Top strony
Wyszukiwarka serwisu
funkcja Cobba-Douglasa | dochody budżetu państwa | cenowa elastyczność podaży | kapitał w przedsiębiorstwie | zdolność kredytowa | doskonalenie kadr | psychologia reklamy | wartościowanie pracy | cykl życia produktu | teoria oczekiwań | wykłady z ekonometrii | TQM |

Ściąga z podstaw marketingu

Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny, systemowy, strategiczny, czynnościowo-instrumentalny, segmentacyjny, organizacyjny, strukturalny, społeczny), konflikty, fazy rozwojowe marketingu wg. H. Mefferta, proces zarządzania marketingowego, obszary i program badań marketingowych, podział badań wg charakteru gromadzonych informacji, badania eksplanacyjne i eksploracyjne, system informacji marketingowej (SIM), struktura celów (wg Steinera i Bednara), planowanie strategiczne w koncepcji portfolio)wzrostu/udziału w rynku), popyt negatywny, utajony, nieregularny, optymalny, nadmierny (niezaspokojony), szkodliwy, brak popytu i jego obniżanie, strategie marketingowe, integracja planowania marketingowego w planowaniu przedsiębiorstwem, podstawowe cechy strategii, strategie wg Ansoffa, strategia penetracji rynku, rozwoju produktów, dywersyfikacji, rozwoju rynku, strategie wg Kotlera i Portera, strategia lidera rynkowego, rzucania wyzwania, naśladownictwa, nisz rynkowych, przywództwa w zakresie kosztów, zróżnicowania, koncentracji, wyprzedzania (wg Gilbertha), pola rynkowego wg Beckera, stymulacji rynku, parcelacji rynku, obszaru rynkowego, podstawowe determinanty zarządzania marketingowego (4I - informacje, innowacje, internacjonalizacja procesów rynkowych oraz zintegrowane systemy marketingowe), misja przedsiębiorstwa, konkretyzacja celów (Steiner), identyfikacja oraz ocena możliwości i zagrożeń działania (Mccarthy), analiza portfolio (portfelowa), macierz wzrostu/udziału w rynku BCG (gwiazdy, znaki zapytania, psy, dojne krowy), zarządzanie marketingowe, badania rynku, dystrybucja, formuła 4C, handel, jakość towaru, dystrybucja, kanały dystrybucji, koszty logistyki, logistyka a marketing, segmentacja rynku, synergiczny efekt kosztów, wartość dla klienta, wartość dodana, zaopatrzenie, zarządzanie logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, całkowite koszty logistyczne, just in time (jit), Kaizen, Kanban, koncepcja lean management, logistyka mix, podstawowe zasady nowoczesnej koncepcji logistycznej, marketing-mix, 4P, 4C, 7P, system informacji marketingowej, analiza potencjału, strategiczne jednostki biznesu. (7 stron po 4 kolumny)
Podobne opracowania: #podstawy marketingu #mix marketingowy #7W #4P


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ściąga z podstaw marketingu należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ściąga z podstaw marketingu pobrały na dysk również:
Wykłady z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 29)
Test z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 12)
Ściąga z marketingu 2 (Liczba stron: 2)
Marketing i jego elementy (Liczba stron: 14)
Podstawy marketingu (Liczba stron: 22)
Marketing mix - referat (Liczba stron: 10)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Funkcja redystrybucyjna budżetu - Oznacza wtórny podział dochodu narodowego W tej funkcji państwo ściąga do swej dyspozycji część dochodu narodowego i przekazuje go w różnej postaci określonym grupom społecznym...
Regres - To roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. Występuje w ubezpieczeniach majątkowych (nie występuje w OC). Zakład ubezpieczeń ściąga roszczenie także od sprawcy posiadającego ubezpieczenie...
Informacja marketingowa - Informacją marketingową nazywamy wszelką informację wykorzystywaną w procesie marketingowego zarządzania firmą, przynoszącą wiedzę, która pozwala redukować niepewność decyzji związanych z realizacją marketingu strategicznego (cele firmy,...
Badanie cen - Obejmuje głównie badania elastyczności popytu, podstaw kształtowania cen, struktury cen w linii produktu, sposobów różnicowania cen przez konkurentów, testowania cen, analizę punktu krytycznego.
Wersje Reengineeringu - To: 1) rewolucyjny – zburzenie starego porządku i budowanie od podstaw 2) systematyczny – systematyczne reorganizowanie procesów 3) metoda ruchomych celów