Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

wykłady z logistyki | magazynowanie | zarządzanie wiedzą | Plan Marshalla | mikrootoczenie | prognoza sprzedaży | misja | analiza statystyczna | zarządzanie strategiczne | metody amortyzacji | proces produkcyjny | ekonomiczna wartość dodana |

Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach

Skład opracowania: geneza i definicja marketingu politycznego oraz dwa obszary jego funkcjonowania, kanały komunikacji, organizacja sztabu wyborczego i jego zadania, strategia marketingowej w czasie kampanii wyborczych, reklama polityczna, image, public relations i jego cele, publicity, slogan wyborczy, plakaty, najważniejsze osobami w sztabie, masowa promocja w czasie kampanii wyborczej, etyka postępowania, lobbing. (19 stron)

Podobne opracowania: #marketing polityczny #marketing wyborczy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach pobrały na dysk również:
Marketing wyborczy - referat (Liczba stron: 11)
Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji (Liczba stron: 7)
Podstawy marketingu (Liczba stron: 22)
Rola banku centralnego - referat (Liczba stron: 18)
Promocja jako narzędzie marketingu (Liczba stron: 10)
Rola i znaczenie ryzyka strategicznego (Liczba stron: 13)


Krótko, ale na temat:
Funkcje zarządzania marketingowego - To: 1. Funkcje przygotowawcze - gromadzenia informacji rynkowej, badanie rynku, planowanie produktu i programu asortymentowego, kalkulacja i stanowienie cen, organizowanie systemu dystrybucji, planowanie działań promocyjnych, kontrola i analiza wyników marketingu 2. Funkcje wykonawcze- reklama, promocja sprzedaży, bezpośrednia obsługa klientów, ekspedycja towarów, transport...
Rola menedżera a rola lidera - Rola menedżera: - orientacja na teraźniejsze struktury - planowanie - organizowanie - kontrolowanie - kierowanie pracownikami - efektami pracy jest: stabilność, porządek, przewidywalność, utrzymanie stanu obecnego Rola lidera: - orientacja na przyszłość - formułowanie wizji - formułowanie strategii - trafne łączenie ludzi i zadań - motywowanie - inspirowanie - dawanie przykładu - efektem pracy...
Role kierownika - według Mintzberga - Henry Mintzberg wyróżnił następujące role kierownika: 1. Interpersonalne - rola reprezentacyjna, przywódcy (zatrudnianie, szkolenie, motywowanie), łącznika między ludźmi. 2. Informacyjne - rola monitora (poszukiwanie informacji), upowszechniającego, rzecznika wobec osób spoza jednostki lub organizacji. 3. Decyzyjne - rola przedsiębiorcy (udoskonalanie jednostki), przeciwdziałającego zakłóceniom, rozdzielającego...
Misja firmy i jej rola - Podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców. Określenie misji wymaga znalezienia odpowiedzi na pytania: czyje i jakie potrzeby gotowe jest zaspokoić przedsiębiorstwo? Deklaracja misji obejmuje: sformułowany główny cel tzn. co przedsiębiorstwo chciałoby osiągnąć,...
Funkcje reklamy - Reklama jest ważnym składnikiem promocji polegającej na przekazywaniu informacji związanych z jakąś koncepcją, produktem lub usługą w celu wywołania przychylności odbiorcy i spowodowania jego działań zgodnych z zamierzeniem nadawcy. Ale reklama to coś więcej niż sposób rozpowszechniania informacji o produkcie....


Nowe artykuły: Artykuł 16 Nowy | Zobacz też: Artykuł 42 na studia