Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
teoria Herzberga | DMAIC | krańcowa stopa substytucji | przykładowe biznes plany | wykłady z bankowości | wydatki publiczne | strategia marketingowa | hierarchia potrzeb Maslowa |

Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski

Zmiennymi tego modelu są: wartość polskiego eksportu w mln zł w cenach bieżących, wartość światowego importu, kurs dolara w zł wg NBP, stosunek poziomu cen dóbr krajowych do poziomu cen dóbr światowych. Skład pracy: teoretyczne podstawy konstrukcji modelu, dane statystyczne z GUS, przeliczenie wskaźników cen, postać funkcyjna równania i uzasadnienie jej wyboru, liniowa postać modelu oraz postać potęgowa, eliminacja współliniowości i autokorelacji modelu ekonometrycznego, ocena statystyczna wyników, normalność reszt (statystyka Jarque – Bera), autokorelacja DW, ocena istotności parametrów modelu (statystyka t), ważność zmiennych (Mexval -Marginal Explanatory Value), dopasowanie równania, interpretacja i ocena ekonomiczna wyników, propozycja udoskonalenia modelu. Obliczenia wykonane pakietem (programem) G. Załączono wyniki uzyskane z programu.

Liczba stron: 15

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy

Podobne opracowania: #przykładowy model ekonometryczny

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mi treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania owej zgody.

Na stronie znajdziesz 557 plików (9879 stron A4) w 39 kategoriach. Po ściągnięiu ich na dysk możesz je odczytać (Word, Power Point), edytować, drukować.

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp 💎PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 548 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 takich plików)
nie nie nie TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
24.99 zł

Zamów
39.99 zł

Zamów
119 zł

Zamów

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt
24.99 zł

Zamów

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp6 miesiecy
Koszt
39.99 zł

Zamów

Dostęp 💎PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt
119 zł

Zamów

Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają możliwość pobrania wybranych przez Ciebie plików z bazy liczącej 548 plików, zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Dostęp 💎Premium - umożliwia pobranie wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (548 plików) i dodatkowo z bazy Premium (9 plików), w której znajdziesz m.in. prace magisterskie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Model ekonometryczny

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Przykładowy model ekonometryczny pobrały na dysk również:
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Liczba stron: 20)
Przykładowy model ekonometryczny - liczba urodzeń (Liczba stron: 11)
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa (Liczba stron: 12)
Model ekonometryczny - ceny samochodów używanych (Liczba stron: 12)
Konstrukcja modelu ekonometrycznego - dzieci przebywające w żłobkach (Liczba stron: 16)
Model ekonometryczny - wynagrodzenie w przedsiębiorstwach (Microfit) (Liczba stron: 18)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Jednorównaniowy model ekonometryczny - Jednorównaniowy model ekonometryczny jest podstawowym typem modelu wykorzystywanego w analizie ekonometrycznej. Skupia się na badaniu związku między jedną zmienną zależną a jedną lub więcej zmiennych...
Model ekonometryczny - definicja przykłady i etapy budowy - Model ekonometryczny to matematyczna reprezentacja teoretycznej relacji między zmiennymi ekonomicznymi, która jest oszacowywana na podstawie danych empirycznych. Model ekonometryczny może być używany do analizy zależności...
Jak zbudować model ekonometryczny - Mamy pięć etapów budowy modelu ekonometrycznego: • specyfikacja modelu, który obejmuje określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających oraz postaci analitycznej modelu (model liniowy o nieliniowy); • zbieranie informacji...
Model Vroma Vettona Jago - Model ten koncentruje się jedynie na określeniu w jakim zakresie podwładni mają uczestniczyć w procesie przywództwa. Model ten ustala normy lub standardy włączania podwładnych do...
Pomysł na model ekonometryczny - 50 gotowych pomysłów - Oto 50 pomysłów na model ekonometryczny: ⭐ Zobacz też koniecznie nasze gotowe modele ekonometryczne ⭐ Przewidywanie wzrostu PKB na podstawie inwestycji kapitałowych i polityki monetarnej. Analiza...


2001-2024 © ABC Ekonomii