Top strony
Wyszukiwarka serwisu
marka produktu | wprowadzenie nowego produktu na rynek | reengineering | Giełda Papierów Wartościowych | sponsoring | teoria użyteczności | activity based costing | neurolingwistyka | Bank Światowy | GATT | zarządzanie zapasami | wydatki budżetu państwa |

Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski

Zmiennymi tego modelu są: wartość polskiego eksportu w mln zł w cenach bieżących, wartość światowego importu, kurs dolara w zł wg NBP, stosunek poziomu cen dóbr krajowych do poziomu cen dóbr światowych. Skład pracy: teoretyczne podstawy konstrukcji modelu, dane statystyczne z GUS, przeliczenie wskaźników cen, postać funkcyjna równania i uzasadnienie jej wyboru, liniowa postać modelu oraz postać potęgowa, eliminacja współliniowości i autokorelacji modelu ekonometrycznego, ocena statystyczna wyników, normalność reszt (statystyka Jarque – Bera), autokorelacja DW, ocena istotności parametrów modelu (statystyka t), ważność zmiennych (Mexval -Marginal Explanatory Value), dopasowanie równania, interpretacja i ocena ekonomiczna wyników, propozycja udoskonalenia modelu. Obliczenia wykonane pakietem (programem) G. Załączono wyniki uzyskane z programu. (15 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.
Podobne opracowania: #przykładowy model ekonometryczny


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Model ekonometryczny

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Przykładowy model ekonometryczny pobrały na dysk również:
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Liczba stron: 20)
Przykładowy model ekonometryczny - przyrost naturalny (Liczba stron: 11)
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa (Liczba stron: 12)
Prognozowanie gospodarcze - praca (Liczba stron: 21)
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych (Liczba stron: 8)
Analiza statystyczna - poziom życia (Liczba stron: 20)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Model ekonometryczny - Modele ekonometryczne stanowią formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych. Zatem zbudowanie modelu ekonometrycznego wymaga nie tylko dobrej znajomości teorii ekonomii oraz wiedzy metematyczno-ekonomicznej, lecz również...
Model Vroma Vettona Jago - Model ten koncentruje się jedynie na określeniu w jakim zakresie podwładni mają uczestniczyć w procesie przywództwa. Model ten ustala normy lub standardy włączania podwładnych do...
Model zachowań konsumenta - Poprawnie zbudowany model zachowań konsumenta powinien uwzględniać: 1. cele (maksymalizacja użyteczności), 2. ograniczenia (budżet konsumenta), 3. bodźce (marketing mix), 4. organizm (cechy i dyspozycje konsumenta), 5....
Model CAPM - Jednym ze sposobów określenia kosztu kapitału jest model CAPM (Capital Assets Pricing Model). Model ten może też być nazywany modelem Sharpe’a, Lintnera i Mossina od...
Model Horwarda i Sheta - Model ten zajmuje się analizą ekstensywnych elementów procesu decyzyjnego zachodzącego przy dokonywaniu zakupów. Jako wyniki ujmowane są w powyższym modelu nie tylko zakup ale również...