Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

reklama | produkt | krańcowa stopa substytucji | doskonalenie pracowników | analiza ekonomiczna | WTO | wykłady ze statystykia | system finansowy państwa | marka | wykłady z mikroekonomii | rynek dóbr i usług | wartość dodana |

Merkantylizm w organizacji i zarządzaniu

Skład pracy: pochodzenie nazwy idei, pojęcie i definicja merkantylizmu, bulionizm i jego przedstawiciele (Jean Bodin, Mikołaj Kopernik), neomerkantylizm, odmiany i cechy doktryny (merkantylizm włoski i Antonio Serra, angielski, francuski i Jean Baptiste Colbert, kameralistyka, rosyjski), absolutyzm we Francji - początki monarchii absolutnej we Francji, działalność kardynała Richelieu, Kardynał Mazarin, Jan Baptysta Colbert i merkantylizm; idea merkantylizmu - bilans handlowy, pieniądz, dorobek teoretyczny przedstawicieli doktryny (w tym prawo popytu i podaży); przedstawiciele - Thomas Mun, William Petty; istota i zasady merkantylizmu. (22 strony)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #merkantylizm #historia myśli ekonomicznej


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Merkantylizm w organizacji i zarządzaniu należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Historia myśli ekonomicznej

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Merkantylizm w organizacji i zarządzaniu pobrały na dysk również:
Idea merkantylizmu (Liczba stron: 5)
Merkantylizm - opracowanie (Liczba stron: 8)
Historia myśli ekonomicznej - opracowanie (Liczba stron: 25)
Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej (Liczba stron: 29)
Psychologia zarządzania - referat (Liczba stron: 24)
Kultura organizacji w USA (Liczba stron: 8)


Krótko, ale na temat:
Merkantylizm - (XVI –XVII w. z włoskiego mercante - kupiec bogacący się na handlu, handlowiec). Ojczyzną jego są Włochy. Merkantylizm służy klasie i broni jej. Można go traktować jako ideologię gospodarczą rodzącej się klasy – kupców i burżuazji, klasa feudalna odchodzi w...
Jakie znaczenie ma biznes plan w Zarządzaniu Strategicznym - Biznes plan jest specjalnym typem planu. Przeznaczenie BP jest związane ze szczególnym przedstawieniem sposobu postępowania określającego, dlaczego i jak organizacja powinna działać aby zrealizować założone cele. Dobrze opracowany BP jest wizytówką organizacji i jest przygotowywany po to, by uzasadnić starania...
Przywództwo w zarządzaniu - To proces kierowania i wywierania wpływu na działalność członków grupy, związaną z jej działaniami.
Reengineering w zarządzaniu - To jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania. Sformułowana przez Michaela Hammer’a i Jamesa Champy w roku 1990. Książka autorów stanowi podstawowe dzieło propagujące filozofie i metodologie reengineeringu, a także informuje o pierwszych wdrożeniach do praktyki i trudnościach z...
Pośrednie cele public relations - Do grupy celów metodycznych PR, pośrednich należy głównie: - dostarczanie rzetelnych wiadomości o organizacji, wychodzenie naprzeciw zainteresowaniu otoczenia, potrzebom informacyjnym otoczenia związanym z organizacją, w tym pracowników na temat celów organizacji, - prezentowanie stanowiska organizacji w sprawach interesujących otoczenie, - śledzenie opinii publicznej,...


Nowe artykuły: Artykuł 44 na topie | Zobacz też: Artykuł 90 przeczytany 688 razy