki
Elementy marki
Rola pastwa w gospodarce
Koszty magazynowania i obs퀅gi zapasw
Wp퀉w wynagrodzenia na motywacj pracownikw
Nagroda w motywacji pracownikw
Kara w motywacji pracownikw
Kary i nagrody w motywacji pracownikw
Weksel w쿪sny
Uczestnicy rynku pieni轅nego
Cechy instrumentw rynku pieni轅nego
Cechy rynku pieni轅nego
Instrumenty rynku pieni轅nego
Funkcje rynku pieni轅nego
Rynek pieni轅ny
Zasada TBTF i TITF
Zadania Bankowego Fundusz Gwarancyjnego
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Otwarty fundusz inwestycyjny
Strategie (sposoby) obrony przed przejciem przedsibiorstwa
Macierz GE General Electric
D펧ignia finansowa
Controlling operatywny
Efektywno뜻 i ocena szkole pracownikw
Czynniki sk쿪niaj켧e do zarz켨zania wizerunkiem firmy
Czynniki kszta퀃uj켧e wizerunek firmy
Zarz켨zanie metod otwartej ksigi
Co to jest ceteris paribus
Rola rynku w gospodarce rynkowej
Trjk켾 X-Engineeringu
Rein퓓nieria
Istota konfliktu
Rodzaje obligacji
Kierowanie doradcze
Kierowanie demokratyczne
Kierowanie autokratyczne
Istota dystrybucji
Znaczenie elastyczno턢i cenowej popytu w kszta퀃owaniu polityki cen
Znaczenie cyklu 퓓cia produktu
Japoski styl podejmowania decyzji
Analityczny styl podejmowania decyzji
Satysfaktory
Potrzeby cz쿽wieka wg A. Maslowa
Piramida uzdolnie Fayola
Formu쿪 7S
Targi i wystawy w marketingu
Telemarketing
Direct mail
Marketing bezpo턳edni
Reklama outdoor
Reklama w marketingu
Strategia pull i push
Odbiorcy dzia쿪 promocyjnych
Za쿽풽nia krtkookresowego modelu rwnowagi Keynesa
Produkt Narodowy Brutto - wzr
Wzrost gospodarczy
Inflacja popytowa
Inflacja kosztowa
Agregaty poda퓓 pieni켨za - M0 M1 M2 M3
Rodzaje popytu na pieni켨z
Popyt poda i utarg w warunkach monopolu
Amplifying
Definicja strategii
Strategiczne jednostki organizacyjna
Strategiczna orientacja logistyki
Strategie logistyczne
Dualna koncepcja marketingu
Rachunek dochodu narodowego
Dochd rozporz켨zalny gospodarstwa domowego
Koszty utrzymania w bud풽cie domowym
Bud풽t domowy
Wady franchisingu dla dawcy licencji
Przedsibiorstwo rodzinne - w쿪sno뜻 i zarz켨zanie
Firmy rodzinne i tendencje ich strategii
Interwencjonizm pastwowy
Cykle Kitchina
Cykle Juglara
Bezrobocie dobrowolne
Bezrobocie przymusowe
Cena rwnowagi
Funkcja informacyjna cen
Czynniki wp퀉waj켧e na wielko뜻 popytu
Rodzaje rynkw
Wolny rynek
Cechy gospodarki rynkowej
Sprzeda bezpo턳ednia poprzez agentw
Dystrybutor
Procedura ustalania cen - etapy
Cena jako element strategii marketingowej przedsibiorstwa
Polityka podatkowa
Grace period - okres prolongaty (GP)
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania - RRSO
Konflikt intrapersonalny (wewntrzny)
Magazyny wysokiego sk쿪dowania
Magazyny zamknite
Magazyny specjalne
Magazyny p車otwarte
Magazyny otwarte
System magazynowania i obs퀅gi zapasw
Logistyka w gospodarce magazynowej
Sytuacyjne podej턢ie do stylw kierowania
Styl zarz켨zania
Siatka kierownicza
Osiem cech doskona퀉ch firm
Euromarketing
Sponsoring w sporcie
Cross-promotion
Przedmiot sponsoringu
Sponsoring dobrej sprawy - prospo쿮czny
Sponsoring mediw
Sponsoring wydarze
Zalety sponsoringu
Definicja sponsoringu
Istota sponsoringu
Funkcje public relations
Geneza public relations
Home banking
Insrumenty dystrybucji
Dystrybucja w marketingu
Produkt w marketingu
Sposoby zwikszania zyskowno턢i przedsibiostwa wg Jaya Abrahama
Dzia쿪nia marketingowe
Nadwy퓃a bud풽tu pastwa
Wydatki redystrybucyjne bud풽tu pastwa
Wydatki nabywcze bud풽tu pastwa
Finanse publiczne
eCRM - Electronic Customer Relationship Management
Partner Relationship Management
Kredyt redyskontowy
Kredyt refinansowy
Rachunkowo뜻 kreatywna
Rata balonowa
Upad쿽뜻
Og쿽szenie upad쿽턢i
Bankructwo
Deflowanie - definicja i przyk쿪d
Teoria kosztw komparatywnych Dawida Ricardo
Typy wizi
ZZL
Co to jest psychologia
Konflikt interesw
Metody wywierania wp퀉wu na ludzi
Samorealizacja
Style radzenia sobie ze stresem
Korzy턢i z bycia asertywnym
Manipulacja
Makiawelizm
Budowle magazynowe
Wyrb
Jednostka 쿪dunkowa
Gospodarka magazynowa
Magazyn
Wydatki bud풽towe
Podatek dochodowy
Czym jest bud풽t pastwa
Kapitalizm - co to jest i jakie ma cechy
Proces gospodarowania
Warrant
Kontrakty opcyjne
Kontrakt terminowy futures
Kontrakt forward
Gospodarka liberalna
Sposoby motywowania pracownikw
Operacje kredytowo depozytowe
Gospodarka centralnie sterowana - nakazowa
Gospodarka wolnorynkowa
Konkurencja monopolistyczna - niedoskona쿪
Gospodarka centralnie planowana - wady
Gospodarka centralnie planowana
Zasady systemu HACCP
HACCP - Hazard Analisys and Critical Control Point
Przedsibiorstwa u퓓teczno턢i publicznej
U퓓teczno뜻 publiczna
Inteligencja emocjonalna
Empatia
MIRR - wewntrzna stopa zwrotu
ROIC - wzr
NOPAT - wzr
EVA - wzr
EVA - ekonomiczna warto뜻 dodana
Model CAPM
Limit koncentracji
Nadzr bankowy
Cele nadzoru bankowego
Zasada kongruencji
Cechy kredytu hipotecznego
Hipoteczny list zastawny
Inwestor finansowy - portfelowy
Venture capital funds
Private equity funds
Hedge funds
Lewarowanie
Spread
Kwotowanie
Dealing room
Corporate governance
Struktura prawdziwej sprzeda퓓
Sekurytyzacja aktyww
Hipoteka przymusowa
Hipoteka kaucyjna
Hipoteka zwyk쿪
Indos - 퓓ro
Kredyt konsumpcyjny
Awalizowanie weksla
Dyskonto weksla
Awal
Cesja
Prospekt emisyjny
Dealer
Makler
Underwriting
Wska펝ik P do E
Krach gie쿭owy z 1929 roku
Przyczyny kryzysu gie쿭owego w 1929 roku
WIG 20
WIG - Warszawski Indeks Gie쿭owy
Zadania rynku kapita쿽wego
Operacje sell buy back
Stopa lombardowa
Stopa refinansowa
Stopa interwencyjna
Rezerwa obowi콄kowa bankw
Weksel trasowany
Geneza nadzoru bankowego
Umowa o subemisj us퀅gow
Umowa o subemisj inwestycyjn
Management Buy Out
Wrogie przejcie przedsibiorstwa
Przyjazne przejcie przedsibiorstwa
Obligacja zamienna
Doradztwo inwestycyjne
Us퀅gi brokerskie
Operacje bankowo턢i inwestycyjnej
Dzia쿪nia QCD
Koszty uzyskania przychodu
Marketing wirusowy
Evangelist marketing
Pozycjonowanie - produktu marki firmy
Rodzaje pozycjonowania w marketingu
Proces segmentacji rynku
Trening poprzez prac - on the job training
Poziomy neurologiczne Roberta Diltsa
Szkolenia a kszta쿬enie pracownikw
Polityka edukacyjna przedsibiorstwa
Sztabowo-liniowa struktura organizacyjna
Funkcjonalna struktura organizacyjna
Rodzaje struktur organizacyjnych
Liniowa struktura organizacyjna - wady i zalety
P쿪skie struktury organizacyjna
Smuk쿪 struktura organizacyjna
Zasady projektowania struktury organizacyjnej
Pojcie struktury organizacyjnej
Strategie wej턢ia na nowe rynki wg kryterium szybko턢i wchodzenia
Assessment Centre
Test in the basket
Planowanie i analiza pracy
Work Planing and Review
Co zawiera profil kwalifikacji
Co zawiera profil stanowiska
Elementy systemu wynagradzania
Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna
Stress interview
Sposoby rekrutacji
Co to jest mar풹
Rodzaje marketingu us퀅g
7P - marketing mix w us퀅gach
Odwrcony kredyt hipoteczny - kredyt odwrotny
Metoda odtworzeniowa
Etapy ustalania warto턢i firmy wg metody zysku ekonomicznego
Strategie nabywania przedsibiorstw
Funkcje wyceny przedsibiorstw
Za쿽풽nia modelu CAPM
Klasyfikacja inwestycji ze wzgldu na przedmiot inwestycji
Kraje naftowe
Strategie segmentacji
Zasady Scheliego
Fazy strategii marketingowej
Rodzaje nowych produktw
Cechy dobrego negocjatora
Techniki negocjacji
B녠dy w negocjacjach
Negocjacje w marketingu
Definicja i cele public relations
Korzy턢ie ze stosowania marek
Jaka powinna by dobra nazwa produktu
Cechy segmentu rynku
Zasady polityki rozwoju produktu
Analiza portfolio - definicja i etapy analizy portfolio
Strategia marketingowa wg Philipa Kotlera
Marketing wg Kleina
Marketing wg Lazo i Corbina
Metody i techniki bada marketingowych
Rodzaje strategii marketingowych
Analiza techniczno-ekonomiczna
Cele analizy finansowej przedsibiorstwa
Marketing wed퀅g Philipa Kotlera
Marketing relacyjny
Istota nauki marketingu
Geneza marketingu
Gospodarka mieszana
Cechy gospodarki wolnorynkowej
Koszty przecitne - wzr
Koszty ca쿸owite - wzr
Cena a utarg kracowy
Poda wi콄ana
Popyt konkurencyjny (substytucyjny)
Popyt komplementarny (wi콄any)
Od czego zale퓓 elastyczno뜻 poda퓓
Grupa strategiczna
System produkcyjny
Pojecie przychodu i dochodu rozporz켨zalnego
촵d쿪 dochodw gospodarstw domowych
Bud풽t rodziny
Wprowadzenie Euro
Kim jest menad풽r
Co to jest marketing
Co to jest organizacja
Definicja reklamy
Cechy reklamy
Typy reklamy
Funkcje reklamy
Narzdzia marketingu bezpo턳edniego
Koszty zapasw
Czym zajmuje si logistyka
Elementy wynagrodzenia w motywacji
Produkty okresowego zakupu
Produkty czstego zakupu
Postpowanie klienta na rynku
Znaczenie polityki promocji
Polityka promocji
Kryzys gospodarczy 1929 roku
Budowa modeli ekonomicznych
Model ekonomiczny
Kapitalizm
Ceny urzdowe
Ceny kartelowe
Podstawowe elementy rynku
Rynek nabywcy
Rynek sprzedawcy
Rynek regulowany
