Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

komunikacja interpersonalna | etyka w biznesie | hierarchia potrzeb Maslowa | czynności bankowe | zachowanie konsumenta | próg rentowności | wprowadzenie na rynek nowego produktu | przykładowa ankieta | analiza mikrootoczenia | rynek kapitałowy | czynniki wpływające na kurs walutowy | EAN |

Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat

Skład pracy: ryzyko i jego rodzaje, źródła ryzyka w inwestowaniu, metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego, analiza wrażliwości, metody probabilistczno-statystyczne (oczekiwana wartość salda przepływów pieniężnych ES, oczekiwana wartość NPV, wariancja przepływów VS, odchylenie standardowe S NPV, współczynnik zmienności CV) i operacyjne, metoda Monte Carlo, formuła minimaksu i maksyminu, analiza progu rentowności BEP (w ujęciu wartościowym, ilościowym i stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych), próg rentowności wyznaczony w ujęciu graficznym, jednostkowa cena sprzedaży, jednostkowe koszty zmienne, margines bezpieczeństwa, analiza wrażliwości NPV. (26 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #ocena ryzyka #projekt inwestycyjny #odchylenie standardowe #współczynnik zmienności #próg rentowności


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Inwestycje

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Metody oceny ryzyka w inwestowaniu pobrały na dysk również:
Analiza ryzyka - referat (Liczba stron: 16)
Ryzyko w zarządzaniu - referat (Liczba stron: 10)
Metody prezentacji i oceny badania marketingowego (Liczba stron: 12)
Ryzyko kredytowe (Liczba stron: 16)
Rola i znaczenie ryzyka strategicznego (Liczba stron: 13)
Zarządzanie przez cele - referat (Liczba stron: 22)


Krótko, ale na temat:
Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych - Wyróżniamy 4 podstawowe grupy: - Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego; - Analiza wrażliwości; - Metody probabilistczno-statystyczne; - Metody operacyjne. Dobór każdej z metod zależy od wcześniej omówionych rodzajów warunków podejmowania decyzji, a szczególnie od rodzajów ryzyka i jego rozpiętości oraz wymagań i oczekiwań...
Metody probabilistyczno-statystyczne - Metody probabilistczno-statystyczne stosowane do oceny ryzyka w inwestowaniu związane są z rachunkiem prawdopodobieństwa, ustalaniem oczekiwanych wartości i z metodami statystycznymi. Zastosowanie tych metod szacowania i pomiaru ryzyka jest znacznie trudniejsze niż zastosowanie metod przedstawionych wcześniej. Podstawowymi narzędziami tych metod są:...
Zachowania inwestorów w stosunku do ryzyka - Te zachowania to: - preferowanie ryzyka oraz jego skutków - neutralne zachowanie wobec ryzyka - niechęć do ryzyka i jego oceny
Instrumenty manipulowania ryzykiem - To m.in.: - unikanie - prewencja - ubezpieczenie - samoubezpieczenie - transfer ryzyka na podmioty inne niż ubezpieczeniowa (faktoring) - podział ryzyka i wspólnotę ryzyka (np. poszukiwanie wspólnika, który wraz z perspektywą zysków przejmuje również odpowiedzialność za straty) - kompensata ryzyka (hedging) - metody represyjne polegające na zmniejszeniu...
Metody wyceny przedsiębiorstwa - Systematyzacja metod wyceny: I Dochodowe metody wyceny 1. DCF - zdyskontowany CF 2. metoda oparta na zysku ekonomicznym 3. metody mnożnikowe – przyjmują one określone mnożniki, np. mnożnik zysku II Metody majątkowe 1. metoda wartości księgowej netto 2. metoda restytucyjna 3. metoda likwidacyjna III Metody mieszane – są połączeniem...


Nowe artykuły: Artykuł 24 Nowy | Zobacz też: Artykuł 56 dla przyszłych biznesmenów