Top strony
Wyszukiwarka serwisu
inflacja | handel zagraniczny | kompleksowe zarządzanie jakością | cenowa elastyczność podaży | spółki kapitałowe | pomiar ryzyka | teoria potrzeb | analiza portfolio | algorytm transportowy | teoria treści | wykłady z logistyki | krzywa obojętności |

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

Skład pracy to: przedsiębiorstwo jako kredytobiorca, bank jako kredytodawca, kredyty gotówkowe i bezgotówkowe, złotowe i dewizowe, komercyjne i preferencyjne, gospodarcze, obrotowe, inwestycyjne, analiza wniosku kredytowego, otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa i jego wpływ na strukturę finansową, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (wskaźnik wiarygodności kredytowej, wskaźnik pokrycia obsługi długu, płynności, efektywności zarządzania, zyskowności, rotacja wyrobów i aktywów), kontrola wykorzystania i spłaty kredytu, zabezpieczenia kredytu, elementy umowy kredytowej. (20 stron)

W pracy zawarte są ✅przypisy.

Podobne opracowania: #zdolność kredytowa #obliczanie zdolności kredytowej #zabezpieczenia kredytu


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa pobrały na dysk również:
Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej (Liczba stron: 15)
Ryzyko kredytowe (Liczba stron: 16)
Metody określania zdolności kredytowej (Liczba stron: 32)
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) (Liczba stron: 14)
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 16)
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat (Liczba stron: 26)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Obszary działalności przedsiębiorcy podlegające ocenie zdolności kredytowej - Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorców prowadzących uproszczoną sprawozdawczość finansową ma ograniczony zakres przedmiotowy w porównaniu do przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Jest ona dokonywana w oparciu o cztery...
Merytoryczna ocena wniosku o udzielenie kredytu - Podstawowym zadaniem tego etapu badania zdolności kredytowej przedsiębiorcy jest określenie zdolności udzielenia kredytu przez bank. Chodzi więc o odpowiedz na pytanie: czy bieżąca i przyszła...
Czym jest ocena zdolności kredytowej firmy - Podstawowym warunkiem uniknięcia przez bank ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy jest udzielenie kredytu przedsiębiorstwu, którego bieżąca i przewidywana efektywność gospodarowania oraz stan majątkowy zapewniają wypłacalność gwarantującą zwrot...
Syntetyczna ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy - Zastosowanie wielu kryteriów w ramach systemu oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorcy wymaga podania metody umożliwiającej sformułowanie jednej, końcowej oceny o charakterze syntetycznym. W tym celu...
Punktowa ocena ryzyka kredytowego - System credit-scoringu definiuje się jako wprowadzony w rezultacie doświadczenia i uzasadniony przykładami, statystykami oraz oparty na danych zebranych dzięki empirycznemu porównaniu populacji rzetelnych i nierzetelnych...


Nowe artykuły: Artykuł 21 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 43 na studia