Rynek niedoskona퀉
Gospodarka nakazowa
Spo쿮czna gospodarka rynkowa
Kryzys gospodarczy w USA - lata 30te
Czarny czwartek na Wall Street (Black Thursday) - Pocz켾ek wielkiego kryzysu
Przyczyny kryzysu finansowego 2007-2009
Kryzys walutowy
Korzy턢i z istnienia organizacji
Kryzys finansowy
Kryzys gospodarczy
Wymienno뜻 walut
Arbitra handlowy
Wycena arbitra퓇wa
System zarz켨zani 턳odowiskowego
Zarz켨zanie 턳odowiskowe
Czynniki wywo퀅j켧e spadek popytu
Kurczenie si i rozszerzanie popytu
Czynniki wywo퀅j켧e wzrost popytu
Deficyt bud풽towy i jego rodzaje
Nadwy퓃a bud풽towa
Wydatki nabywcze
C쿽
Co to jest podatek
Podatki bezpo턳ednie
G농wne przychody bud풽tu
Umowy kwotowe w ubezpieczeniach
Zarz켨zanie projektami
Zarz켨zanie przez projekty
CeTO - Centralna Tabela Ofert
Procedury formu쿽wania strategii marketingowych
Organizacja jako system w modelu H. Leavitta
Fazy cyklu 퓓cia produktu
Warto뜻 marki
Metody projekcyjne
Metody eksperymentalne
Metody ankietowe
Badania panelowe
Pozycjonowanie oferty na rynku
Istota segmentacji rynku
Dysonans pozakupowy
Postpowanie klientw na rynku
Znaczenie marketingu
Elementy marketingu
Instrumenty marketingowe
Marketing strategiczny
Ewolucja koncepcji marketingu
IRR - rocedura ustalania
Warto뜻 bie엽ca netto - NPV
Formu쿪 4i
Klasyfikacja zapasw
Definicja zapasw
Co to jest proces podejmowania decyzji na poziomie strategicznym
Plan strategiczny - pojcie i zasady jego sporz켨zania
Jakie znaczenie ma biznes plan w Zarz켨zaniu Strategicznym
Postpowanie strategiczne
Charakterystyka strategii biznesu
Model konkurencji Portera
Metody portfelowe w analizie strategicznej
Opisz metod SWOT w analizie strategicznej
Zasady tworzenia strategii
Proces tworzenia polityki strategicznej
Systetyczna definicja strategii
Wizja firmy
Otoczenie polityczne
Otoczenie technologiczne
Otoczenie ekonomiczne
Otoczenie demograficzne
Obszary analizy przedsibiorstwa
Wp퀉w globalizacji na kierunki zmian w procesie zarz켨zania
Geneza zarz켨zania strategicznego
Koncepcja zarz켨zania strategicznego obejmuje:
G농wne kryteria wyboru strategii
Wykaz badanej populacji
Decyzja dotycz켧a zasigu oddzia퀉wania marki
Nowe marki
Wielo뜻 marek
Rozci켫nicie linii
Strategie marki wg Philipa Kotlera
Strategia marek 낢czonych (kombinowanych)
Strategia marki rodzinnej
Strategia marki indywidualnej
Dwadzie턢ia dwa nienaruszalne prawa tworzenia marki
Decyzja nadania marki
Definicje marki
Kontrola jako턢i (Quality Control - QC)
Pomiarowa pracownia referencyjna
Japoska metoda k車 jako턢i
Modele zapewniania jako턢i
Zapewnienie jako턢i w projektowaniu wyrobu i procesu technologicznego
Zarz켨zanie jako턢i i przez jako뜻 - TQM
Sterowanie jako턢i (kompleksowe sterowanie jako턢i)
Kontrola jako턢i
Kontrola techniczna jako턢i
Realizawanie polityki jako턢i
Obligacje rynkowe
Obligacje oszczdno턢iowe
Obligacje skarbowe
Skarb pastwa
Papiery warto턢iowe - wstp
Papiery warto턢iowe
Sukcesy Planu Balcerowicza
Negatywne zjawiska transformacji w polskiej gospodarce
Kotwice antyinflacyjne
Skutki terapii szokowej
System i struktura gospodarki przed transformacj
R璨nica midzy naborem a selekcj
R璨nica midzy doborem a rekrutacj
G농wne cele polityki personalnej w firmie
G농wne za쿽풽nia podej턢ia kapita퀅 ludzkiego
G농wne za쿽풽nia podej턢ia sita
Niew쿪턢iwy dobr kadr
G농wne zadania dzia퀅 personalnego
My턫enie systemowe
Otoczenie organizacji
Zjawiska w systemach otwartych
System wg Russela Ackoffa
Deficytowo뜻 zasobw
Rodzaje zasobw organizacyjnych
3 cechy sta쿮 badanych jednostek
Etapy doboru prby
Operacjonalizacja poj唯
Badania populacji
Etapy badania rynku
Analiza rynku
Definicje rynku
Obligacje na pokrycie deficytu bud풽towego
Bony skarbowe
Aktywne i pasywne papiery warto턢iowe
Wydatki redystrybucyjne
Najwa퓆iejsze zasady bud풽towe
Funkcje bud풽tu
Do sektora finansw publicznych zalicza si
Funkcja redystrybucyjna
Funkcja alokacyjna finansw publicznych
Finanse a finanse publiczne - czym s
Publiczny obrt papierami warto턢iowymi
Warranty
Wykorzystanie konktraktw terminowych
Kontrakty terminowe
Podzia obligacji
Cena rynkowa obligacji
Cena emisijna obligacji
Cena nominalna ogligacji
Obligacje pasywne
Obligacje aktywne
Obligacje Skarbu Pastwa
Okresowe rozliczenia saldami
Rozliczenia planowe
Negatywne aspekty korzystania z kart kredytowych
Pozytywny wymiar kart ujawniaj켧y si po stronie przedsibiorcy
Korzy턢i dla posiadaczy kart kredytowych
Rodzaje kart kredytowych
Karta wirtualna
Karta wstpnie op쿪cona
Karta bankomatowa
Podzia kart bankowych
karta obci굻eniowa
Karta z odroczonym terminem p쿪tno턢i
Karta kredytowa
Karta debetowa
Karty p쿪tnicze
Inkaso finansowe
Akredytywa pieni轅na
Akredytywa dla dostawcy
Akredytywa bud풽towa
Akredytywa
Indos czeku
Czek potwierdzony
Czek rozrachunkowy
Reminent
Trasant czeku
Czeki
Zatory p쿪tnicze
Rozliczenia pieni轅ne
Rozliczenia gotwkowe i bezgotwkowe
Organizacja rozlicze pieni轅nych
Funkcja redystrybucyjna bud풽tu
Funkcja fiskalna bud풽tu
Konserwatywne zarz켨zanie pasywami
gresywne zarz켨zanie pasywami
Strategia umiarkowana
Strategia agresywna
Strategia konserwatywna
Zarz켨zanie zapasem
Kapita obrotowy netto
Kapita obrotowy brutto
Zarz켨zanie kredytem kupieckim
Teoria wzmocnienia Skinnera
Osi켫nicia, w쿪dza, poczucie przynale퓆o턢i wed퀅g McClellanda
Teorie X i Y
Czynniki motywuj켧e i czynniki higieny wed퀅g Herzberga
Krytycy teorii Maslowa
Hierarchia potrzeb wg Maslowa
Teoria ustalania celw
Podej턢ie do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia
Podej턢ie o motywowania od strony tre턢i
Podej턢ie od strony zasobw ludzkich w motywowaniu
Podej턢ie od strony midzyludzkich do motywowania
Podej턢ie tradycyjne do motywowania
System motywacji
Przetrzymanie przez wiele okresw
Przetrzymanie przez jeden okres
Wycena zwyk퀉ch akcji
Dekonsolidacja
Computer Integrated Manufacturing
Market Research
Analiza image
Model komunikacji Laswella
Strategie marki
Zarz켨zanie mark
Wzornictwo produktu
Marki kolektywne
Znaki towarowe
Efektywny system motywacyjny
Human resource management
Otoczenie midzynarodowe i globalne
Sprz轅enie zwrotne
Funkcje zarz켨zania wg Fayola
Wsp車czesne funkcje zarz켨zania
Strategia jako턢i TQM
Akcje uprzywilejowane
Akcje zwykle
Prawa akcjonariusza
Procedura procesu kadrowego
Rozpito뜻 zarz켨zania
Model podejmowania decyzji
SMART
Strategie Portera
Analiza PEST
Funkcje gospodarki magazynowej
Czynniki kszta퀃uj켧e zachowanie si konsumentw
Controlling w logistyce
Koncepcja bancassurance
Konglomerat finansowy
Konsolidacja systemu bankowego
Ryzyko finansowe
Stopie d펧igni finansowej
Zjawisko d펧igni finansowej
Bud풽ty wed퀅g miejsc powstawania kosztw
Bud풽towanie zlece
Kalkulacja zleceniowa kosztw
Definicja bud풽tu
Kule u nogi
Znaki zapytania w macierzy BCG
Gwiazdy
Dojne krowy
Growth-Share Matrix
Cykl 퓓cia produktw
Analiza portfelowa
쫈ie퓃a ekonomiczna
Efekt stada
Cel benchmarkingu
Proces stosowania bencbmarkingu
Benchmarking strategiczny
Benchmarking funkcjonalny
Benchmarking zorientowany na konkurencj
Benchmarking wewntrzny
Analiza kluczowych czynnikw sukcesu
Krzywa do턻iadcze
Sektor globalny
Analiza gron
Ekonomika skali
Bariery wej턢ia wyj턢ia do i z sektora
Koncepcja cyklu 퓓cia sektora
Wielko뜻 sektora
Analiza piciu si Portera
Scenariusze procesw w otoczeniu
Scenariusz najbardziej prawdopodobny
Scenariusz niespodziankowy
Scenariusz pesymistyczny
Scenariusze stanw otoczenia
Scenariusze mo퓄iwych zdarze
Scenariusze symulacyjne
Grupy metod scenariuszowych
Metody scenariuszowe
Metoda delficka
Model dynamicznej luki strategicznej
Luka niedoboru
Luka nadmiaru
Analiza luki strategicznej w zarz켨zaniu organizacj
Koncepcje scenariuszowe
Koncepcja wielorakich mo퓄iwo턢i
Otoczenie polityczne i prawne przedsibiorstwa
Otoczenie demograficzne przedsibiorstwa
Otoczenie spo쿮czne przedsibiorstwa
Otoczenie technologiczne przedsibiorstwa
Otoczenie ekonomiczne przedsibiorstwa
Analiza strategiczna przedsibiorstwa
Otoczenie konkurencyjne
My턫e strategicznie
Zintegrowany system informatyczny zarz켨zania
Wspomaganie logistycznego systemu informacyjnego
Electronic Data Interchange
Mened풽r logistycznego systemu informacji
Supply chain management
Logistyczny system informacji
Zasady wyboru rynku docelowego
Kryteria segmentacji rynku
Cechy segmentw rynku
Szczeliny w segmencie rynku - gaps
Mapy percepcji produktu
Pozycjonowanie produktu
Koncepcja dzia쿪nia skoncentrowanego
Koncepcja dzia쿪nia zr璨nicowanego
Koncepcja dzia쿪nia niezr璨nicowanego
Algorytm genetyczny - w ocenie zdolno턢i kredytowej Credit Scoring
Systemy eksperckie - w ocenie zdolno턢i kredytowej
Sie neuronowa - w badaniu zdolno턢i kredytowej
Metoda najbli퓋zego s켽iedztwa
Analiza regresji - w ocenie zdolno턢i kredytowej
Modele scoringowe
Scoring zysku
Scoring u퓓tkowy
Punktowa ocena ryzyka kredytowego
Cele d퀅gookresowe i krtkookresowe
Pojcie misji firmy
Pojcie makro i mikrootoczenia.
