Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

mix marketingowy | analiza rynku | konsument | cash flow | matematyka ekonomiczna | system informacji marketingowej | funkcja trendu | wahania koniunkturalne | kompetencje pracownika | elastyczność popytu | kierowanie | system MRP |

Zagadnienia z marketingu międzynarodowego

Zagadnienia z marketingu międzynarodowego omówione na zasadzie pytanie - odpowiedź, a w nich m.in.: rozwój koncepcji marketingowej, stopnie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, analiza otoczenia przedsiębiorstwa, międzynarodowe badania marketingowe i rynku, wyboru rynku zagranicznego, standaryzacja na rynkach zagranicznych, formy działania na takich rynkach, opakowanie jako element produktu mix, nazwa, znak firmowy i handlowy jako element produktu, podstawowe czynniki przy ustaleniu cen towarów eksportowanych, cena i polityka cenowa, dumping, poziomy kanałów dystrybucji wg Philipa Kotlera (+ schemat), pośrednicy, public relations, corporate identity. (16 stron)

Podobne opracowania: #marketing międzynarodowy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zagadnienia z marketingu międzynarodowego należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing międzynarodowy

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zagadnienia z marketingu międzynarodowego pobrały na dysk również:
Test z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 12)
Marketing globalny - referat (Liczba stron: 11)
Wykłady z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 29)
Marketing międzynarodowy - praca (Liczba stron: 29)
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (Liczba stron: 6)
Podstawy marketingu (Liczba stron: 22)


Krótko, ale na temat:
Otoczenie marketingu międzynarodowego - Kształtują następujące elementy: - warunki społeczne i kulturowe, - system polityczny, - konkurencja na rynku, - wpływ gospodarki innych krajów na dany rynek, - prawo gospodarcze, finansowe, system walutowy. Jedna z istotnych różnic między marketingiem krajowym i międzynarodowym polega na tym, że w przypadku marketingu międzynarodowego...
Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych - Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix na wszystkich rynkach, na których działa przedsiębiorstwo. Nie należy go mylić z marketingiem globalnym, który oznacza marketing światowy, gdyż marketing standaryzowany nie musi być wcale...
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - To działalność o charakterze regulacyjnym, ukierunkowana na efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie działającym na rynku międzynarodowym. Analiza istoty, znaczenia, kontekstu i strategicznych aspektów międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi stanowi podstawę dalszych rozważań obejmujących: kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami...
Marketing międzynarodowy - Obejmuje znacznie więcej problemów, niż tylko eksport. Prowadząc eksport firma sprzedaje swoje towary poza granicami kraju. Marketing międzynarodowy może agregować firmę w następujące rodzaje działań: - produkcję za granicą, - posiadanie zagranicznej filii, - joint venture lub alians strategiczny z inną,...
Marketing w handlu i usługach - Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą sprzedażą produktów fizycznych. Analitycznie, marketing w usługach wiąże się z firmami usługowymi, których działalność ogranicza się do udzielania klientom określonych usług. W przypadku marketingu...


Nowe artykuły: Artykuł 21 Nowy | Zobacz też: Artykuł 31 dla studentów