Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

uchwalanie budżetu gminy | strategia sprzedaży | instrumenty polityki fiskalnej | marketing miasta | analiza techniczna | obligacje | dystrybucja | zarządzanie majątkiem obrotowym | gotowy biznes plan | analiza fundamentalna | operacje bankowe | geografia gospodarcza |

Wykłady z marketingu międzynarodowego

Opracowanie teoretyczne z marketingu międzynarodowego: definicja i wymiary marketingu międzynarodowego, marketing zagraniczny, sublokalny (regionalny), globalny, internacjonalizacja firm, czynnikami decydującymi o wejściu na rynki zagraniczne (zewnętrzne i wewnętrzne), otoczenie marketingowe (ekonomiczne, technologiczno - środowiskowe, polityczno - prawne, kulturowe), sposoby wchodzenia na rynki zagraniczne, eksport bezpośredni i pośredni, finansowanie eksportu i sposoby płatności, produkcja za granicą (montaż, kontrakt produkcyjny, licencja - jej wady i zalety, joint-venture, franchising i jego rodzaje), zagraniczne inwestycje bezpośrednie (greenfield – budowa zakładu od podstaw, fuzje, zakup przedsiębiorstwa), polityka produktu na rynkach zagranicznych, standaryzacja, adaptacja (+ przykłady rynkowe), marka globalna, branding i private branding, polityka promocji, reklama i jej uwarunkowania, polityka cenowa, kształtowanie cen na rynkach międzynarodowych, polityka dystrybucji, kanały dystrybucji, analiza kanału tradycyjnego (klasycznego) - jego wady i zalety, kanał nowoczeny, zachowania negocjacyjne. (29 stron)

Podobne opracowania: #marketing międzynarodowy #ściąga z marketingu międzynarodowego


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wykłady z marketingu międzynarodowego należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing międzynarodowy

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wykłady z marketingu międzynarodowego pobrały na dysk również:
Test z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 12)
Marketing globalny - referat (Liczba stron: 11)
Zagadnienia z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 16)
Marketing międzynarodowy - praca (Liczba stron: 29)
Test z marketingu (Liczba stron: 6)
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (Liczba stron: 6)


Krótko, ale na temat:
Otoczenie marketingu międzynarodowego - Kształtują następujące elementy: - warunki społeczne i kulturowe, - system polityczny, - konkurencja na rynku, - wpływ gospodarki innych krajów na dany rynek, - prawo gospodarcze, finansowe, system walutowy. Jedna z istotnych różnic między marketingiem krajowym i międzynarodowym polega na tym, że w przypadku marketingu międzynarodowego...
Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych - Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix na wszystkich rynkach, na których działa przedsiębiorstwo. Nie należy go mylić z marketingiem globalnym, który oznacza marketing światowy, gdyż marketing standaryzowany nie musi być wcale...
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - To działalność o charakterze regulacyjnym, ukierunkowana na efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie działającym na rynku międzynarodowym. Analiza istoty, znaczenia, kontekstu i strategicznych aspektów międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi stanowi podstawę dalszych rozważań obejmujących: kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami...
Formy szkolenia dla kierowników i pracowników - To: 1. Trening poprzez pracę: zleca się wykonanie pracownikowi trudnych i odpowiedzialnych zadań. Uczenie się działania grupowego i grupowego rozwiązywania problemów; oparta na wymianie osób 2. Gry kierownicze: uczą podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacjach zbliżonych do tych, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo 3. Konferencje:...
Marketing międzynarodowy - Obejmuje znacznie więcej problemów, niż tylko eksport. Prowadząc eksport firma sprzedaje swoje towary poza granicami kraju. Marketing międzynarodowy może agregować firmę w następujące rodzaje działań: - produkcję za granicą, - posiadanie zagranicznej filii, - joint venture lub alians strategiczny z inną,...


Nowe artykuły: Artykuł 28 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 45 nagrodzony