Ilo턢iowa teoria zarz켨zania
Teoria X i Y - za쿽풽nia
Pojcie naukowego zarz켨zania
Zasady naukowego zarz켨zania wg H. Fayola:
Narzdzia wspomagaj켧e Public Relations
Techniki public relations
Zarz켨zanie wizerunkiem
Efekt diabelski
Zjawisko aureoli
Public relations - PR
Interpretacja reklamy
Tworzenie image firmy
Co to jest reklama
Historia reklamy
Leasing pracownikw
Personel dodatkowy
Praca w nadgodzinach
Utarg ca쿸owity - wzr
Powody spadku poda퓓
Powody wzrostu poda퓓
Dobra podrzdne
Popyt nieelasyczny
Przyczyny spadku popytu
Przyczyny wzrostu popytu
Dobra zwyczajne
Podstawowe prawo popytu
Krzywa popytu
Zasady racjonalnego zachowania
Dobra wolne
Nieograniczone potrzeby w ekonomii
Rzadkie 턳odki
Fait accompli
Cena alarmowa
Cena dumpingowa
Cena latarnia - w negocjacjach
Cena b녠dna - w negocjacjach
Cena zachcaj켧a - w negocjacjach
Cena odstraszaj켧a - w negocjacjach
Negocjacje cenowe
Zasada obszaru 턳odkowego
Zasada ustpstwo za ustpstwo
Satysfakcja konsumenta
Lojalno뜻 wobec marki
Pojcie marki
Brand
Efekt wypychania
Mno퓆ik zatrudnienia
John Maynard Keynes
Prawo rynku Saya
Historia my턫i ekonomicznej
Marketing-mix 4P McCarthyego
Orientacje rynkowe
Inkaso dokumentowe
Akredytywa dokumentowa
Strategie marketingowe banku
Dzia쿪lno뜻 nadzoru bankowego
Polityka lokalizacji banku
Forfaiting po낢czony z confirmingiem
Hermes forfaiting
Faktoring niew쿪턢iwy (niepe쿻y)
Faktoring w쿪턢iwy (pe쿻y)
Banki uniwersalne
Banki specjalne
Banki rozwojowe
Zadania banku centralnego
Banki centralne
Funkcje systemu bankowego
Bank i jego zadania
Prawo powrotnego strumienia pieni켨za
Prawo Greshema - Kopernika
Systemy pieni켨za papierowego
Etapy procesu dokonywania zakupu produktu
Konformizm
Grupa spo쿮czna
Postawa
Sk쿪dniki procesu emocji
Emocja
Prawo Webera
Koncepcja postmodernistyczna
Koncepcja humanistyczna
Koncepcja poznawcza
Koncepcja behawiorystyczna
Koncepcja psychologiczna
Konsument w Marketingu
Czynniki wp퀉waj켧e na zachowanie si konsumenta jako odbiorcy reklamy
Idee przewodnie ubezpiecze spo쿮cznych
Sukces Planu Balcerowicza
Pakiet Balcerowicza
Fazy procesu kontroli marketingu
Struktura zorientowana wed퀅g rynkw
Struktura zorientowana wed퀅g produktw
Struktura zorientowana funkcjonalnie
Zadania operacyjnego planu marketingowego
Funkcje operacyjnego planu marketingowego
Strategia marketingu zr璨nicowanego
Strategia marketingu masowego
Strategia typu cena-ilo뜻
Strategia preferencji jako턢iowych
Dywersyfikacja jako opcja strategiczna
Rozwj produktu
Kupon
Bezp쿪tne prbki towarw
Obni퓃i cen
Techniki sprzeda퓓 osobistej
Klasyfikacja reklamy
Strategia ci켫nicia
Strategia popychania
Promotion-mix
Segment rynku - definicja i aspekty segmentacji rynku
Cel segmentacji rynku
Segmentacja
Baza danych
Badania przyczynowe
Badania opisowe
Dobr losowy
Zasady ustalania prby badawczej
Dane pierwotne - (primary data)
Definicje bada rynkowych (marketingowych)
Otoczenie marketingowe dalsze
Otoczenie marketingowe bli퓋ze
Trzy aspekty funkcjonowania marketingu
Definicja marketingu wg Philipa Kotlera
Marketing - interpretacja wsp車czesna
Marketing - interpretacja tradycyjna
Make-or-buy
Sk쿪d procesu zaopetrzenia
III Filar - Indywidualne ubezpieczenia
II Filar - Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
I Filar
Co to s filary reformy
Reforma ubezpiecze spo쿮cznych
Ubezpieczenia spo쿮czne - przed 1999 rokiem
Ubezpieczenia spo쿮czne po II wojnie 턻iatowej
G농wne postacie reengineeringu
Cechy i zasady Reengineeringu
Wersje Reengineeringu
Geneza reengineeringu
Strategia luksusu rynkowego
Strategia uderz i znikaj
Strategia marketingowa jako뜻-cena
Strategia dywersyfikacji - poszerzania, wzbogacania
Penetracja rynku
Ochrona udzia퀅 w rynku
Budowa udzia퀅 w rynku
Strategia wyspecjalizowanego rynku
Strategia wyspecjalizowanych umiejtno턢i
Strategia rogatki - poborcy myta
Strategia Twrcze na턫adownictwo
Strategie specjalistw rynkowych
Strategie na턫adowcw rynkowych
Strategie pretendentw rynkowych
Strategia liderw rynkowych
Wybr odpowiedniej strategii marketingowej
Strategia marketingowa - definicja i cechy strategii marketingowej
Reklama zewntrzna
Model Horwarda i Sheta
Etapy budowy programu promocji
Reklama - cechy i funkcje reklamy
Warto턢i zwyk쿮j akcji
Wycena zwyk쿮j akcji
Wska펝ik pokrycia odsetek
Wska펝ik zad퀅풽nia
Wska펝ik p퀉nno턢i bie엽cej - wzr
Syntetyczna ocena zdolno턢i kredytowej przedsibiorcy
Obszary dzia쿪lno턢i przedsibiorcy podlegaj켧e ocenie zdolno턢i kredytowej
Merytoryczna ocena wniosku o udzielenie kredytu
Zdolno뜻 kredytowa przedsibiorcy
Proces transferu wiedzy
Podej턢ie procesowe do zarz켨zania wiedz
Podej턢ie zasobowe do zarz켨zania wiedz
Podej턢ie japoskie do zarz켨zania wiedz
Definicja zarz켨zania wiedz
ISO 9003
ISO 9002
ISO 9001
Norma ISO 9000
Cykl doskonalenia jako턢i Deminga
ko쿽 Deminga - modele P-D-C-A
Strategiczne planowanie ci켫쿮j poprawy jako턢i
Osiem krokw poprawy jako턢i
Klasa jako턢i
Cele jako턢iowe produktw
Polityka jako턢i
Management w TQM
Pojcie TQM
Statystyczna regulacja procesu - (SPC)
Kompleksowe sterowanie jako턢i
Sterowanie jako턢i
Statystyczna kontrola jako턢i - (SKJ)
Produkt markowy
Elementy dobrej marki
Znaczenia marki
B녠dy ocen pracownikw
Znak (symbol) marki
Znak towarowy - trade mark
Brand salience czyli rozpoznawalno뜻 marki
Wizerunek marki - brand image
Warto뜻 psychologicznie dodana
Warto뜻 marki - brand value
Unikatowo뜻 marki (brand uniqueness) - definicja i przyk쿪dy znanych marek
Unikatowa oferta sprzeda퓓 - unique selling proposition
Udzia marki - (brand share)
To퓋amo뜻 marki - (brand identity)
쫤iadomo뜻 marki - (brand awareness)
Strategia marki - (strategia brandingowa, brand strategy)
STP - (Segmentation - Targeting - Positioning)
Socjolingwistyka
Skrtowiec nazewniczy w marce
Psycholingwistyka
Produkty bezmarkowe
Preferowane walory marki - brand preferences
Preferowanie marki - brand preference
Pozycja marki
Postawa wobec marki - brand attitude
Pospolicenie nazw marketingowych - Zagro풽nie dla to퓋amo턢i marki
Nazwa w쿪sna
Nazwa rodzajowa - nazwa generyczna
Nazwa pospolita
Nazwa marketingowa
Nazewnictwo marketingowe (naming)
Motywacja nazewnicza
Marka rozci켫nita
Marka podwjna
Marka indywidualna
Marka imitacja
Marka handlowca
Marka grupowa - definicja korzy턢i przyk쿪dy
Marka firmowa
Marka cudza
Marka (brand)
Korzy턢i marki (brand benefits)
Komunikat nazewniczy
Efekt demonstracji marki
Studium przypadku Jan Carlzon i SAS
Strategia browaru Miller
Studium przypadku Miller Brewing Company
Has쿽 reklamowe
Struktura produktu - na przyk쿪dzie us퀅g hotelowych
Mapa percepcji rynku - marek
Lojalno뜻 wobec marki (brand loyalty)
Logotyp
Imitowanie marki
Euromarka
Domena internetowa w marketingu
Charakter marki
Apel perswazyjny
Ankieta nazewnicza
Anagram w nazewnictwie marketingowym
Akronim nazewniczy
Agencja nazewnicza (nazewniczo-brandingowa)
Rola spo쿮czna reklamy
Rola ekonomiczna reklamy
Rola komunikacyjna reklamy
Reklama przypominaj켧a
Reklama konkurencyjna
Cele reklamy
Slogan marketingowy
Strategie marketingowe
Formy szkolenia dla kierownikw i pracownikw
Mentoring
Narzdzia motywowania
Zasady motywacji - motywowania
Teoria wzmocnienia w motywacji
Teoria procesu w motywacji
Teoria tre턢i w motywacji
Podzia motywacji
Kryteria osobowo턢iowe w ocenie pracownikw
Kryteria ocen pracownikw
System ocen pracownikw
Metoda in-basket
Awans
Techniki selekcji
촵d쿪 rekrutacji
Metoda selekcji w doborze kadr
Metoda klasyfikacji w doborze kadr
Dobe kadr
Telepraca
Job sharing
Planowanie strategiczne personelu
Koszty pracy
Skuteczna polityka personalna wed퀅g R. Pascala - etapy modelu
Funkcje zarz켨zania kadrami
Rozwj zarz켨zania kadrami - etapy rozwoju
Cechy polityki personalnej
Efektywno뜻 midzynarodowych kana농w dystrybucji
Wybr systemu dystrybucji
Metoda ustalania cen eksportowych
Adaptacja produktu
Strategia rozwoju produktu
Strategia penetracji rynku
Strategia rozwoju rynku
Strategia wkls쿪
Strategia wypuk쿪
Strategia selektywnego rozwoju
Strategia obrony pozycji
Strategia ekspansywna
Potrzeba opracowania strategii
Okre턫enie misji przedsibiorstwa
Otoczenie marketingu midzynarodowego
Globalizacja biznesu
Wzrost zainteresowania marketingiem midzynarodowym
Stowarzyszenie
Segmentacja rynku wyborczego
Rodzaje benchmarkingu
