Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

diagram ishikawy | zadania z makroekonomii | rentowność sprzedaży | non profit | zarządzanie wiedzą | unia europejska | handel zagraniczny | użyteczność krańcowa | kultura organizacyjna | stopień dźwigni finansowej | analiza bilansu | analiza ABC |

Metody określania zdolności kredytowej

Skład pracy: pojęcie i klasyfikacje kredytów na działalność gospodarczą, zdolność kredytowa przedsiębiorstwa, wniosek kredytowy i umowa kredytowa, zakres badania zdolności kredytowej, analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku, sytuacja majątkowa kredytobiorcy, analiza wskaźnikowa. (32 strony)

W pracy zawarte są ✅przypisy.

Podobne opracowania: #zdolność kredytowa #ryzyko kredytowe


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Metody określania zdolności kredytowej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Metody określania zdolności kredytowej pobrały na dysk również:
Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej (Liczba stron: 15)
Ryzyko kredytowe (Liczba stron: 16)
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) (Liczba stron: 14)
Zarządzanie przez cele - referat (Liczba stron: 22)
Dystrybucja towarów w przykładowym przedsiębiorstwie (Liczba stron: 20)


Krótko, ale na temat:
Syntetyczna ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy - Zastosowanie wielu kryteriów w ramach systemu oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorcy wymaga podania metody umożliwiającej sformułowanie jednej, końcowej oceny o charakterze syntetycznym. W tym celu zastosowano metodę punktową. Polega ona na tym, że każde z kryteriów cząstkowych zaliczanych do grupy...
Kredyt roll-over - Krótko lub średnioterminowy, z możliwością przedłużenia lub odnowienia umowy na kolejny okresy, udzielany na 3, 6 lub 9 miesięcy. Kredyt udzielany jest (wznawiany) na wniosek kredytobiorcy, złożony nie później niż na 14 dni przed datą spłaty kredytu. Jego podstawową zaletą...
Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej (credit scoring) - Jednym z zasadniczych sposobów ograniczania ryzyka kredytowego jest rzetelne badanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i stosownie do uzyskanych wyników podejmowanie właściwych decyzji kredytowych. Warunkiem udzielenia kredytu jest przede wszystkim posiadanie przez potencjalnego kredytobiorcę zdolności kredytowej. Zdolnością kredytową nazywamy zdolność kredytobiorcy od...
Obszary działalności przedsiębiorcy podlegające ocenie zdolności kredytowej - Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorców prowadzących uproszczoną sprawozdawczość finansową ma ograniczony zakres przedmiotowy w porównaniu do przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Jest ona dokonywana w oparciu o cztery grupy czynników charakteryzujących różne aspekty działalności przedsiębiorcy. Są to: 1) rentowność i płynność, 2) zadłużenie, 3) zarządzanie i...
Merytoryczna ocena wniosku o udzielenie kredytu - Podstawowym zadaniem tego etapu badania zdolności kredytowej przedsiębiorcy jest określenie zdolności udzielenia kredytu przez bank. Chodzi więc o odpowiedz na pytanie: czy bieżąca i przyszła sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorcy zapewniają ekonomiczne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami? Merytoryczna ocena wniosku o udzielenie...


Nowe artykuły: Artykuł 60 na studia | Zobacz też: Artykuł 71 na topie