Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

paradoks Giffena | model du Ponta | mikrootoczenie | podstawy ekonomii | wskaźniki analizy finansowej | historia gospodarcza Polski | zarządzanie produkacją | szkolenia pracowników | podstawy zarządzania zasobami ludzkimi | majątek przedsiębiorstwa | analiza rachunku zysków i strat | spedycja |

Metody badań w psychologii

Skład pracy: geneza badań, obserwacja, eksperyment psychologiczny, testy psychologiczne, metody projekcyjne, analiza wytworów działania, ankieta i kwestionariusz, wywiad psychologiczny, socjometria, studium przypadku. (9 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #badania w psychologii #metody projekcyjne #testy psychologiczne


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Metody badań w psychologii należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Psychologia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Metody badań w psychologii pobrały na dysk również:
Metody prezentacji i oceny badania marketingowego (Liczba stron: 12)
Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test) (Liczba stron: 11)
Definicje z dziedziny psychologii (Liczba stron: 8)
Ankieta (Liczba stron: 11)
Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie (Liczba stron: 34)
Analiza koniunktury i badanie rynku (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat:
Istota marketingu - Marketing jest zjawiskiem społeczno-ekonomicznym. Zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Marketing, jako dyscyplina naukowa i jako dziedzina wiedzy ma charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że korzysta on z dorobku innych dyscyplin naukowych, innych gałęzi wiedzy. Marketing bazuje m.in. na wiedzy z dziedziny mikro...
Etapy badań marketingowych - To: I Faza przygotowania badań 1. Analiza i określenie problemu badawczego oraz celu badań 2. Określenie źródła informacji oraz dobór próby 3. Wybór metody oraz konstrukcja instrumentu pomiaru (analiza źródeł wtórnych, badania pierwotne). II Faza realizacji badań 1. Zbieranie informacji, pomiar...
Formy badań marketingowych - Możemy wyróżnić następujące formy badań marketingowych: 1. obserwacja - metoda zbierania danych, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób planowy; osoba dokonująca obserwacji to obserwator. 2. wywiad - gromadzenie informacji przez szczególny rodzaj rozmowy; narzędzie pomiarowe to kwestionariusz. 3. ankieta - gromadzenie informacji ze...
Metody badań socjologicznych - W badaniach empirycznych socjologowie posługują się różnymi metodami i technikami zbierania informacji. Do najczęściej stosowanych metod badań socjologicznych należą: sondaże, eksperymenty, panele, testy socjometryczne, monografie (tzw. badania terenowe). W każdej z tych metod badawczych stosuje się jedną lub kilka technik...
Metody i techniki badań marketingowych - To: 1. obserwacja - metoda zbierania danych, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób planowy; osoba dokonująca obserwacji to obserwator. 2. wywiad - gromadzenie informacji przez szczególny rodzaj rozmowy; narzędzie pomiarowe to kwestionariusz. 3. ankieta - gromadzenie informacji ze źródeł pierwotnych (pocztowa, prasowa, radiowa,...


Nowe artykuły: Artykuł 90 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 92 przeczytany 688 razy