Benchmarking - pocz켾ki w Xerox i Canon
Naturalna stopa bezrobocia
Controlling strategiczny
ECR - Efektywna Obs퀅ga Konsumenta
ERP - Planowanie zasobw przedsibiorstwa
Wynagrodzenia
P퀉nno뜻 finansowa firmy
Znaczenie analizy wska펝ikowej
Teoria warto턢i
Teoria tre턢i
Motywacja pracownikw
System waluty z쿽tej
Midzynarodowy rozwj pracownikw
Midzynarodowe zarz켨zanie zasobami ludzkimi
MIRR - zmodyfikowana wewntrzna stopa zwrotu
Project finance
Rynek SWAPw procentowych
Rynek opcji procentowych
Hedging
Ryzyko na rynku kapita쿽wym
Warto뜻 ksigowa na jedn akcj
Ocena sp車ek notowanych na gie쿭zie
Analiza fundamentalna
GDRy - globalne kwity depozytowe
ADRy - amerykaskie kwity depozytowe
Kwit depozytowy
Rodzaje akcji
Rodzaje cen akcji
Zalety obligacji
Ryzyko lokat
Instrumenty finansowe
Funkcje rynku kapita쿽wego
G농wne tendencje na 턻iatowym rynku kapita쿽wym
Weksle skarbowe
Weksel w쿪sny (sola)
Weksel trata
Papier handlowy
Rynek krtkoterminowych depozytw i po퓓czek eurowalutowych
Waluty midzynarodowe
Wymienialno뜻 walut
Kursy sta쿮 i p퀉nne
Waluta wymienialna
Kurs waluty
Transakcja opcyjna
Wyrwnanie pozycji walutowej
Kurs centralny
Transakcje przysz쿽턢iowe Futures
Transakcje zwrotnej zamiany walut Swap
Transakcje terminowe Forward
Transakcje natychmiastowe SPOT
Midzynarodowy rynek walutowy
Rynek walutowy
Eksterytorialne rynki finansowe
Wewntrzne rynki finansowe
Midzynarodowy rynek kapita쿽wy
Midzynarodowy rynek pieni轅ny
Midzynarodowy rynek finansowy
Teoria hierarchii potrzeb
Abraham Harold Maslow
Analiza otoczenia przedsibiorstwa - environmental analysis
Piramida potrzeb Maslowa
Motywacja do pracy
Formy emisji obligacji
Rodzaje emisji papierw warto턢iowych na rynku kapita쿽wym
Product placement
Plan Balcerowicza - Transformacja systemowa w Polsce
Plan Balcerowicza - Pocz켾ek
Polityczne uwarunkowania reform Balcerowicza
NPV - warto뜻 bie엽ca netto
IRR - wewntrzna stopa zwrotu
Okresu zwrotu nak쿪dw
Ksigowa stopa zwrotu
Przep퀉wy pieni轅ne netto
Inwestycje rzeczowe
Zarz켨zanie finansami
Decyzje inwestycyjne
Inwestowanie
Midzynarodowy system walutowy
Funkcje kana농w dystrybucji
Istota kana농w dystrybucji
Polityka dystrybucji
Sytuacje konfliktowe
Opr wobec zmian
Motywacja pozytywna
Motywowanie i motywacja
Bariery skutecznej komunikacji
Komunikacja pozawerbalna
Formy komunikacji interpersonalnej
Rodzaje zmian kulturowych
Funkcje kultury organizacyjnej
Warunki podejmowania decyzji
Proces decyzyjny
Biznes plan i jego typowa struktra
Elementy strategii
Misja przedsibiorstwa
Funkcje planowania - funkcja zewntrzna i wewntrzna
Funkcje kierownicze wg Kuntza i ODonela
Zarz켨zanie wg Fayola
Zarz켨zanie wg Druckera
Organizacja
Hierarchia i podzia w쿪dzy
Etapy procesu organizowania
Centralizacja i decentralizacja
Rozpito뜻 kierowania w zarz켨zaniu
Grupowe decydowanie
Klasyczny model podejmowania decyzji
Koncepcja misji firmy
Teoria X oraz Y
Pojcie zarz켨zania
R璨nicowanie ceny produktu
Cele strategii marketingowej
Ustalanie ceny
Cena w marketingu
Techniki oceniania pracownikw
Polityka asortymentowa
Zasady oceniania pracownikw
Cele systemu ocen pracownikw
Funkcje oceny pracowanikw
Przychd kracowy i koszt kracowy
Krzywa przecitnego kosztu sta쿮go
Ca쿸owite koszty zmienne
Ca쿸owite koszty sta쿮
Teoria rwnowagi konsumenta
Czym jest krzywa obojtno턢i
Krzywa bud풽towa
Czynniki wp퀉waj켧e na wybr konsumenta
Teoria zachowa konsumenta
Fazy procesw innowacyjnych
Formy transferu innowacji z zagranicy
W쿪턢iwo턢i u퓓tkowe - u퓓teczno뜻
Rodzaje innowacji
Sposoby transferu technologii
Cechy innowacji
Innowacje wg Schumpetera
PKB i PNB - wzory
Z쿮 kredyty
Kredyty dewizowe
Czym jest kredyt hipoteczny
Kredyty akceptacyjne
Kredyty dyskontowe
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty inwestycyjne
Kredyt otwarty (in blanco)
Kredyt kasowy
Czym jest restrukturyzacja
Wynik finansowy na dzia쿪lno턢i przedsibiorstwa
Zintegrowany 쿪cuch dostaw
Polityka refinansowa
Polityka monetarna banku centralnego
Poda pieni켨za
Agregaty pieni켨za
Teoria pieni켨za ostro퓆o턢iowego
Teoria wyboru portfela aktyww Tobina
Teoria postkeynsowska (T. Baumola)
Teoria ilo턢iowa Friedmana
Teoria preferencji p퀉nno턢i
Prawo ilo턢i pieni켨za potrzebnego do obiegu
Kryteria segmentacji klientw instytucjonalnych
Desonans pozakupowy
Otoczenie marketingowe przedsibiorstwa
Model Nicosii
Model zachowa konsumenta
PERT
Zalety i wady franchisingu
Typy i formy franchisingu
On the job training
Kszta쿬enie i rozwj
Kariera oparta na autonomii
Kariera specjalisty
Kariera mened풽rska
Kariera
P쿪ca
Zarz켨zanie przez cele - Management By Objectives
Ilo턢iowe standardy pracy
Ocena pracownikw
Program rozwoju przedsibiorstw
PHARE
Zysk w mikroekonomii
Linia bud풽towa BL konsumenta
Czynniki wp퀉waj켧e na cenow elastyczno뜻 poda퓓
Popyt doskonale nieelastyczny
Popyt jednostkowy
Rynek konsumenta
Rynek producenta
Niedobr rynkowy
Nadwy퓃a rynkowa
Rwnowaga rynkowa
Substytucyjno뜻 dbr
Komplementarno뜻 dbr
Co wp퀉wa na popyt
Czynniki wp퀉waj켧e na popyt
Wielko뜻 popytu
Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Public relations jako narzdzie promocji
Marketing w handlu i us퀅gach
Planowanie w marketingu
Pojcie marketingu i zarz켨zania marketingowego
VAT naliczony
VAT nale퓆y
Business Process - Reengineering
Klasyfikacja dbr dla celw rynkw towarw przemys쿽wych
Marketing sublokalny
Marketing zagraniczny
Sytuacje strategiczne
Orientacje marketingowe
Korzy턢i z zastosowania marketingu
Z쿽te zasady sukcesu w marketingu
Elementy promocji
G농wne zasady marketingu
Broker ubezpieczeniowy
Rynek ubezpieczeniowy
Teoria potrzeb A. Maslowa
Motywatory w zarz켨zaniu
Wykonywanie bud풽tu JST
Opracowanie projektu bud풽tu JST
Uchwalenie bud풽tu JST
Wydatki jednostek samorz켨u terytorialnego
Dochody wojewdztwa
Dochody bud풽tu powiatu
Dochody bud풽tu gminy
Dochody powiatu
Zadania gminy
Funkcje NBP
Historia bankowo턢i i bankw w Polsce
D퀅g pastwa
Stopa dyskontowa
Mechanizm dzia쿪nia stopy rezerwy obowi콄kowej
Stopa rezerwy obowi콄kowej
Cechy banku centralnego
Bank Centralny
Ryzyko w zarz켨zaniu
Polecenie przelewu
Marketing w s퀅풺ie zdrowia
Niepewno뜻 a ryzyko
To퓋amo뜻 monetarna
Transport intermodalny
System transportowy
Alianse strategiczne - w marketingu midzynarodowym
Joint Venture - w marketingu midzynarodowym
Franchising - w handlu midzynarodowym
Sprzeda licencji
Filia sprzeda퓓 za granic
Strategia wej턢ia na rynek
Dystrybucja midzynarodowa
Strategia innowacji
Strategia technologicznej modyfikacji produktu
Strategia modernizacji produktu
Strategia stopniowych zmian w produkcie
Strategia utworzenia joint ventures
Strategia powolnej innowacji
Strategia dzia쿪 uderzeniowych
Strategia typu GLOB - sell the same product globally
Strategia SWAB - sell what people actually buy
Strategia rzucaj켧ego wyzwanie
Strategia lidera rynku
Macierz Ansoffa - w marketingu midzynarodowym
Strategia podwjnej dywersyfikacji
Strategia koncentracji segmentowej
Strategia koncentracji krajowej
Strategia podwjnej koncentracji
Strategia dywersyfikacji
Strategia koncentracji
Global marketing
Marketing midzynarodowy
Zbieranie 턬ietanki
Cena w marketingu mix
Czym jest marka
Robert Lauterborn i model 4C klienta
B녠dy w pozycjonowaniu marki
Definicja pozycjonowania marki
Segmentacja behawioralna
Segmentacja psychograficzna
Segmentacja demograficzna
Segmentacja geograficzna
Koncepcja kana농w rynku
Kana퀉 dystrybucji (rynku)
Nowy produkt
Cykl 퓓cia produktu - koncepcja cyklu 퓓cia produktu na rynku
Segment rynku w badaniach marketingowych
Definicja segmentacji rynku
Cechy klienta - nabywcy
Zachowanie si konsumenta
Rodzaje bada marketingowych
Demarketing - definicja i przyk쿪dy zastosowania
Marketing - Lazo i Corbin
Marketing tradycyjny (bierny)
Marketing wsp車czesny
Definicja opakowania
Korzy턢i z wprowadzenia kodw kreskowych
Kody kreskowe
Opakowalnictwo
Podzia opakowa
Komunikacja nieformalna
Poziome komunikowanie si
Pionowe komunikowanie
Komunikowanie
Komunikacja w przedsibiorstwie
Kierowanie konfliktem
Rodzaje konfliktw
Organization davelopmen
Analiza pola si쿽wego
Strategia personelu
Kapita strukturalny
Kapita intelektualny
Korzy턢i - zalety coachingu
Coaching wspieraj켧y
Coaching bezpo턳edni
Organizacja samokszta쿬켧a
Definicja coachingu
Podzia kredytw
