Top strony
Wyszukiwarka serwisu
koncepcja 4P | model Altmana | motywatory | GPW | polityka cenowa | test Durbina–Watsona | transport | dystrybucja | wskaźniki du Ponta | wzrost gospodarczy | psychologia | DCF |

Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie

Praca omawiająca wpływ reklamy na zachowanie konsumenta. Zawarto w niej m.in. hierarchię potrzeb wedłum Maslova, model DIPADA (definition, identyfication, proof, acceptance, desire, action), schemat oddziaływania komunikatu reklamowego na potrzeby, cztery podstawowe mechanizmy powstawania potrzeb (mechanizm autonomizacji, wpływu ocen społecznych, naśladowania społecznego, wyróżniania się), oddziaływanie na postawy, cechy nadawcy i kanału reklamy oraz odbiorcy. (12 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #wpływ reklamy #piramida potrzeb Maslova #model DIPADA #reklama


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie pobrały na dysk również:
Cele i przekonania konsumenta (Liczba stron: 5)
Proces tworzenia reklamy (Liczba stron: 21)
Modele zachowań konsumenta (Liczba stron: 9)
Psychologia reklamy - referat (Liczba stron: 30)
Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta (Liczba stron: 16)
Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta (Liczba stron: 6)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Mechanizmy powstawania potrzeb aktywowanych przez reklamę - To: 1) Mechanizm autonomizacji-działanie, które zaspakaja potrzebę, staje się w pewnym momencie potrzebą -w reklamie sytuacje lub czynności są regularnie nagradzane lub karane w oparciu o...
Wpływ reklamy na zachowanie konsumenta - To: 1. Oddziaływanie reklamy na zachowanie konsumentów 2. Modele psychologiczne wyjaśniające zachowania konsumenckie stosowane w reklamie a. modele globalne b. modele częściowe 3. Czynniki psychologiczne wpływające na dokonywanie zakupów 4. Znaczenie...
Reklama pocztowa - Reklama pocztowa niegdyś całkiem popularna, obecnie jednak jej znaczenie na rynku reklamy wciąż maleje. Za pośrednictwem poczty przekazuje się oferty sprzedaży - listy reklamowe, katalogi, informatory,...
Pojęcie i zastosowanie motywacji - Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, wewnętrzny mechanizm, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia...
Pojęcie motywacji - Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach. Najczęściej rozumie się przez nie stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Motywacja traktowana jest jako wewnętrzny mechanizm,...