Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

list zastawny | funkcja trendu | motywacja | wynagrodzenia | prywatyzacja przedsiębiorstw | rodzaje strategii | krzywa obojętności | dystrybucja | franchising | strategia Portera | controlling | model ekonometryczny |

Metody analizy marketingowej

Praca omawia analizę Swot - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, metody portfelowe (wraz ze schematem porównawczym), macierz wzrostu - udziału w rynku (BCG), koncepcja General Electric i Mc Kinseya (macierz GE), macierz oceny rynku, A.D. Little’a (ADL), oceny produktu, analiza konkurencyjności Portera. (11 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #analiza marketingowa #analiza swot #metody portfelowe #macierz BCG #macierz ADL


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Metody analizy marketingowej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Analiza rynku

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Metody analizy marketingowej pobrały na dysk również:
Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji (Liczba stron: 7)
Analiza rynku - zagadnienia (Liczba stron: 6)
Polityka ceny w strategii marketingowej firmy (Liczba stron: 10)
Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie (Liczba stron: 34)
Analiza FMEA - praca (Liczba stron: 14)
Analiza ekonomiczna firmy (Liczba stron: 38)


Krótko, ale na temat:
Jakie znasz metody analizy otoczenia dalszego i bliższego? - Są to: Metody analizy otoczenia dalszego: • Opinie ekspertów • Ekstrapolacja trendów • Metody scenariuszowe • Modelowanie symulacyjne • Burza mózgów • Modele przyczynowe • Analiza luki strategicznej • Metoda delficka • Analiza morfologiczna • Drzewo relewancji Metody analizy otoczenia bliższego: • Analiza pięciu sił konkurencyjnych • Punktowa analiza atrakcyjności sektora • Mapa grup strategicznych...
Zalety i wady analizy GE - To: Zalety metody GE: - Uwzględnienie wielu czynników i to czynników specyficznych dla poszczególnych jednostek strategicznych - Szeroki zakres branżowy zastosowanej metody •- Wykorzystanie dla porównania pozycji własnych SJB i konkurencyjnych firm Wady metody GE: - Subiektywny dobór zmiennych opisujących, doboru ich wag i ocen - Popełnia...
Elementy planu marketingowego - Plan marketingowy składa się z: 1. Streszczenia dla kierownictwa 2. Bieżącej sytuacji marketingowej (rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji oraz makrootoczenia) 3. Analizy możliwości i problemów (główne możliwości i zagrożenia oraz siły i słabości) 4. Celów (wielkość sprzedaży, udział w rynku, zysk) 5. Strategii marketingowej 6. Planów operacyjnych 7....
Metody analizy marketingowej - Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte wykorzystania. Fakt ten oznacza zazwyczaj konieczność dokonania oceny zidentyfikowanych możliwości. Każda ocena wymaga z kolei sformułowania kryteriów, z punktu widzenia których jest dokonywana. W procesie oceny zidentyfikowanych możliwości działania cele przedsiębiorstwa, jego...
Analiza portfelowa - Metody portfelowe stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem są owocem prac koncepcyjnych i praktyki doradczej dużych amerykańskich firm konsultingowych i należą do grupy metod ilościowych. Metody portfelowe dają możliwość precyzyjnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Przedmiotem oceny i porównań...


Nowe artykuły: Artykuł 60 Nowy | Zobacz też: Artykuł 82 Tylko do końca tygodnia