Systemy GIS
Systemy wspomagania decyzji
System informacyjny
Elementy procesu wdra풹nia strategii marketingowej
Elementy planu marketingowego
Definicja planu marketingowego
Adresaci planu marketingowego
Metody skracania cyklu produkcji
Specjalizacja przedmiotowa
Specjalizacja technologiczna
Struktura procesu produkcyjnego
Zasada elastyczno턢i
Zasady rytmiczno턢i
Zasada specjalizacji
Zasada koncentracji
Zasada rwnoleg쿽턢i
Zasada ci켫쿽턢i
Zasada liniowo턢i
Zasada proporcjonalno턢i
Procesy ci켫쿮
Procesy dyskretne
Proces produkcyjny
System produkcji
Definicja zarz켨zania produkcj
Strategia defensywna (mini-mini)
Strategia konserwatywna (maxi-mini)
Strategia agresywna (maxi-maxi)
Model Leontiewa
Marketing wyborczy
Produkty miasta
Marketing nieruchomo턢i
Marketing terytorialny
Niche marketing czyli marketing niszy
Badania ad hoc
Badania produktu
Definicje bada marketingowych
Aspekty funkcjonowania marketingu
Marketing - ujcie klasyczne
Immanuel Kant i etyka
Etyka zawodowa
Hipoteza statystyczna
Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych
Rozk쿪d normalny Gaussa
Rozk쿪d zmiennej losowej
Zmienna losowa
Szereg pozycyjny
Wnioskowanie statystyczne
Populacja generalna
Ocena pracownikw - b녠dy oceny
Model selekcji kandydatw
Udzia w쿪턢iciela w zarz켨zaniu kadrami
Zarz켨zanie czynnikiem ludzkim
Historia (fazy) zarz켨zania kadrami
Cele organizacji
Zarz켨zanie potencja쿮m ludzkim
System Human Resources R. Millesa
Filozofia technostruktury (Arbreit)
Leasing kadrowy
Podmioty uczestnicz켧e w procesie kadrowym
Prognozowanie popytu zarz켨zania lud펛i
Model kapita퀅 ludzkiego
Model Sita
Strategiczne zarz켨zanie lud펛i
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi a zarz켨zanie kadrami
Metody rozwi콄ywania konfliktw
Zarz켨zanie przez konflikt
Phillips 66 Buzz Session
Technika delficka
Metoda 635 - Brainwriting
Historia heurystyki
12 zasad wydajno턢i Emersona
Henry Ford - sylwetka przedsibiorcy
Prywatyzacja przedsibiorstw - pastwowych
PIT
Stopa procentowa w finansach
Plan
Planowanie na poziomie strategicznym
Co to jest misja firmy
Planowanie na poziomie taktycznym
Planowanie na poziomie operacyjnym
Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA
Model wsp車czesny zasobw ludzkich Maslowa
Model stosunkw wsp車dzia쿪nia - behawioralny
Model tradycyjny - zasobw techniki Taylora
Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga
Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga
14 zasad zarz켨zania wg Fayola
Model piciu si Portera
Jako뜻 opakowa w logistyce i marketingu
Promocyjne funkcje opakowa
Informacje na opakowaniach
Informacje na opakowaniu
Opakowania i ich funkcje
Cechy segmentacji rynku
Istota koncepcji marketingowej
Ryzyko wewntrzne
Ryzyko zewntrzne
Kszta퀃owanie kursu wymiany Euro
Wp퀉w wprowadzenia euro na strategi dzia쿪nia przedsibiorstw
Co wp퀉wa na kurs Euro
Czym jest Euro
Przyczyny mobbingu
Podzia wyniku finansowego
Ustalenie wyniku finansowego
Ekonometria - teoria
Metoda Hellwiga
Zjawisko rzadko턢i
Znaczenie dbr prywatnych
Znaczenie dbr publicznych
Dobra strefy niekomercyjnej
Pojcie dobra
Pojcie technologii
Kapita naturalny
Kapita ludzki
Prawo nasycalno턢i potrzeb Gossena
Klasyfikacja potrzeb wed퀅g Maslowa
Koszty zapasw - podzia
Koszty procesw informacyjnych
Kryteria podzia퀅 kosztw logistyki
Wyodrbnianie kosztw logistyki
Czynniki kszta퀃uj켧e wielko뜻 kosztw logistyki
Koszty logistyczne
Cechy zarz켨zania operacyjnego
Cechy zarz켨zania strategicznego
Rodzaje zapasw w przedsibiorstwie
Zasady organizacji logistyki w przedsibiorstwie
G농wne zadanie logistyki w przedsibiorstwie
Nowoczesna logistyka
Zasady nowoczesnej koncepcji logistyki
Zadania dzia퀅 zaopatrzenia
Fazy marketingu zakupw
Fazy marketingu sprzeda퓓
Kryteria oceny obs퀅gi klientw
Analiza ABC - algorytm
Pojcie systemu logistycznego
Zadania logistyki
Zapasy bezpieczestwa
Koszty tworzenia zapasw
Optymalna partia zakupu
Operatywne narzdzia zarz켨zania zapasami w przedsibiorstwach
Przewozy multimodalne (intermodalne)
Transport
Marketingowy system informacji
Macierz oceny produktu
Analiza konkurencyjno턢i Portera
Macierz oceny rynku A.D. Littlea
Macierz kierunkw polityki gospodarczej
Macierz BCG - kule u nogi (psy)
Macierz BCG - znaki zapytania
Macierz BCG - gwiazdy
Metody portfelowe i ich historia
Cele analizy portfelowej
Metody portfelowe i ich istota
Mo퓄iwo턢i i zagro풽nia przedsibiorstwa
Mocne i s쿪be strony przedsibiorstwa
Przekroje analizy SWOT
Metody analizy marketingowej
Krzywa popytu na prac
쫞odki produkcji
Krzywa jednakowego produktu
쫞odki pracy
Czynniki produkcji
Mapa obojtno턢i
Linia bud풽tu konsumenta
Paradoks owczego pdu
Istota spo쿮cznego podzia퀅 pracy
Strategie obs퀅gi ryzyka
Objawy ryzyka
Podzia ryzyk ze wzgldu na rodzaj przes쿪nek
Pojcie ryzyka w zarz켨zaniu
Dywersyfikacja portfela
Jak wybiera fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne papierw d퀅퓆ych
Fundusze inwestycyjne rynku pieni轅nego
Fundusze zrwnowa퓇ne
Inwestycyjne fundusze indeksowe
Fundusz akcyjny
Podzia funduszy inwestycyjnych
Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych
Agent obs퀅guj켧y fundusz inwestycyjne
Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego
Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego
Fundusz inwestycyjny
Transfer ryzyka
Ryzyko dzia쿪lno턢i ubezpieczeniowej
Ryzyko bankructwa
Sposoby pomiaru ryzyka dzia쿪lno턢i gospodarczej
Ryzyko dzia쿪lno턢i gospodarczej
Czynniki ryzyka
Ryzyko specyficzne
Ryzyko systematyczne
Oglny podzia ryzyka
Pojcie ryzyka
Operacje bankowe bierne
Rodzaje operacji bankowych
Operacje bankowe
Jako뜻 opakowa
Pojcie opakowania
Cele opakowania jako instrumentu marketingu firmy
Opakowanie a strategia imitacji
Informacje na opakowaniach jednostkowych
Funkcje opakowa w promocji produktu
Funkcje opakowania
Istota cyklu 퓓cia produktu
Cechy poprawnie wyodrbnionego segmentu rynku
Proces segmentacji nabywcw
R璨nice midzy sprzeda엽 a marketingiem
Budowa strategii marketingowej
Marketing spo쿮czny
Marketing skoordynowany
Cele informacyjne promocji
Strategia promocji
Konflikty w kanale marketingowym
Po턳edni kana dystrybucji
Bezpo턳edni kana dystrybucyji
Kana퀉 w procesie dystrybucji
Systemy dystrybucji
Kombinowana strategia dystrybucji
Strategia PULL
Strategia PUSH
Faza schy쿸u produktu
Faza dojrza쿽턢i produktu
Faza wzrostu (rozwoju) produktu
Faza plasowania produktu
Czynniki od ktrych zale퓓 cykl 퓓cia produktu
Typowy cykl 퓓cia produktu na rynku
Cechy us퀅g jako produktw rynkowych
Planowanie marketingowe
Procedura dzia쿪 marketingowych w przedsibiorstwach
Elementy marketingu-mix
Istota marketingu mix
Orientacja marketingowa
Orientacja sprzeda퓇wa
Orientacja produkcyjna
Znaczenie marketingu dla gospodarki 턻iatowej
Znaczenia marketingu w skali mikroekonomiczej
Funkcje marketingu dla klientw
Popyt efektywny
Potrzeby cz쿽wieka
Pojcie marketingu
Istota marketingu
Czy jest Euro
Istota zarz켨zania
Podzia ubezpiecze
Cena us퀅gi ubezpieczeniowej
Fundusze zamknite
Fundusze rynku pieni轅nego
Fundusze papierw d퀅퓆ych
Fundusze hybrydowe
Fundusze indeksowe
Fundusz akcji
Dzia쿪lno뜻 brokerska w ubezpieczeniach
Dzia쿪lno뜻 agencyjna w ubezpieczeniach
Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych
Gwarancja ubezpieczeniowa
Ubezpieczenia finansowe
Ubezpieczenia kontraktowe eksportu
Certyfikat ubezpieczeniowy
Rodzaje ubezpieczenia generalnego
Umowa ubezpieczenia
Funkcje reasekuracji
Formy reasekuracji
Formy rozpraszania ryzyka
Kompensacyjne metody postpowania z ryzykiem
Prawa funkcyjne
Prawid쿽wo턢i ekonomiczne
Krzy퓇wa elastyczno뜻 popytu
Elastyczno뜻 dochodowa popytu
Czynniki okre턫aj켧e cenow elastyczno뜻 popytu
Popyt doskonale elastyczny
Popyt proporcjonalny
Popyt sztywny
Cenowa elastyczno뜻 popytu
Popyt
Rodzaje poda퓓
Czynniki warunkuj켧e rozmiary poda퓓
Rodzaje popytu
Podstawowe teorie pieni켨za
Gospodarka rynkowa - cechy
Podstawowe podmioty w gospodarce runkowej
Podmioty w gospodarce
Przekszta쿬enia w쿪sno턢iowe
W쿪sno뜻
Gospodarka nierynkowa
Optimum w sensie Patero
Alokacja zasobw
Analiza kosztw ca쿸owitych i kracowych
Wybr i jego skutki
Efekt dochodowy
Prawo Engla
Koszty ca쿸owite - definicja wzr oraz przyk쿪dowe zadanie z rozwi콄aniem
Cenowa mieszana elastyczno뜻 popytu
Paradoksy w ekonomii
