Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
AIDA | zysk netto | DAGMAR | wskaźniki finansowe | analiza finansowa | majątek obrotowy | DCF | prawa Gossena |

Motywacja w zarządzaniu hipermarketem Carrefour - praca magisterska

Praca magisterska na temat motywacji i jej znaczenia w zarządzaniu hipermarketem. Składa się ona z 5 rozdziałów. W nich znajdziesz takie elementy jak m.in.: istota i miejsce motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowanie pozytywne i negatywne, cechy prawidłowo funkcjonującego systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa, czynniki i warunki najczęściej wywołujące w pracy stres, przyczyny niezadowolenia i braku zaangażowania w pracy, modele motywacji, model motywacji wg Taylora, model stosunków współdziałania, hierarchia potrzeb Maslowa, model potrzeb Alderfera (teoria motywacji ERG), klasyfikacja potrzeb wg McClellanda, model motywacji Fredericka Herzberga, model charakterystyki pracy Hackmana i Oldmana, teoria X i Y Douglasa McGregora, teoria oczekiwań Vrooma, czynniki determinujące zaangażowanie wg Portera i Lawrera, teoria celu Lathama i Lockea, teoria oporu Brehma, teoria sprawiedliwości J. S. Adamsa, teorie motywacyjne, teoria wzmocnienia C. L. Hulla, teoria systemowa Von Bertalanffyego, instrumenty motywowania, 5 podstawowych typów wynagrodzeń, główne składniki wynagrodzenia materialnego, wycena składników wynagrodzenia całkowitego, płaca i system płac, kryteria wartościowania pracy, przedziały płacowe, płaca zasadnicza i minimalna, premie i jej rodzaje, porównanie zalet i wad różnych form wynagrodzeń, systemy dodatkowych ubezpieczeń, atrakcyjność dodatkowych programów emerytalnych, składniki wynagrodzeń oraz ich funkcje, różne typy filozofii wynagradzania stosowane w Polsce, globalizacja systemów wynagrodzeń, pozapłacowe motywatory materialne, programy kafeteryjne, partycypacja finansowa, pozafinansowe mechanizmy motywowania, nagrody i kary; motywowanie w procesie kadrowym, dobór pracowników, źródła rekrutacji (wykres), zalety i ograniczenia rekrutacji ze względu na jej źródła, elementy mające wpływ na wielkość i strukturę zatrudnienia, przyczyny niewłaściwego wykonywania obowiązków przez pracowników, system ocen jako narzędzie w procesie motywacyjnym, zestawienie kryteriów oceny z ich opisem (tabela), kryteria kwalifikacyjne, efektywnościowe, behawioralne, osobowościowe, podział ocen, zalety i wady różnych metod oceny, błędy procesu oceniania, ocena pracownicza metodą 360 stopni – zalety i wady, szkolenie i doskonalenie, 10 tez charakteryzujących edukację zawodową wg Christiana Freilingera, korzyści szkoleń, obszary rozwoju pracownika, fundamentalne umiejętności menedżera, organizacja ucząca się, rozwiązywanie stosunków pracy, przyczyny decyzji o dobrowolnych zmianach miejsca pracy; historia i miejsce Carrefoura na rynku, przedmiot działalności, misja i cele strategiczne, struktura organizacyjna hipermarketu, charakterystyka zasobów ludzkich; motywowanie pracowników w firmie Carrefour, płace zasadnicze, premie, dodatki i świadczenia pozapieniężne, system oceniania, rozwój potencjału pracownika – szkolenie i doskonalenie; badania ankietowe - przedmiotem badań ankietowych byli pracownicy hipermarketu Carrefour, analiza wyników badań (pewność zatrudnienia, praca zgodna z kwalifikacjami, najbardziej atrakcyjne czynniki socjalne, akceptacja stylu kierowania), ocena wad i zalet systemu motywacyjnego firmy Carrefour; ankieta.

Liczba stron: 107

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy 💎Premium

Podobne opracowania: #motywacja #teorie motywacji #rekrutacja pracowników #selekcja pracowników #hierarchia potrzeb Maslowa #prace magisterskie z zarządzania #premium


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.
Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mi treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania owej zgody.


Na stronie znajduje się 557 plików (9879 stron A4) w 39 kategoriach. Po ściągnięiu ich na dysk możesz je odczytać (Word, Power Point), edytować, drukować.

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 548 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 takich plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 548 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Do 9 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (9 plików) i Premium (9 plików).

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Motywacja w zarządzaniu hipermarketem Carrefour - praca magisterska należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Motywacja w zarządzaniu hipermarketem Carrefour pobrały na dysk również:
Motywacja jako funkcja zarządzania (Liczba stron: 10)
Teorie motywacji (Liczba stron: 15)
Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat (Liczba stron: 10)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (Liczba stron: 5)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Istota motywacji (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Motywacja pozytywna - Opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie, zmiana stanowiska na lepsze, opierają się na nadziei, na prawdopodobieństwie,...
Motywacja do pracy - Motywacja pracy odnosi się do konkretnych zachowań w środowisku organizacyjnym. Motywacja pracy oznacza chęć, dążenie i gotowość jednostki do wkładania wysiłku w wykonywaną pracę. Problem...
Jak brzmi definicja motywacji - 20 definicji wg różnych autorów - Oto jakie definicje motywacji głosili różni autorzy: Motywacja to impuls do działania wynikający z wewnętrznych potrzeb jednostki. (Abraham Maslow) Motywacja to siła napędowa, która prowadzi jednostkę do...
Motywacja pracowników - Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach, a jej problematyką zajmuje się wiele nauk, szczególnie zaś psychologia i ekonomia. U konkretnej osoby jest ona zmienna...
Motywacja wg Fredericka Taylora - Motywacja wg Taylora (znana również jako "Naukowy System Zarządzania) to teoria motywacji pracy opracowana przez Fredericka Taylora na przełomie XIX i XX wieku. Ta teoria...


2001-2024 © ABC Ekonomii