Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
etapy analizy strategicznej | system motywacyjny | ubezpieczenia społeczne | wynagrodzenia | globalizacja przedsiębiorstw | transformacja systemowa w Posce | makroekonomia | ROE |

Motywacja w zarządzaniu hipermarketem Carrefour - praca magisterska

Praca magisterska na temat motywacji i jej znaczenia w zarządzaniu hipermarketem. Składa się ona z 5 rozdziałów. W nich znajdziesz takie elementy jak m.in.: istota i miejsce motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowanie pozytywne i negatywne, cechy prawidłowo funkcjonującego systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa, czynniki i warunki najczęściej wywołujące w pracy stres, przyczyny niezadowolenia i braku zaangażowania w pracy, modele motywacji, model motywacji wg Taylora, model stosunków współdziałania, hierarchia potrzeb Maslowa, model potrzeb Alderfera (teoria motywacji ERG), klasyfikacja potrzeb wg McClellanda, model motywacji Fredericka Herzberga, model charakterystyki pracy Hackmana i Oldmana, teoria X i Y Douglasa McGregora, teoria oczekiwań Vrooma, czynniki determinujące zaangażowanie wg Portera i Lawrera, teoria celu Lathama i Lockea, teoria oporu Brehma, teoria sprawiedliwości J. S. Adamsa, teorie motywacyjne, teoria wzmocnienia C. L. Hulla, teoria systemowa Von Bertalanffyego, instrumenty motywowania, 5 podstawowych typów wynagrodzeń, główne składniki wynagrodzenia materialnego, wycena składników wynagrodzenia całkowitego, płaca i system płac, kryteria wartościowania pracy, przedziały płacowe, płaca zasadnicza i minimalna, premie i jej rodzaje, porównanie zalet i wad różnych form wynagrodzeń, systemy dodatkowych ubezpieczeń, atrakcyjność dodatkowych programów emerytalnych, składniki wynagrodzeń oraz ich funkcje, różne typy filozofii wynagradzania stosowane w Polsce, globalizacja systemów wynagrodzeń, pozapłacowe motywatory materialne, programy kafeteryjne, partycypacja finansowa, pozafinansowe mechanizmy motywowania, nagrody i kary; motywowanie w procesie kadrowym, dobór pracowników, źródła rekrutacji (wykres), zalety i ograniczenia rekrutacji ze względu na jej źródła, elementy mające wpływ na wielkość i strukturę zatrudnienia, przyczyny niewłaściwego wykonywania obowiązków przez pracowników, system ocen jako narzędzie w procesie motywacyjnym, zestawienie kryteriów oceny z ich opisem (tabela), kryteria kwalifikacyjne, efektywnościowe, behawioralne, osobowościowe, podział ocen, zalety i wady różnych metod oceny, błędy procesu oceniania, ocena pracownicza metodą 360 stopni – zalety i wady, szkolenie i doskonalenie, 10 tez charakteryzujących edukację zawodową wg Christiana Freilingera, korzyści szkoleń, obszary rozwoju pracownika, fundamentalne umiejętności menedżera, organizacja ucząca się, rozwiązywanie stosunków pracy, przyczyny decyzji o dobrowolnych zmianach miejsca pracy; historia i miejsce Carrefoura na rynku, przedmiot działalności, misja i cele strategiczne, struktura organizacyjna hipermarketu, charakterystyka zasobów ludzkich; motywowanie pracowników w firmie Carrefour, płace zasadnicze, premie, dodatki i świadczenia pozapieniężne, system oceniania, rozwój potencjału pracownika – szkolenie i doskonalenie; badania ankietowe - przedmiotem badań ankietowych byli pracownicy hipermarketu Carrefour, analiza wyników badań (pewność zatrudnienia, praca zgodna z kwalifikacjami, najbardziej atrakcyjne czynniki socjalne, akceptacja stylu kierowania), ocena wad i zalet systemu motywacyjnego firmy Carrefour; ankieta.

Liczba stron: 107

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy 💎Premium

Podobne opracowania: #motywacja #teorie motywacji #rekrutacja pracowników #selekcja pracowników #hierarchia potrzeb Maslowa #prace magisterskie z zarządzania #premium

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mi treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania owej zgody.

Na stronie znajdziesz 557 plików (9879 stron A4) w 39 kategoriach. Po ściągnięiu ich na dysk możesz je odczytać (Word, Power Point), edytować, drukować.

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp 💎PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 548 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 takich plików)
nie nie nie TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
24.99 zł

Zamów
39.99 zł

Zamów
119 zł

Zamów

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt
24.99 zł

Zamów

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp6 miesiecy
Koszt
39.99 zł

Zamów

Dostęp 💎PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt
119 zł

Zamów

Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają możliwość pobrania wybranych przez Ciebie plików z bazy liczącej 548 plików, zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Dostęp 💎Premium - umożliwia pobranie wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (548 plików) i dodatkowo z bazy Premium (9 plików), w której znajdziesz m.in. prace magisterskie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Motywacja w zarządzaniu hipermarketem Carrefour - praca magisterska należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Motywacja w zarządzaniu hipermarketem Carrefour pobrały na dysk również:
Motywacja jako funkcja zarządzania (Liczba stron: 10)
Teorie motywacji (Liczba stron: 15)
Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat (Liczba stron: 10)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (Liczba stron: 5)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Istota motywacji (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Motywacja pozytywna - Opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie, zmiana stanowiska na lepsze, opierają się na nadziei, na prawdopodobieństwie,...
Motywacja do pracy - Motywacja pracy odnosi się do konkretnych zachowań w środowisku organizacyjnym. Motywacja pracy oznacza chęć, dążenie i gotowość jednostki do wkładania wysiłku w wykonywaną pracę. Problem...
Jak brzmi definicja motywacji - 20 definicji wg różnych autorów - Oto jakie definicje motywacji głosili różni autorzy: Motywacja to impuls do działania wynikający z wewnętrznych potrzeb jednostki. (Abraham Maslow) Motywacja to siła napędowa, która prowadzi jednostkę do...
Motywacja pracowników - Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach, a jej problematyką zajmuje się wiele nauk, szczególnie zaś psychologia i ekonomia. U konkretnej osoby jest ona zmienna...
Motywacja wg Fredericka Taylora - Motywacja wg Taylora (znana również jako "Naukowy System Zarządzania) to teoria motywacji pracy opracowana przez Fredericka Taylora na przełomie XIX i XX wieku. Ta teoria...


2001-2024 © ABC Ekonomii