Determinanty elastyczno턢i popytu
Wsp車czynnik elastyczno턢i dochodowej popytu
Determinanty poda퓓
Determinanty popytu
Rodzaje rynku
Organizacja Non profit
Towarzystwa budownictwa spo쿮cznego
Program dzia쿪lno턢i modernizacyjnej
Subprogram dotycz켧y remontw
Subprogram konserwacji
Utrzymanie nieruchomo턢i
Program dzia쿪lno턢i eksploatacyjnej
Program zarz켨zania nieruchomo턢iami - schemat
Cel programu zarz켨zania nieruchomo턢iami
Program zarz켨zania nieruchomo턢iami
Formy prywatyzacji komunalnych zasobw mieszkaniowych
Prywatyzacja komunalnych zasobw mieszkaniowych
Cele zarz켨zania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi
Cele strategiczne w zarz켨zaniu nieruchomo턢iami
Misja i wizja w zarz켨zaniu nieruchomo턢iami
Administrowanie nieruchomo턢i
Zarz켨zanie nieruchomo턢iami
Metoda stawki szacunkowej gruntu
Metoda pozosta쿽턢iowa w wycenie nieruchomo턢i
Podej턢ie mieszane w wycenie nieruchomo턢i
Metoda kosztw likwidacji
Metoda kosztw zast켺ienia w wycenie nieruchomo턢i
Technika wska펝ikowa w wycenie nieruchomo턢i
Technika elementw scalonych w wycenie nieruchomo턢i
Technika szczeg車owa w wycenie nieruchomo턢i
Podej턢ie kosztowe
Metoda zysku - dochodowo턢i
Metoda inwestycyjna w wycenie nieruchomo턢i
Podej턢ie dochodowe w wycenie nieruchomo턢i - procedura
Metoda analizy statystycznej rynku
Metoda porwnywania parami - procedura
Podej턢ie porwnawcze w wycenie nieruchomo턢i - procedura
Rzeczoznawca maj켾kowy
Nieruchomo턢i - proces
Kiedy potrzebujemy zna warto뜻 nieruchomo턢i
Warto뜻 bankowo - hipoteczna nieruchomo턢i
Warto뜻 katastralna nieruchomo턢i
Warto뜻 Rynkowa dla Wymuszonej Sprzeda퓓 (WRW)
Warto뜻 Rynkowa dla Aktualnego Sposobu U퓓tkowania (WRU)
Rodzaje warto턢i rynkowej nieruchomo턢i
Co wp퀉wa na warto뜻 nieruchomo턢i
Zu퓓cie 턳odowiskowe nieruchomo턢i
Zu퓓cie funkcjonalne nieruchomo턢i
Metoda Rossa
Bariery dzia쿪 planistycznych
Cechy organizacji
Zasady zarz켨zania wed퀅g Fayola
Role mened풽ra
Mechanizmy powstawania potrzeb aktywowanych przez reklam
Przedmiot i zakres analizy finansowej
Metoda SPACE
Strategie wobec SJB wynikaj켧e z macierzy BCG
Metody wspomagaj켧e wybr strategii
Analiza wra퓄iwo턢i NPV
Formu쿪 minimaksu
Formu쿪 miksyminu (maximinu)
Metody probabilistyczno-statystyczne
Metody korygowania efektywno턢i projektu inwestycyjnego
Analiza wra퓄iwo턢i projektw inwestycyjnych
Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych
Ryzyko przedsibiorstwa i jego w쿪턢iciela
촵d쿪 ryzyka w inwestowaniu
Warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych
Niepewno뜻 i ryzyko
Koncepcja 4C w marketingu - Patrz na biznes z perspektywy klienta
R璨nice midzy planowaniem strategicznym a operacyjnym
Koncepcje 4P 4C 7P
Zarz켨zanie operacyjne
Zarz켨zanie zintegrowane
Zarz켨zanie marketingiem
Trjwymiarowy efekt strategiczny
Czym jest produkt
Preferencje klientw
Obs퀅ga klienta
Misja logistyczna
Logistyka w dystrybucji
JIT - dok쿪dnie na czas
Efekt synergiczny kosztw
Ca쿸owite koszty logistyczne
Warto뜻 dodana
Us퀅ga logistyczna
System zarz켨zania
Istota marketingowowej strategii
Sterowanie
Segmentacja rynku
Rynek przedsibiorstw
Logistyka marketingowa
Logistyczna koncepcja zarz켨zania
Logistyka a marketing
Koszty logistyki
Koncepcja marketingowa
Koncepcja logistyki
Jako뜻 i jej definicje
Efektywno뜻 ekonomiczna
Kontroling
Metody portfelowe - analiza portfolio
Misja w przedsibiorstwie
Cechy strategii marketingowej
Planowanie strategiczne w marketingu
Informacja marketingowa
Proces zarz켨zania marketingowego - wg Mefferta
Nowoczesna koncepcja marketingu
Instrumenty polityki promocji w marketingu
Znaczenie pozytywnej opinii o przedsibiorstwie
Wybr po턳ednika
Jakie korzy턢i mo풽 da wsp車praca z po턳ednikiem
Niebezpieczestwa prowadzenia eksportu przez wewntrzn komrk przedsibiorstwa
Wady bezpo턳edniej dzia쿪lno턢i na rynku zagranicznym
Zalety bezpo턳edniego dzia쿪nia na rynku zagranicznym
Bezpo턳ednia i po턳ednia dzia쿪lno뜻 na rynkach zagranicznych
Czynniki decyduj켧e o wyborze kana퀅 dystrybucji
Jak dobra w쿪턢iw cen towaru eksportowanego
Co to jest dumping
Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen
Jak efekty skali produkcji mog wp퀉n길 na polityk cen
Jaki wp퀉w mog mie ceny konkurencji na ceny towarw eksportowanych
Podstawowe czynniki brane pod uwag przy ustaleniu cen towarw eksportowanych
Opakowanie jako element produktu mix
Czynniki sprzyjaj켧e i utrudniaj켧e wej턢ie na rynki midzynarodowe
Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych
Standaryzacja postpowania na rynkach zagranicznych
Jakie czynniki nale퓓 uwzgldni dokonuj켧 wyboru rynku zagranicznego
Midzynarodowe badania marketingowe
Grupy dzia쿪 cyklu marketingowego
Rozwj koncepcji marketingowej
Zalety i wady struktury dywizjonalnej
Struktura dywizyjna
Wady struktury funkcjonalnej
Zalety struktury funkcjonalnej
Etapy budowania struktury organizacji
Wyznaczniki rozpito턢i kierowania
Bariery planowania
Efektywny menad풽r
Model Vroma Vettona Jago
Motywowanie
Struktura konglomeratowa
Organizacja organiczna
Cykl 퓓cia organizacji
Decentralizacja i centralizacja
Zalety i wady delegowania uprawnie
Rozpito뜻 zarz켨zania i kierowania
Role mened풽rskie
Rodzaje menad풽rw
Funkcje procesu zarz켨zania
Organizacja i jej zasoby
Weber i biurokratyczny model organizacji
14 zasad zarz켨zania Fayola
Fayol i teza Fayola
Podej턢ie sytuacyjne w zarz켨zaniu
Systemowe podej턢ie do organizacji
Ilo턢iowe podej턢ie do zarz켨zania
Behawioralne podej턢ie do zarz켨zania
Klasyczne podej턢ie do zarz켨zania
Szko쿪 behawioralna
Wady grupowego podejmowania decyzji
Korzy턢i grupowego podejmowania decyzji
Funkcje logistyczne opakowa
Funkcje opakowa
List zastawny
Bank hipoteczny
WARSET
Eurologistyka
Mno퓆ik inwestycyjny
Kracowa sk쿽nno뜻 do oszczdzania - definicja wzr i zadanie z rozwi콄aniem
Rwnowaga na rynku towarw
Krzywa agregatowego popytu
Agregatowa poda
Agregatowy popyt
Produkcja faktyczna
Produkcja potencjalna
Potrzeba osi켫ni唯
Potrzeby przynale퓆o턢i
Potrzeba w쿪dzy
Teoria motywacji osi켫ni唯
Potrzeby fizjologiczne
Potrzeba bezpieczestwa
Potrzeba przynale퓆o턢i
Potrzeba samorealizacji
Teoria A Maslova
Potrzeba
Kana퀉 dystrybucji
Elementy marketingu mix
Rodzaje przywdztwa
Zabezpieczenia kredytw
Mapa grup strategicznych
Funkcje konfliktu w organizacji
Strategie adaptacyjne
Strategia omijania konkurentw
Strategia selektywnego oddzia퀉wania
Strategie obronne
Strategia frontalnej konfrontacji
Styl impulsywny
Style kierowania wg sposobu podejmowania decyzji kierowniczych
Styl partycypacyjny
Teoria Z
Teoria Y
Styl kierowania X
Autokrata 퓓czliwy
Autokrata surowy
Kierownik - autokrata
Styl tradycyjny
Przywdztwo kierownicze
Poziomy produktu
Teorie procesu
Model stosunkw wsp車dzia쿪nia
Tradycyjny model motywacji
Znaczenie motywacji
Rywalizacja
Zarz켨zanie konfliktem
Proces konfliktu
Przyczyny konfliktw
Grupy nieformalne
Grupy formalne
Konflikt w organizacji
Eurokorytarze transportowe
Kana eurologistyczny synchroniczny
Kana eurologistyczny
Model du Ponta
Model Portera
Leasing
Forfaiting
Windykacja
Monopol a konkurencja doskona쿪
Dyskryminacja cenowa
Krtkookresowa rwnowaga monopolu
Cena monopolowa
Monopol pe쿻y
Rwnowaga w d퀅gim okresie czasu
Rwnowaga w krtkim okresie czasu
Konkurencja doskona쿪 - za쿽풽nia modelu
Korzy턢i skali produkcji
Koszty marginalne w krtkim okresie czasu
Koszty rachunkowe i ekonomiczne
Linia jednakowego kosztu
Izokwanty produkcji
Efekty skali produkcji
Prawo malej켧y przychodw
Produkcja
Efektywno뜻 techniczna
Elastyczno뜻 punktowa
Funkcje ubezpieczenia OC
Polisa
Cechy Umowy Ubezpieczeniowej
Zasada ustalania sk쿪dki ubezpieczeniowej
Risk management
Funkcje ubezpiecze gospodarczych
Ubezpieczenia l켨owe
Ubezpieczenia dobrowolne
Ubezpieczenia obowi콄kowe
Ubezpieczenia na 퓓cie
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia maj켾kowe
Ubezpieczenia gospodarcze
Funkcje finansowe ubezpiecze gospodarczych
Klasyfikacja ubezpiecze
Rozwj ubezpiecze w Polsce
Regu쿪 maksymalnego obci굻enia
Regu쿪 przesuni唯
Ryzyko systemowe
Ryzyko strategiczne
Ryzyko walutowe
Ryzyko p퀉nno턢i
Cechy akcji
Ceny walorw - akcji
Podzia퀉 obligacji
Podzia papierw warto턢iowych
Papier warto턢iowy
Cechy gie쿭y
Funkcje ubezpiecze
Czym jest regres
Franszyza integralna
Franszyza redukcyjna
Odszkodowanie
Sk쿪dka ubezpieczeniowa
Podzia ubezpiecze gospodarczych
