Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

produkt krajowy brutto | CRM | miary klasyczne | budżet JST | ryzyko w zarządzaniu | system produkcyjny | koszt alternatywny | podstawy zarządzania zasobami ludzkimi | historia myśli ekonomicznej | proces rekturacyjny | eurodystrybucja | plan marketingowy |

Ocena kondycji finansowej firmy

Praca teoretyczna, która omawia: zakres i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa, stosowane metody, rachunek odsetkowy i wzór na obliczenie odsetek, dyskonto dla obliczenia aktualnej wartości przyszłych przychodów, syntetyczna ocena wyników i sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowe i ich analiza wstępna, analiza bilansu przedsiębiorstwa, wskaźnik struktury majątku trwałego, rzeczowych składników majątku, niematerialnych składników majątku, struktury majątku obrotowego, struktury należności, struktury środków pieniężnych, krótkoterminowych papierów wartościowych, wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał własny, obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi, wskaźnik struktury pasywów, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku ogółem; analiza rachunku zysku i strat, wskaźniki rentowności - sprzedaży operacyjnej, sprzedaży netto, aktywów, kapitału własnego, wskaźnik bieżącej i szybkiej płynności finansowej, wskaźniki obrotu (rotacji) - aktywów trwałych, należności (w dniach), zapasów, zobowiązań; zadłużenie - wsk. ogólnego zadłużenia, zobowiązania kapitałów własnych, długoterminowego, pokrycia odsetek, obsługi zadłużenia; pzedmiot i metody analizy wypłacalności, ocena symptomów zagrożenia upadłością w oparciu o model E. I. Altmana. Praca zawiera wzory wskaźników analizy finansowej i ich interpretację. (21 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #wskaźniki analizy finansowej #analiza wskaźnikowa #analiza finansowa #model Altmana


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ocena kondycji finansowej firmy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Analiza finansowa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ocena kondycji finansowej firmy pobrały na dysk również:
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 16)
Biznes plan hurtowni artykułów papierniczych (Liczba stron: 21)
Podstawowa analiza finansowa (Liczba stron: 17)
Analiza ekonomiczna firmy (Liczba stron: 38)
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)
Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego (Liczba stron: 30)


Krótko, ale na temat:
Cele prywatyzacji - Podstawowe cele prywatyzacji to : - ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, - poprawa efektywności gospodarowania, - poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw, - przystosowanie przedsiębiorstw do realiów gospodarki rynkowej, - zracjonalizowanie zatrudnienia, - umacnianie pozycji przedsiębiorstw na rynku, - poprawa kondycji...
Forfaiting połączony z confirmingiem - Confirming polega na badaniu kondycji finansowej odbiorców mających siedzibę w kraju spółki conformingowej. W wypadku uzyskania pozytywnych wyników i dojścia do skutku umowy między eksporterem, a importerem, firma conformingowa potwierdza umowę i od tego momentu dostawca zwolniony jest z ponoszenia...
Wskaźniki finansowe - Wskaźniki finansowe (ang. financial ratios) jest to grupa mierników, będących podstawowym narzędziem analizy wskaźnikowej najważniejszych sprawozdań finansowych, tzn. bilansu i rachunku zysków i strat. Szeroki zestaw wskaźników pozwala wnikliwie scharakteryzować poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa. Podstawowym celem analizy wskaźnikowej jest wnikliwa ocena...
Merytoryczna ocena wniosku o udzielenie kredytu - Podstawowym zadaniem tego etapu badania zdolności kredytowej przedsiębiorcy jest określenie zdolności udzielenia kredytu przez bank. Chodzi więc o odpowiedz na pytanie: czy bieżąca i przyszła sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorcy zapewniają ekonomiczne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami? Merytoryczna ocena wniosku o udzielenie...
Analiza wskaźnikowa - Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa to rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych, oparta na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej jest zalecana z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego,...


Nowe artykuły: Artykuł 19 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 103 na topie