Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

selekcja | test t-studenta | podstawy rachunkowości | bankowość internetowa | metody amortyzacji | metoda najmniejszych kwadratów | list zastawny | rentowność kapitału własnego | strategia Portera | krzywa Phillipsa | zapasy | przykładowy biznes plan |

Nowe produkty bankowe - referat

W pracy omówiono takie produkty jak: home banking, private banking, doradztwo finansowe, certyfikaty depozytowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT), operacje terminowe, swapy, transakcje futures, opcje walutowe, leasing, bancassurance, bankowość internetowa, fundusze inwestycyjne, lokata strukturyzowana, lokata jednodniowa bez podatku Belki. (7 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #bankowość elektroniczna #bancassurance #produkty bankowe


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Nowe produkty bankowe - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Nowe produkty bankowe pobrały na dysk również:
Analiza rynku opon (Liczba stron: 10)
Ryzyko bankowe (Liczba stron: 7)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym (Liczba stron: 14)
Controlling bankowy (Liczba stron: 11)
Bierne operacje bankowe (Liczba stron: 17)
Innowacje w produkcji (Liczba stron: 16)


Krótko, ale na temat:
Funkcje przedsiębiorcy - wg C.A.Kenta przedsiębiorcy spełniają pięć funkcji: - wprowadzają nowe produkty na rynek; - tworzą nowe rynki, które poprzednio nie istniały; - odkrywają nowe zasoby albo nowe sposoby rozszerzania podaży istniejących zasobów; - mogą odkrywać i rozwijać nowe technologie; - mogą reorganizować istniejące przedsiębiorstwa w nowy...
Czynniki skłaniające do zarządzania wizerunkiem firmy - To m.in.: - Brak lojalności dotychczasowych klientów lub zmniejszenie udziału w rynku - Przestarzały wizerunek - Wewnętrznie sprzeczny wizerunek - Zmiany w strukturze organizacji - Nowe produkty, nowe rozwiązania i nowe usługi - Zmiana w krajobrazie współzawodnictwa - Zmiana charakterystyki klientów - Wejście na nowe rynki - Większe...
Rodzaje nowych produktów - To: 1. super nowości - produkty kreujące nowe potrzeby dotychczas nieodczuwalne np. rejs na Mars 2. nowość oczekiwana - produkty zaspakajające potrzeby dotychczas nie zaspokojone, ale najczęściej konsumenci są poinformowani o ich występowaniu w innych krajach np. metro, telefony 3. nowości substytucyjne -...
Operacje bankowe - Każdy z nas z pewnością miał już do czynienia z operacjami bankowymi, które można określić jako stosunki umowne między bankiem i klientem, gdzie bank jest usługodawcą, a klient usługobiorcą. Operacje te są połączone z określonymi świadczeniami na rzecz klienta (np....
Bankowe operacje pośredniczące - Banki wykonują je na zlecenie, na rachunek i ryzyko klientów. Należą do nich przede wszystkim rozliczenia pieniężne wynikające ze zleceń płatniczych klientów, prowadzenie rachunków bankowych. Usługi bankowe. - obsługa rachunków bankowych; - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych); - pośrednictwo w operacjach papierami...


Nowe artykuły: Artykuł 29 Nowy | Zobacz też: Artykuł 77 dla studentów