Dzia쿪lno뜻 ubezpieczeniowa
Us퀅ga ubezpieczeniowa
Ryzyko towarowe
Ryzyko rynkowe
Ryzyko transakcyjne
Co to jest ryzyko
Podej턢ia w zarz켨zaniu ryzykiem
Identyfikacja ryzyka
Korzy턢i z istnienia funduszy emerytalych
Dochody funduszy inwestycyjnych
Korzy턢i z inwestowania w fundusze inwestycyjne
Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Rodzaje funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Ubezpieczenia morskie
Koasekuracja
Reasekuracja obligatoryjna
Wady ubezpieczenia
Geneza ubezpiecze spo쿮cznych
Elementy systemu zarz켨zania zasobami ludzkimi
Przyczyny wzrostu znaczenia zarz켨zania zasobami ludzkimi
Istota zarz켨zania zasobami ludzkimi
Istota zarz켨zania strategicznego
Media policy
Techniki wspomagaj켧e PR
Styl demokratyczny
Styl liberalny
Styl autokratyczny
Koszty procesw logistycznych
Za쿽풽nia koncepcji Lean Production
Sk쿪dniki procesw informacyjnych logistyki
Procesy logistyczne - fundament skutecznego zarz켨zania 쿪cuchem dostaw
Problemy globalne
Abraham Maslow
Artefakty
Normy w organizacji
Skutki transformacji systemowej i gospodarczej
Plan Balcerowicza
Restrukturyzacja a prywatyzacja
Zasada rosn켧ych kosztw marginalnych
Prawo popytu rynkowego
Prawo poda퓓 rynkowej
Przewidywanie cen relatywnych
Dobro komplementarne
Substytuty
Gusty i preferencje zakupowe
Dochody konsumentw
Zasada optymalizacji decyzji
Zasoby
Indeks dynamiki
Rwnanie linii regresji
Miary 턢is쿽턢i zwi콄ku midzy cechami
Miary zmienno턢i
Etapy badania statystyczneg
Cecha statystyczna
Populacja statystyczna
Badanie statystyczne
Wsp車czynnik ufno턢i
Zbie퓆o뜻 do rozk쿪du normalnego
Rozk쿪d estymatora w prbie
Losowanie niezale퓆e
Estymacja przedzia쿽wa
Estymacja punktowa
Parametr zbiorowo턢i generalnej
Estymacja
Charakterystyka 턳ednich
Mediana
Rozk쿪d empiryczny badanej cechy
Dominanta (moda)
Zakres us퀅g spedycyjnych
Definicje z zakresu zapasw
Analiza towarw ABC oraz XYZ
Magazynowanie
Zalety stosowania EDI w gospodarce
Zasady obliczania liczby kontrolnej kodu kreskowego
Kod ci켫퀉 nieci켫퀉 numeryczny alfanumeryczny
No턭iki informacji wykorzystywane w AI towarw
Koszty opakowa w stosunku do warto턢i towaru
Koszty logistyczne a warto뜻 produktu
Macierz logistyczna
Obszary funkcjonalne logistyki w gospodarce
Istota logistyki
Kryteria z Maastricht
Model akceleratora
Cykl koniunkturalny - podzia
Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowa
Asocjacja s쿽wna
Techniki projekcyjne
Koncepcja piciu S
Sukces w prowadzeniu wywiadw grupowych
Cechy szczeglne zogniskowanych wywiadw grupowych
G농wne kategorie argumentw uzasadniaj켧ych istotno뜻 bada jako턢iowych
Jako턢iowe badania martketingowe
Pytania otwarte
Zasady budowy kwestionariusza
Badania ilo턢iowe
Zalety bada wtrnych
Dane w badaniach marketingowych
Mobbing
Reklama kooperatywna
Merchandising wizualny
Funkcje marki
Opakowania
Hipermarkety
Organizacja wirtualna
Metody bada socjologicznych
Rachunek kosztw Kaizen
Rachunek kosztw dzia쿪 (Activity-Based Costing - ABC)
Rachunek kosztw procesw
Bud풽towanie kosztw dzia쿪
Rachunek kosztw dzia쿪 ABC
Bud풽t
Kalkulacja zleceniowa
Analiza wra퓄iwo턢i
Amortyzacja jako koszt
Rekrutacja segmentowa
Dyskonta cenowe
System informacji marketingowej
System Just In Time
Metoda kanban
P퀉nno뜻 finansowa
Zarz켨zanie gotwk
Zarz켨zanie zapasami
Marketing polityczny
Akcje
Rodzaje cen obligacji
Reklama ukryta
Znaczenie reengineeringu
Reengineering w zarz켨zaniu
Sponsoring w marketingu
Promocja sprzeda퓓
Akwizycja
Public relations firmy
TQM a ISO
Cz쿽wiek w TQM
Teoria Johna S. Oaklanda
Funkcje znaku towarowego
Znak handlowy
Nazwa handlowa
Przedsibiorczo뜻 wg Kenta
Przedsibiorczo뜻 wg Petera Druckera
Cechy przedsibiorcy
Definicja przedsibiorcy
Przedsibiorstwo sprywatyzowane - zasady dzia쿪nia
Prywatyzacja
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
Prywatyzacja po턳ednia
Prywatyzacja bezpo턳ednia
Przyczyny prywatyzacji
Marketing globalny firmy
Kurs walutowy
Fundusze specjalne
Formy kapita퀅 w쿪snego
Kapita obrotowy
Trend
Analiza techniczna
Korporacje transnarodowe
Zakres kontroli operacyjnej
Mechanizm konkurencji
Narzdzia TQM
Kompleksowe Zarz켨zanie Jako턢i TQM
Znaczenie lean management
Strategiczna jednostka biznesu
Proces zarz켨zania marketingowego
Etapy rozwi콄ywania problemw decyzyjnych
Wymiary zarz켨zania
Instytucjonalizacja i formalizacja organizacji
Przyczyny oporw wobec zmian
Typy innowacji
Innowacja
Systematyczna innowacja wg Druckera
Joseph Schumpeter o innowacjach
Innowacje produktowe we wsp車czesnej bankowo턢i
Operacje z handlu zagranicznym
Konferencja Ministerialna WTO w Seattle
Porozumienie w sprawie Tekstyliw Odzie퓓 ATC
Powstanie GATT
Dystrybucja jako element marketingu mix
Stopa zysku z kapita퀅 ROE
Stopa zwrotu z aktyww ROA
Wska펝ik rentowno턢i brutto
Rentowno뜻 banku
Typowa analiza rynku
Si쿪 przetargowa nabywcw jako czynnik konkurencji
Si쿪 przetargowa dostawcw jako czynnik konkurencji
Elementy wzorcowej analizy rynku
Konkurencja doskona쿪
Konkurencja
Koniunktura makroekonomiczna
Nisza rynkowa
Kryteria klasyfikacji rynkw
Identyfikacja konkurencji przedsibiorstwa
Simultaneous Engineering
Total Quality Control
쫞odkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
WTO
GATT
Cykl 퓓cia produktu na rynku
Reprywatyzacja
Sposoby prywatyzowania
Podzia prywatyzacji
Cele prywatyzacji
W쿪sno뜻pastwowa a prywatna
Rozpito뜻 kierowania a szczeble zarz켨zania
Podej턢ie dochodowe w wycenie nieruchomo턢i
Podej턢ie porwnawcze w wycenie nieruchomo턢i
Podej턢ie kosztowe w wycenie nieruchomo턢i
Podej턢ia wyceny nieruchomo턢i
Definicja rynku nieruchomo턢i
Przedmiot obrotu na rynku nieruchomo턢i
Czym jest wycena nieruchomo턢i
Cele wyceny nieruchomo턢i
Funkcje wyceny
Wycena nieruchomo턢i
Podzia rynku nieruchomo턢i
Rynek nieruchomo턢i
Czynsz najmu
Zarz켨zanie nieruchomo턢i
Udzia w nieruchomo턢i wsplnej
Uchwa쿪 wsplnoty mieszkaniowej
S퀅풽bno뜻 osobista
S퀅풽bno뜻 gruntowa
S퀅풽bno뜻
Powierzchnia u퓓tkowa lokalu
Najemca
Nieruchomo뜻 wsplna
Nieruchomo뜻 lokalowa
Nieruchomo턢i gruntowe
Definicja nieruchomo턢i
Zarz켨ca nieruchomo턢i
Kataster nieruchomo턢i
Czynniki wp퀉waj켧e na ekonomiczn warto뜻 nieruchomo턢i
Rodzaje ryzyka w inwestowaniu w nieruchomo턢i
Warto뜻 bankowo hipoteczna nieruchomo턢i
Warto뜻 rynkowa nieruchomo턢i
Warto뜻 odtworzeniowa nieruchomo턢i
Warto뜻 rynkowa nieruchomo턢i wg IVSC oraz TEGOVA
Czynniki maj켧e wp퀉w na warto뜻 nieruchomo턢i
Zabezpieczenia rzeczowe kredytw
Zabezpieczenia osobiste kredytw
Zabezpieczenie kredytu
Ryzyko kredytowe
Rodzaje hipotek
Kredyt gotwkowy
Kredyt p쿪tniczy
Kredyt otwarty
Kredyty obrotowe
Kryteria klasyfikacji kredytw
Dzia쿪lno뜻 kredytowa banku
Umowa kredytu
Kultura organizacji
Wdra풹nie lean management
Decentralizacja zarz켨zania
Cechy lean management
Krzywa Laffera
Zasady polityki bud풽towej
Deficyt bud풽tu pastwa
Pojcie bud풽tu pastwa
Rodzaje bud풽tw JST
Bud풽t jednostki samorz켨u terytorialnego (JST)
Keynesowska teoria bezrobocia
Korzy턢i analiza FMEA
Etapy analizy FMEA
Zastosowanie analiza FMEA
Bezrobocie z wyboru
Bezrobocie utajone
Bezrobocie naturalne
Bezrobocie sezonowe
Bezrobocie technologiczne
Bezrobocie strukturalne
Bezrobocie koniunkturalne
Bezrobocie frykcyjne
Bezrobocie - podstawowe definicje
FMEA procesu
FMEA wyrobu - konstrukcji
Cele analizy FMEA
Koncepcja analizy FMEA
Bud풽t pastwa - funkcje
Cechy bud풽tu pastwa
Funckej Skarbu Pastwa
Ewolucja bud풽tu w Polsce do roku 2001
Etymologia s쿽wa bud풽t
Rozwj systemu bankowego w Polsce
Historia pieni켨za i kredytu
Dochody gminy
Wydatki JST
Dochody JST
Bud풽t gminy
Operacje na rynku midzybankowym
REPO
Certyfikaty depozytowe
Rezerwa obowi콄kowa
Bony kasowe
Obligacje
Depozyty oszczdno턢iowe
Depozyty bie엽ce
촵d쿪 턳odkw gromadzonych przez bank w operacjach biernych
Metoda naturalna
Metoda degresywna
Amortyzacja
Przyczyny powstania CEFTA
Czym jest CEFTA
CEFTA
Oglna charakterystyka biznes planu
Skrcona wersja biznes planu
Istota planowania
Six sigma
Teoria rzeczywistego konfliktu
Arbitra
GRIT
Strategia co za co
Konflikt o sumie zerowej
Konflikt interpersonalny
Teoria wyrozumowanego dzia쿪nia
Model wypracowania prawdopodobiestw
Teoria porwna spo쿮cznych
Schematy Ja
Dwuczynnikowa teoria emocji
Korelacja pozorna - definicja cechy i przyk쿪d
Szacowanie wsp車zmienno턢i
Efekt uporczywo턢i
