Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

mapa grup strategicznych | zarządzanie zapasami | historia myśli gospodarczej | proces dystrybucji | potrzeby człowieka | merkantylizm | przykładowe biznes plany | dobra substytucyjne | dochody i wydatki budżetu państwa | badania operacyjne | techniki negocjacyjne | Narodowe Fundusze Inwestycyjne |

Model ekonometryczny - aktywność zawodowa

Przykładowy model ekonometryczny. Zmienne do modelu wybrano metodą pojemności integralnych informacji (metoda Hellwiga). Elementy pracy to: szacowanie parametrów modelu - metoda najmniejszych kwadratów, weryfikacja modelu - badanie dokładności szacunku modelu, stopień dopasowania modelu do danych empirycznych (współczynnik zmienności, zbieżności, determinacji), weryfikacja hipotezy o istotności współczynnika korelacji wielorakiej, badanie statystycznej istotności parametrów strukturalnych, losowość składnika losowego, test Durbina - Watsona (autokorelacja). (12 stron)

Podobne opracowania: #model ekonometryczny #szacowanie parametrów strukturalnych #współczynnik zmienności #losowość składnika losowego #metoda najmniejszych kwadratów


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Model ekonometryczny

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Model ekonometryczny pobrały na dysk również:
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Liczba stron: 20)
Przykładowy model ekonometryczny - przyrost naturalny (Liczba stron: 11)
Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski (Liczba stron: 15)
Prognozowanie gospodarcze - praca (Liczba stron: 21)
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych (Liczba stron: 8)
Analiza statystyczna - poziom życia (Liczba stron: 20)


Krótko, ale na temat:
Model ekonometryczny - Modele ekonometryczne stanowią formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych. Zatem zbudowanie modelu ekonometrycznego wymaga nie tylko dobrej znajomości teorii ekonomii oraz wiedzy metematyczno-ekonomicznej, lecz również znajomości praktyki ekonomicznej. Konstruując model ekonometryczny należy pamiętać o tym, aby posiadał on nie tylko...
Model Vroma Vettona Jago - Model ten koncentruje się jedynie na określeniu w jakim zakresie podwładni mają uczestniczyć w procesie przywództwa. Model ten ustala normy lub standardy włączania podwładnych do procesu podejmowania decyzji. Zgodnie z modelem VYJ najlepszym miernikiem skuteczności decyzji jest jakość decyzji i...
Model Howarda Shetha - Jest modelem uczenia się konsumenta wywodzący się z teorii uczenia się Hulla. Dotyczy psychologicznego wyjaśnienia racjonalnego procesu zakupu. Model ten jest modelem skomplikowanym metodologicznie, a jego empiryczna weryfikacja jest stosunkowo trudna i dotyczy weryfikacji poszczególnych segmentów modelu, a nie jego...
Model zachowań konsumenta - Poprawnie zbudowany model zachowań konsumenta powinien uwzględniać: 1. cele (maksymalizacja użyteczności), 2. ograniczenia (budżet konsumenta), 3. bodźce (marketing mix), 4. organizm (cechy i dyspozycje konsumenta), 5. otoczenie, 6. możliwość dokonywania predykcji zachowań jednostek lub grup.
Model CAPM - Jednym ze sposobów określenia kosztu kapitału jest model CAPM (Capital Assets Pricing Model). Model ten może też być nazywany modelem Sharpe’a, Lintnera i Mossina od nazwisk jego autorów. Wykorzystywany jest przy szacowaniu kosztu kapitału własnego. W modelu wyceny aktywów kapitałowych...


Nowe artykuły: Artykuł 45 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 84 na topie