Oszczdno뜻 poznawcza
Poznanie spo쿮czne
Przejcia
Fuzja
Definicja franczyzy
Traktat z Maastricht
Europejski System Walutowy
Makdonalizacja
Globalny rynek finansowy
Market Value Added
Economic Value Added
Value Based Management
Shareholder value added
Przep퀉wy pieni轅ne przypadaj켧e na jedn akcj sp車ki
Bud풽towanie
Zarz켨zanie zasobami ludzkimi
Zarz켨zanie innowacyjne
Elementy zarz켨zania marketingowego
Strategia niszy rynkowej zr璨nicowanej koncentrycznie
Strategia niszy rynkowej
Strategia zr璨nicowana
Przywdztwo pod wzgldem kosztw
Strategia konkurencji Portera
5 si Portera - omwienie
Mikrootoczenie
Optimum Pareta
Ekonomia matematyczna
Kracowa produktywno뜻
Elastyczno뜻 popytu - wzr
Popyt kracowy
Elastyczno뜻 substytucji
Funkcja u퓓teczno턢i
Sposoby finansowania deficytu bud풽towego
Bariery wej턢i do sektora
Schemat biznes planu
Funkcje biznes planu
Opracowanie biznes planu
Plan biznesowy
Koncepcja biznes planu
Marketingowy system informacyjny
Test preferencji
G농wne cele bada marketingowych
Badania marketingowe
Badania ankietowe
Analiza wska펝ikowa
Rachunek zyskw i strat
Bilans
Wycena przedsibiorstwa
Metody wyceny warto턢i firmy
Analiza progu rentowno턢i
Koszty finansowe
Koszty wynagrodze
Koszty amortyzacji
Analiza kosztw w praktyce
Koszt kapita퀅 w쿪snego
Kapita퀉 obce
Finansowanie
Zmiany kapita퀅 pracuj켧ego
Zarz켨zanie 턳odkami pieni轅nymi
Rentowno뜻
Wska펝ik gotwkowej p퀉nno턢i
Wska펝ik podwy퓋zonej p퀉nno턢i
Wska펝ik bie엽cej p퀉nno턢i
P퀉nno뜻 finansowa przedsibiorstwa
Kapita w쿪sny
Maj켾ek obrotowy
Maj켾ek trwa퀉
Cele analizy
Feasibility study
Elementy biznesplanu
Business plan
Struktura biznes planu
Biznesplan
Cele biznes planu
Franchising midzynarodowy
Franchising konwersyjny
Subfranchising
Franchising wielokrotny
Franchising bezpo턳edni
Franchising mieszany
Franchising us퀅gowy
Franchising dystrybucyjny
Franchising produkcyjny
Business format franchising
Rodzaje franchisingu
Franczyza
Analiza kosztw
Potrzeby ludzkie wed퀅g Maslova
Rodzaje potrzeb ludzkich
Rachunek ekonomiczny
Funkcje ceny
Zasada racjonalnego gospodarowania
D퀅g publiczny
Ekonomiczne konsekwencje deficytw bud풽towych
Rodzaje deficytu bud풽towego
Deficyt bud풽towy
Bank 턻iatowy
Adam Smith i ekonomia klasyczna
Merkantylizm
Nominalizm
Arystoteles i jego polityka
Ksenofont w ekonomii
David Ricardo
Niewidzialna rka rynku
Prawo poda퓓
Prawo popytu
Szko쿪 klasyczna w ekonomii
Francois Quesney
James Stuart
David Hume
William Petty
Liberalizacja rynku
Ilo턢iowa teoria pieni켨za
Okresy merkantylizmu
Tomasz z Akwinu
Augustyn z Hipony
Epikur
Arystoteles
Fordyzm
Teoria lokalizacji przemys퀅 Alfreda Webera
Lokalizacja
Kierunki geografii ekonomicznej
Koszt przecitny
Koszt kracowy
Zysk normalny
Utarg
Popyt 낢czny
Popyt substytucyjny
Popyt komplementarny
Elastyczno뜻 poda퓓
Krzywa poda퓓
Dobro podrzdne
Dobro luksusowe
Dobro podstawowe
Dochodowa elastyczno뜻 popytu
Mieszana elastyczno뜻 popytu
Elastyczno뜻 cenowa popytu
Popyt nieelastyczny
Elastyczno뜻 jednostkowa
Popyt elastyczny
Elastyczno뜻 popytu
Efekt Veblena (Efekt snoba)
Efekt Giffena
Kracowa stopa substytucji - definicja wzr i zadanie z rozwi콄aniem
Rwnowaga konsumenta
Krzywa obojtno턢i
Krzywa ograniczenia bud풽towego
Zasada malej켧ych przychodw
Krzywa mo퓄iwo턢i produkcyjnych
Koszt alternatywny w mikroekonomii
Zasady racjonalnego dzia쿪nia
Problem ekonomiczny
Ekonomia pozytywna
4P
Definicja marki wg American Marketing Association
Rodzaje kontroli marketingowej
Reklama radiowa
Reklama telewizyjna
Dystrybucja intensywna
Dystrybucja wy낢czna
Cykl 퓓cia produktu - fazy
Korzy턢i z wdro풽nia CRM
Customer Relationship Management
CRM
Prawa marki
Cykl 퓓cia marki
Cechy marki
Klasyfikacja asortymentw
Asortymentacja
Analiza cenowej struktury rynku
Cenowa struktura rynku
Zakres analizy rynku
Alians strategiczny
Zarz켨zanie strategiczne
Restrukturyzacja rozwojowa
Restrukturyzacja naprawcza
Restrukturyzacja antycypacyjna
Restrukturyzacja kreatywna
Rozpito뜻 kierowania
Teoria X i Y
Renta
Dyskonto
Kapitalizacja
Warto뜻 bie엽ca
Oprocentowanie z쿽퓇ne
Oprocentowanie proste
Stopa zwrotu
Restrukturyzacja
Rodzaje restrukturyzacji
Operacje reverse repo
Operacje repo - istota
Operacje otwartego rynku - podzia
Operacje otwartego rynku
Cechy kredytu lombardowego
Niezale퓆o뜻 banku centralnego - NBP
Rola banku centralnego
Funkcje banku centralnego
Koncepcja celw polityki pieni轅nej
Monetaryzm
Popyt na pieni켨z
Baza monetarna
Wynik finansowy netto
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy z dzia쿪lno턢i operacyjnej
Wynik finansowy ze sprzeda퓓
Wynik finansowy
Rwnanie linii bud풽towej
Substytucyjno뜻
Nadwy퓃a konsumenta
Prawo wyrwnywania u퓓teczno턢i kracowych
Prawo malej켧ej u퓓teczno턢i kracowej
Racjonalny wybr konsumenta
Optymalizacja decyzji
Koszty zmienne
Koszty sta쿮
Koszty
U퓓teczno뜻 kracowa - omwienie wzr oraz przyk쿪dowe zadanie
U퓓teczno뜻 ca쿸owita - definicja i przyk쿪dowe zadanie z rozwi콄aniem
Rzadko뜻
Niezale퓆o뜻 banku centralnego
Historia bankw centralnych
System EAN
Standardy kodw kresowych
Analiza ABC
Rachunek kosztw
Rachunek kosztw pe쿻ych
Prognoza przedzia쿽wa
Funkcje prognozy
Prognoza ekonometryczna
Przywdztwo
Natura ludzka
Socjologia
Zarz켨zanie przez cele - istota
Etapy selekcji pracowanikw
PNB
PKB
Czym s negocjacje
Przyczyny cyklw koniunkturalnych
Fazy cyklu koniunkturalnego
Szko쿪 racjonalnych oczekiwa
Szko쿪 poda퓇wa
Monetary턢i
Keynes
Szko쿪 klasyczna
Fazy cyklu gospodarczego
Rodzaje waha w gospodarce
Cykl koniunkturalny
Bud풽t zadaniowy
Funkcja integracyjna
Funkcja demokratyczna
Funkcja promocyjna
Funkcja optymalizacji lub marnotrawstwa
Funkcja zarz켨zania
Bud풽t jednostki samorz켨u terytorialnego
Europejska Karta Samorz켨u Terytorialnego
Wojewdztwo
Powiat
Gmina
Zadania Rady Bankowo턢i Elektronicznej
Kierunki socjologiczne
Prekursorzy socjologii jako nauki
Platon
Nicolo Machiavelli
Arystoteles jako autor Polityki
Behawioryzm
Grupowe podejmowanie decyzji
Funkcje celw
Etapy planowania
Struktura organizacyjna przedsibiorstwa
Podej턢ia do sformalizowanego planowania strategicznego
Sformalizowany sposb planowania strategicznego
Planowanie strategiczne
Trzy sposoby opracowania strategii wg Mintzberga - charakterystyka i przyk쿪dy
Misja organizacji
Rola organizacji
Kontrola
Zarz켨zanie przez cele
Model 턢ie퓃i do celu
Robert Tannenbaum
Rensis Likert
Umiejtno턢i i role kierownicze
Proces kierowania
Cechy doskona퀉ch firm
Wycena przedsibiorstwa - metody dochodowe
Trzy poziomy analizy rynku
Produkt
Ch쿽nno뜻 rynku
Zasady analizy rynku
Rynek
Projektowanie systemu wywiadu o konkurencji
Ocena s쿪bych i silnych stron konkurencji
Struktura organizacyjna
Negocjacje
Rodzaje bezrobocia
Funkcje bud풽tu pastwa
Bud풽t pastwa - plan finansowy
Polityka pieni轅na
Agregat pieni轅ny M0
Agregat pieni轅ny M3
Agregat pieni轅ny M2
Agregat pieni轅ny M1
Pieni켨z i jego znaczenie
Metody liczenia produktu narodowego brutto
PNB (Produkt Narodowy Brutto)
Makroekonomia
Reklama
Metody propagandowe
Propaganda
Press releases
Komunikacja niewerbalna
Klasyfikacja bada marketingowych 2
Klasyfikacja bada marketingowych
Oglne zasady marketingu
Marketing STP
Merchandising
Merchandising sprzeda퓓
Marketing globalny
Zasady budowania strategii
Business process reengineering
Planowanie w przedsibiorstwie
Cele benchmarkingu
Podstawowe zadania stawiane logistyce
Za쿽풽nia systemu MRP
Logistyka utylizacji
Logistyka dystrybucji
Logistyka produkcji
Logistyka zaopatrzenia
Trzy rozumienia znaczenia logistyki
Przyczyny rozwoju koncepcji logistycznych
Efficient Consumer Response
Koncepcja kosztw globalnych - Nowa wizja zarz켨zania logistyk
Skuteczne zarz켨zanie logistyczne
Predykcja ekonometryczna
Analiza mikrootoczenia
Makrootoczenie
Analiza strategiczna
Pasywne ryzyko kredytowe
Aktywne ryzyko kredytowe
Bazowe stopy procentowe
Operacje otwartego rynku typu warunkowego
Niemiecko-jakoski model systemu bankowego
Operacje Repo
Umowa kredytowa
Rodzaje kart p쿪tniczych
Ryzyko kredytowe banku
Ryzyko utraty p퀉nno턢i banku
Czynne operacje bankowe
Bierne operacje bankowe
Rodzaje kredytw
Kredyt bankowy
System ELIXIR
System SYBIR
KIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa
Produkty bankowe
Bank jako przedsibiorstwo
System informacji marketingowych
Logistics Information System